144-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560
S 30282
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทย์-คณิต
จิตพิสัย
ห้อง 144
3
ครูที่ปรึกษา For1sumFor2
F2รวม
behavior
FinalTotalผลการเรียน
4
รหัสประจำตัวเลขที่คะแนนเต็ม1030ซ่อม105520103010043.532.521.510
5
524841101610552010561
6
52505212002
7
525223101210552010403
8
525644101810552010584
9
525935101610552010565
10
51197610151210552010556
11
526937101710552010577
12
5269981015910552010558
13
527469102110552010619
14
51318101018105520105810
15
52799111016105520105611
16
52864121017105520105712
17
52877131015105520105513
18
52967141015105520105514
19
52968151018105520105815
20
52988161015105520105516
21
5302617101512105520105517
22
5304818101511105520105518
23
53104191016105520105619
24
5318820101512105520105520
25
53210211018105520105821
26
53374221015105520105522
27
53426231017105520105723
28
534292410131055203024
29
5198125120025
30
5343426101702726
31
53444271091055203027
32
5351528140028
33
53518291019105520105929
34
535723080030
35
5359331121055202031
36
53597321019105520105932
37
53600331018105520105833
38
5361634101512105520105534
39
5363535101512105520105535
40
5366636101301036
41
5379437101702737
42
53802381015105520105538
43
53836391015105520105539
44
45
46
47
ตรวจสอบว่า ส่งแล้วยัง ส่งแล้วถูกเมล์ ถูกที่หรือไม่ และ ตรวจสอบคะแนนให้เรียบร้อยก่อน 1กุมภาพันธ์ 2561
48
ขาดสอบ สอบ,สอบซ่อม คาบ 8-9...ตึก 9 ชั้น 2
การส่งงานให้ส่งออนไลน์ผ่านอีเมล์
49
praphit.faa@triamudom.ac.th
F1 ต้องส่งงานบุคคลสำคัญ จึงจะมีคะแนน
F2 งานอัตลักษณ์อาเซียน กลุ่ม 2-3 คน
50
51
สิ้นสุดการตรวจสอบคะแนน 01-02-2561
52
ID Line
paek2551
53
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(จิตพิสัย)
54
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
3. มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
55
56
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้จักปรับตัว
10.เป็นผู้นำ
57
58
ข้อละ 1 คะแนน
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu