สรุปรายงานผลประสบอุทกภัยของสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (วันที่ 6 ธันวาคม 2560)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
ที่โรงเรียนตำบลเครือข่ายอำเภอเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่โรงเรียน
ทั้งหมด
(ไร่/งาน)
จำนวนนักเรียนจำนวนครูและบุคลากรระดับน้ำ
สูงสุด
(เมตร)
ปิดโรงเรียน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ความเสียหายคาดว่า
จะเข้าสู่ภาวะปกติ
ในวันที่
2
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมครูนักเรียนอาคารสถานที่ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์รายละเอียดความเสียหาย
3
จำนวน
(คน)
เงิน
(บาท)
จำนวน
(คน)
เงิน
(บาท)
อาคารเรียน
(หลัง)
เงิน
(บาท)
อาคารประกอบ
(หลัง)
เงิน
(บาท)
จำนวน
(รายการ)
เงิน
(บาท)
จำนวน
(รายการ)
เงิน
(บาท)
4
1คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
5
2บ้านเชี่ยวหมวง
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
6
3บ้านดอนสุวรรณ
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
7
4
บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91
ถ้ำสิงขร
คีรีรัฐนิคม 3
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
13 ไร่648815271118
8
5บ้านตะเคียนทอง
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
9
6บ้านโตนยาง
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
17 ไร่ 2 งาน
1097418361117
10
7บ้านทรายแก้ว
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
11
8บ้านท่าขนอน
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
12
9บ้านท่าไคร
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
13
10บ้านทำเนียบ
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
14
11บ้านน้ำราด
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
15
12บ้านบ่อน้ำผุด
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
16
13บ้านบางขนุน
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
17
14บ้านบางพระ
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
18
15บ้านปากโตน
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
19
16บ้านปากทำเรียง
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
20
17บ้านปากหารบ้านยาง
คีรีรัฐนิคม 2
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
8 ไร่111021
21
18บ้านมะเลาะ
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
22
19บ้านยาง
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
23
20บ้านย่านยาว
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
24
21บ้านวังพลายย่านยาว
คีรีรัฐนิคม 3
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
6 ไร่ 2 งาน352661-55----17500075000หลังคากระเบื้องห้องน้ำ ประมาณ 45 แผ่น แตกเสียหาย หลังคาผุพังรายละเอียดซ่อมหลังคา ค่าแรง และวัสดุอุปกรณ์ จำนวนเงินประมาณ5000บาท
25
22บ้านหินดาน
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
26
23
มหาราชบ้านแสงอรุณ
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
27
24วัดโกศาวาส
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
28
25วัดถ้ำสิงขร
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
29
26วัดน้ำหักน้ำหัก
คีรีรัฐนิคม 2
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
8 ไร่70761463710--
30
27วัดนิลาราม
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
31
28วัดอินทราวาส
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี เขต 2
32
29บ้านคลองไม้แดงไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
20ไร่25922648592231-
1-6 ธันวาคม 2560
211 หลังคาอาคารเรียนและอาคารสำนักงานมีน้ำรั่วซึ่มลงมาบนฝ้าเพดาน น้ำท่วมขังสนามฟุตบอล น้ำกัดเซาะถนนลูกรังได้รับความเสียหาย นักเรียนและผู้ปกครองเดินทางลำบาก บริเวณทางลาดชันหน้าอาคารเรียนถูกน้ำกัดเซาะเป็นร่องลึก น้ำท่วมขังบริเวณหน้าอาคารเรียน น้ำท่วมเข้าบ้านพักครูจำนวน 2 หลังคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในวันที่ 10 ธันวาคม 2560
33
30บ้านตะกรบไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
34
31บ้านทุ่งนางเภาโมถ่ายไชยา 3ไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
10 ไร่292352156--น้ำท่วมขังบริเวณ อาคารเรียน หน้าเสาธง และโรงอาหารคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
35
32บ้านไทรงามไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
36
33บ้านนาไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
37
34บ้านนาแคไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
38
35บ้านพรุยายชีไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
39
36บ้านลุ่มชุมแสงไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
40
37
บ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
ไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
41
38บ้านหนองมนทุ่งไชยา 2ไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
8 ไร่56601163710-----1120000------น้ำท่วมขัง อาคาร ป.พิเศษ สร้างปี 2513 เวลา 7 วัน ทำให้ผนังปูนกระเทาะ ลอกร่อนเป็นแผ่น สีเสื่อม ชื้นและหลุดลอกออกมาเป็นแผ่น18 ธันวาคม 2560
42
39บ้านห้วยตาหมิงไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
43
40บ้านห้วยไผ่ไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
44
41บ้านห้วยพุนไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
45
42บ้านเหนือน้ำไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
46
43วัดเขาพนมแบกไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
47
44
วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์)
ไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
48
45วัดชยารามไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
49
46วัดเดิมเจ้าป่าเวไชยา1ไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
5ไร่ 3 งาน3743804812
50
47วัดไตรรัตนากรทุ่งไชยา1ไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
8 ไร่282250-66
51
48
วัดธารน้ำไหล (แคล้วประชานันท์)
ไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
52
49
วัดพระบรมธาตุไชยา
ไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
--
53
50วัดพุมเรียงไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
54
51
วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร)
ไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
55
52
วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)
ไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
56
53วัดวิชิตธารารามไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
57
54วัดวิโรจนารามไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
58
55วัดสุทธาวาสไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
59
56สารภีอุทิศไชยา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
60
57ชุมชนวัดจันทารามท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี เขต 2
61
58บ้านคชาธารท่าฉางท่าฉาง 1ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี เขต 2
5 ไร่ 1 งาน 23 ตร.ว.
37417817860 ซม.-ระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บริเวณโดยรอบของโรงเรียน สนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น สวนปาล์ม แปลงผัก และฟาร์มเห็ดของโรงเรียน ได้รับความเสียหายบางส่วน พื้นที่ในเขตบริการของโรงเรียน น้ำท่วมสูงในบางพื้นที่ถนนไม่สามารถสัญจรได้คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในวันที่ 10 ธันวาคม 2560
62
59บ้านคลองวัวท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี เขต 2
63
60บ้านควนราเขาถ่านท่าฉาง1ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี เขต 2
10ไร่2งาน30ตารางวา
39317023จากภาวะฝนตกหนักหนักทำให้น้ำไหลเชี่ยว กัดเซาะพื้นถนน และกัดเซาะพื้นดินหลังอาคารเอนกประสงค์ทรุดเป็นหลุมกว้าง
64
61บ้านควนสุวรรณท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี เขต 2
65
62บ้านเคี่ยมเพาะท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี เขต 2
66
63บ้านท่าแซะท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี เขต 2
67
64บ้านหน้าซึงท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี เขต 2
68
65วัดนันทารามท่าเคยท่าฉาง 1ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี เขต 2
3 ไร่ 2 งาน 25 ตร.ว.
3023532351
69
66วัดน้ำพุท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี เขต 2
70
67วัดบ่อมะปริงท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี เขต 2
71
68วัดบางครามท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี เขต 2
72
69วัดบางน้ำจืดท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี เขต 2
73
70วัดบางปอท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี เขต 2
74
71วัดประตูใหญ่ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี เขต 2
75
72
วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)
ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี เขต 2
76
73วัดอัมพารามท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี เขต 2
77
74
ตชด.ราษฎร์พิทักษ์
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
78
75ตลาดหนองหวายท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
79
76บ้านกลางท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
80
77บ้านเกาะมุกด์ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
81
78บ้านขวัญพัฒน์ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
82
79บ้านคลองพาท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
83
80บ้านคลองรอกท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
84
81บ้านคลองสงค์ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
85
82บ้านควนสูงท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
86
83บ้านคันธุลีท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
87
84บ้านชายท่าท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
88
85บ้านดอนมะกอกท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
89
86บ้านดินก้องท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
90
87บ้านท่าไทท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
24 ไร่49681174610ฝนตกหนักน้ำไหลเร็วทำให้ถนนเกิดการกัดเซาะ เป็นหลุมขนาดใหญ่ ทำให้เกิดน้ำขังและ รางน้ำที่หลังคา อาคารเรียนได้รับความเสียหายประกอบกับอายุการใช้งานเมื่อเจอฝนตกหนักทำให้ไม่สามารถใช้การได้
91
88บ้านท่าใหม่ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
92
89บ้านทุ่งพลับท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
93
90บ้านทุ่งเสียนท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
94
91
บ้านปากน้ำท่ากระจาย
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
95
92บ้านมะม่วงงามท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
96
93บ้านศรีพนมท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
97
94บ้านหนองปรือท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
98
95บ้านหนองเหรียงท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
23 ไร่353166156
99
96บ้านอู่ตะเภาท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
100
97วัดกาฬสินธุ์ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี เขต 2
Loading...
 
 
 
แบบรายงาน
 
 
Main menu