ABCDEF
1
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési HivatalAPEH
2
alapító(ja)alap.
3
alelnök(e)aleln.
4
alkalmazott(ak)alkalm.
5
állam(i)áll.
6
Állami Bér- és Munkaügyi HivatalÁBMH
7
állampolgár(i)államp.
8
államtitkár(ság)államt.
9
altábornagyaltáb.
10
általánosált.
11
antológiaant.
12
atlétikaiatl.
13
bajnok(ság)bajn.
14
bányászat(i)bány.
15
baptistabapt.
16
bevezetés(e), bevezetőjebevez.
17
bibliográfiabibl.
18
biológia(i)biol.
19
bizottság(i)biz.
20
Budapest(i)B.
21
Budapest(i)Bp(-i)
22
buddhizmus, buddhistabuddh.
23
cikke(i) C.
24
címzetes, címűc.
25
csatorna csat.
26
Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális SzövetségeCSEMADOK
27
csoportcsop.
28
dalmátdalm.
29
debrecenidebr.
30
demokrata, demokratikusdem.
31
DissertatioDiss.
32
doktor(a)dokt.
33
egészségügyieü.
34
Egészségügyi, Szociális és Családügyi MinisztériumESZCSM
35
egyetem(i)egy.
36
egyház(ak), egyháziegyh.
37
elbeszélése(i)elb.
38
elindítójaelind.
39
ellenőzés(i)ell.
40
elnök(e), elnökieln.
41
építő, építésiép.
42
építőmesterépítőm.
43
Erdély(i)Erd.
44
Értesítő(je)Értes.
45
EsztergomEszt.
46
etnikaietn.
47
Európa(i)Eur(-i)
48
evangélikusev.
49
ezredesezr.
50
fejedelem, fejedelmifej.
51
felfedezőjefelfedez.
52
felkelésfelk.
53
felnőttfeln.
54
feltaláló(ja)felt.
55
feltételezettfeltét.
56
felügyelő, felügyelőség, felügyeletfelügy.
57
filozófia(i)filoz.
58
fizika(i)fiz.
59
fordítása(i)ford.
60
forradalom, forradalmiforr.
61
főigazgató(ja), főigazgatóságfőig.
62
főiskola(i)főisk.
63
főkapitány(ság)főkap.
64
földművelésiföldműv.
65
földrajziföldr.
66
főtitkár(a), főtitkárságfőtitk.
67
főváros(i)főv.
68
független(ség)(i)függ(etl).
69
gazdaság(i)gazd.
70
Gyermek-, Ifjúsági és SportminisztériumGYISM
71
halálozás(i)hal.
72
hallgatóhallg.
73
helyettes(e)h.
74
himnuszhimn.
75
hírlaphírl.
76
hivatal(i), hivataloshiv.
77
honvédelmihonv.
78
horváthorv.
79
idegenforgalmiidegenforg.
80
ideiglenesideigl.
81
ifjúságiifj.
82
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi MinisztériumICSSZEM
83
igazgató(ja), igazgatóság(i)ig.
84
igazságügyi igazs.
85
intézet(i)int.
86
intézmény(ei)intézm.
87
ipar(i)ip.
88
irodalom, irodalmiirod.
89
iskola(i)isk.
90
ismertism.
91
izraelitaizr.
92
juniorjun.
93
kamara(i)kam.
94
kandidátus(a)kand.
95
kárpótlásikárpótl.
96
kárrendezésikárrend.
97
katolikuskat.
98
képeskép.
99
képviselőképv.
100
képzésiképz.