Consulting Group 2027 - Wybor projektow_stan_2017.01.01.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Consulting Group 2027 Sp. z o.o.
2
siedziba: ul. Zielna 8/17, 91-817 Łódź biuro: ul. Rewolucji 1905 r. 82, 90-223 Łódź
3
www.kg2027.eu
4
5
6
Lp.BeneficjentTytuł projektuProgoram Operacyjny / DziałanieCałkowita wartość projektuZakres pracrok
7
8
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
9
1IBS – Institut für Berufliuche Bildung und EDV-Schulung, LauchhammerESO-CSALeonardo da Vinci360 000,00 EURWniosek o dofinansowanie2005
10
2Centrum Doskonalenia Zarządzania CEDOZ s.c., Wrocław"BLIND CA - Blended Learning for Innovative implementation in Networks for people with eye Defects as CallCenter Agents"Leonardo da Vinci360 000,00 EURWniosek o dofinansowanie (nagroda za najlepszy wniosek zgłoszony w konkursie)2006
11
3Centrum Doskonalenia Zarządzania CEDOZ s.c., WrocławPolsko-Niemieckie Studium Menedżerskie
"Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi"
S.P.O. R.Z.L.991 444, 56 PLNPełna dokumentacja projektu2009
12
4Gmina Żelechlinek"Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Żelechlinku poprzez utwardzenie placu, wykonanie sceny letniej oraz ułożenie chodników"RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-20131 494 626,24 PLNStudium wykonalności: Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu 2009
13
Działanie III.5
14
5Gmina Miasta Toruń„Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013”RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-201384 784 186,22 PLNStudium wykonalności: Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu 2009/2010
15
Działanie I.2
16
6-Model finansowy dot. rekompensaty zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1370/2007 z dnia 23 października 2007 r. 2009/2010
17
18
7Wyższa Szkoła Informatyki w ŁodziRachunkowość budżetowa bez tajemnicRPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie 8.1.1.230 200,00 PLNKompletna dokumentacja projektu + rozliczanie2009
19
8Wyższa Szkoła Informatyki w ŁodziKsięgowy - zawód z przyszłościąRPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie 8.1.1.218 100,00 PLN Kompletna dokumentacja projektu + rozliczanie2009
20
9Wyższa Szkoła Informatyki w ŁodziPodstawy analizy finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem ExcellaRPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie 8.1.1.185 500,00 PLNKompletna dokumentacja projektu + rozliczanie2009
21
10Wyższa Szkoła Informatyki w ŁodziPrzygotowanie i realizacja kompleksowych działań mających na celu skuteczne wejście na rynek pracy studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Informatyki w ŁodziPO KL Działanie IV.1.1.4 061 938,32 PLNKompletna dokumentacja projektu + rozliczanie2009
22
11Powiat Bełchatowski"Budowa sali gimnastycznej przy zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie"
RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-20132 806 548,84 PLNStudium wykonalności: Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu 2009
23
Działanie III.5
24
12Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie "Wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii medycznych w procesie diagnozowania pacjentów Szpitala Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie – zakup 64-rzędowego tomografu komputerowego."RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-20134 810 900,01 PLNStudium wykonalności: Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu 2009
25
Działanie V.1
26
13Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie "Nowa jakość w diagnozowaniu pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie – zakup aparatu RM"RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-20136 510 900,01 PLNStudium wykonalności: Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu 2009
27
Działanie V.1
28
14Wyższa Szkoła Informatyki w ŁodziInwestycja w Kadry - inwestycją w przyszłośćPO KL Działanie IV.1.1.1 229 620,02 PLNWniosek + rozliczanie2010
29
15Wyższa Szkoła Informatyki w ŁodziWirtualizacja laboratoriów komputerowychRPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działanie IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw.114 654,03 PLNWniosek + biznesplan+rozliczanie2010
30
16Wyższa Szkoła Informatyki w ŁodziStudia podyplomowe: Zawód nauczyciela przedmiotów zawodowychPO KL Działanie III.3.21 675 310,00 PLNWniosek+ rozliczanie2010
31
17Wydział zamiejscowy w Bydgoszczy"Szkolenia informatyczne dla osób pracują…cych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego chcących podnieść‡ swoje kwalifikacje zawodowe"RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 8.1.1.632 580,00 PLNWniosek2010
32
18Miasto Zamość"Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap.”RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-201313 792 716,08 PLNStudium wykonalności: Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu 2010
33
Działanie V.3
34
19-Model finansowy dot. rekompensaty zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1370/2007 z dnia 23 października 2007 r. 2010
35
36
20Delfarma Sp. z o.o. "Dynamiczny rozwój firmy DELFARMA Sp. z o.o. poprzez uruchomienie nowoczesnej przepakowalni produktów leczniczych"RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-20131 591 240,00 PLNBiznes Plan: Analiza ekonomiczno-finansowa wnioskodawcy2010
37
Działanie III.2
38
21Wyższa Szkoła Informatyki w ŁodziWsparcie Rozwoju Zawodowego Nauczycieli poprzez realizację Studiów Podyplomowych wspartych kursem doskonalącymRPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działanie IX.4596 908,00 PLNKompletna dokumentacja + rozliczanie2010
39
22Powiat Zduńskowolski"Projekt Maksymilian"RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-20131 636 722,14 PLNStudium wykonalności: Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu 2010
40
Działanie V.4
41
23Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny"Ochrona dziedzictwa kulturowego Zespołu zamkowowo – klasztornego Towarzystwa Salezjańskiego w Lutomiersku"
RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-20131 892 700,00 PLNStudium wykonalności: Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu 2010
42
Działanie V.4
43
24Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego"MAZOWSZE dla MAZOWSZA – promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury"RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013723 240,00 PLNStudium wykonalności: Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu 2010
44
Działanie I.7
45
25Warszawska Kolej Dojazdowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,"Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego
w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy43 159 999,00 CHFModel finansowy dot. rekompensaty zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1370/2007 z dnia 23 października 2007 r. 2011
46
Obszar II Środowisko i infrastruktura
47
26SWEPOL Polska Sp. z o.o."Rozwój firmy SWEPOL Polska Sp. z o.o. poprzez unowocześnienie produkcji obrączek tytanowych"RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013409 098,00 PLNWniosek: Analiza ekonomiczno-finansowa wnioskodawcy2011
48
Działanie III.6
49
27Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie "Termomodernizacja obiektu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko4 959 283,98 PLNStudium wykonalności: Luka finansowa2011
50
Działanie IX.3
51
28Gmina Nowosolna „Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko21 335 364,18 PLNStudium wykonalności: Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu 2011
52
Działanie I.1
53
29Nord Farm Sp. z o.oDynamiczny rozwój firmy Nord Farm Sp. z o.o. poprzez udział w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą.RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013232 700,00 PLNKompletna dokumentacja2011
54
Działanie III.6
55
30Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof.. T. KotarbińskiegoWykwalifikowany mechatronik i informatyk - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstwPO KL II.1.1.3 460 182,00 PLNWniosek + rozliczenie2011
56
31Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof.. T. KotarbińskiegoZawody przyszłości - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstwPO KL II.1.1.3 875 621,44 PLNWniosek + rozliczenie2011
57
32Wyższa Szkoła Informatyki i UmiejętnościInformatyka - studia przyszłości w WSInf w ŁodziPO KL IV.1.2.
2 430 981,00 PLN
Wniosek + rozliczenie2012
58
33Wyższa Szkoła Informatyki i UmiejętnościMechatronik - zawód przyszłościPO KL IV.1.2.1 336 027,00 PLNWniosek + rozliczenie2012
59
34Wyższa Szkoła Informatyki i UmiejętnościInformatyka - studia przyszłości w WSInf w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w BydgoszczyPO KL IV.1.2.1 364 395,68 PLNWniosek2012
60
35Wyższa Szkoła Informatyki i UmiejętnościInformatyka - studia przyszłości w WSInf w Łodzi - Wydział Zamiejscowy we WłocławkuPO KL IV.1.2.1 073 594,99 PLNWniosek2012
61
36Wyższa Szkoła Informatyki i UmiejętnościInformatyka - studia przyszłości w WSInf w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w WieluniuPO KL IV.1.2.996 904,58 PLNWniosek2012
62
37Filharmonia Łódzka im. Artura RubinsteinaFŁ 100. Stuletnia i nowoczesna Filharmonia Łódzka marką regionalnąRPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-20131 032 840,00 PLNStudium wykonalności: Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu 2013
63
Działanie III.2
64
38Urząd Miasta Łodzi"Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu City break"RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-20132 505 250,00 PLNStudium wykonalności: Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu 2013
65
Działanie III.2
66
39Urząd Miasta Łodzi"Łódź kreuje - Centrum przemysłów kreatywnych"RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-20132 617 150,00 PLNStudium wykonalności: Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu 2013
67
Działanie III.2
68
40Urząd Miasta Łodzi"Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-20131 173 930,00 PLNStudium wykonalności: Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu 2013
69
Działanie III.2
70
41Urząd Miasta Łodzi"Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarcze"RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-20131 731 150,00 PLNStudium wykonalności: Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu 2013
71
Działanie III.2
72
42Urząd Miasta Łodzi"Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi"RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013919 880,00 PLNStudium wykonalności: Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu 2013
73
Działanie III.2
74
43Urząd Miasta ŁodziŁódź kreuje innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim."RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013657 471,00 PLNStudium wykonalności: Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu 2013
75
Działanie III.2
76
44Green-Tec Solutions Sp. z o.o."Lekka płyta szalunkowa do stropu z gniazdem centralnym na zbrojenie"Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013151 450,00 PLNKompletna dokumentacja2013
77
Poddziałanie 5.4.1
78
45EURO-ASIA RAIL TERMINAL Sp. z o.o."Uruchomienie innowacyjnego systemu kontroli temperatury."
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-201359 138 400,00 PLNKompletna dokumentacja2013
79
Działanie 4.4
80
46ETL Finance Sp. z o.o."Zielona Polska"Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-20131 191 755,30 PLNKompletna dokumentacja2013
81
Poddziałanie 2.1.1
82
47Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina"FŁ 2.0. Budowa systemu teleinformatycznego wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb zoptymalizowania zarządzania, organizacji pracy i obiegu dokumentów w Filharmonii Łódzkiej."RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013475 560,00 PLNStudium wykonalności: Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu 2013
83
Działanie IV.2
84
48Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka, Bydgoszcz"Wyposażenie Zakładu Teleradioterapii we Włocławku oraz wdrożenie programu wczesnego wykrywania raka płuca w woj. kujawsko-pomorskim"Fundusze Norweskie na lata 2009-201430 369 000,00 PLNStudium wykonalności: Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu 2013
85
PL 07
86
49JULITTA KRYSTYNA KOZŁOWSKA ”JULITTA”Wzrost konkurencyjności firmy ”JULITTA” poprzez udział w prestiżowych międzynarodowych targach Collection Première Moscow. RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013206 610,00 PLNKompletna dokumentacja2013
87
Działanie III.2
88
50JULITTA KRYSTYNA KOZŁOWSKA ”JULITTA”Wzrost konkurencyjności firmy ”JULITTA” poprzez udział w prestiżowych międzynarodowych targach "Who’s next" Paris. RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013236 666,00 PLNKompletna dokumentacja2013
89
Działanie III.2
90
51Złoty Skorpion Andrzej ŁankiewiczDynamiczny rozwój firmy Złoty Skorpion Andrzej Łankiewicz poprzez udział w targach i imprezach gospodarczych za granicą.RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013206 725,00 PLNKompletna dokumentacja2013
91
Działanie III.2
92
52Ecopack Sp. z o.o."Wdrożenie do produkcji innowacyjnych nakrętek w przedsiębiorstwie Ecopack."Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-201351 300 000,00 PLNWniosek o dofinansowanie: Prognozy finansowe2013
93
Działanie 4.4Uczestnik Panelu Ekspertów
94
53Megabox Sp. z o.o."Wdrożenie innowacji technologicznych i produktowych w przedsiębiorstwie MegaBox drogą do zwiększenia konkurencyjności."Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-201351 300 000,00 PLNWniosek o dofinansowanie: Prognozy finansowe2013
95
Działanie 4.4Uczestnik Panelu Ekspertów
96
54Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności"Przyszłość w kolorowych barwach - wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia dla studentów kierunku Grafika"PO KL Działanie IV.1.1.289 090,50 PLNWniosek + rozliczenie
2014/2015
97
55Przedszkole Miejskie nr 142Utworzenie ogródka dydaktycznego „Cztery pory roku” przy Przedszkolu Miejskim nr 142 w Łodzi
WFOŚ w Łodzi12 100,00 PLNWniosek2015
98
99
56Nadleśnictwo Choczewo"Ochrona obszarów pasa nadmorskiego przed nadmierną presją turystyczną"RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-20201 984 052,50 PLNStudium wykonalności: Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu 2015
100
Działanie 11.4
Loading...