ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
Løsning
3
GrundhonorarSærskilt tilbud
4
5
6
Grundlæggende Administrationsydelser
7
Oprettelse og ajourføring af foreningskartotek og kartotek over andelshavere og lejereInklusive
8
Elektronisk arkivering og opbevaring af foreningens dokumenterInklusive
9
Kontrol, rettidig betaling og bogføring af indsendte fakturaerInklusive
10
Økonomi, klargøring af årsrapportsmateriale til revisor og budgetInklusive
11
Lønadministration af foreningens ansatteInklusive
12
Administration af andelshavereInklusive
13
Administration af boliglejereInklusive
14
Administration af erhvervslejereInklusive
15
ForsikringssagerInklusive
16
Ajourføring med gældende lovgivning og praksisInklusive
17
18
19
Særlige Administrationsydelser
20
Udarbejdelse af budgetkontrol2200
21
Udarbejdelse af flerårige løbende drifts- og likviditetsbudgetterTimepris
22
Udarbejdelse og indberetning af momsregnskab, årligt4500
23
Ekspedition af forbrugsregnskaber til forbrugsfirma1450
24
Ekspedition af forbrugsregnskaber til forbrugsfirma pr. lejlighed150
25
Rekvirering af energikonsulent/valuarvurdering, fremsendelse af materiale til samme3250
26
Administration af pengeløst vaskeri årligt3000
27
Udarbejdelse af antenneregnskab4875
28
Beregning af antennebidrag625
29
Skift af pengeinstitut samt oprettelse af nyt pengeinstitutforhold5000
30
Udarbejdelse af beboelseslejekontrakt3500
31
Låneomlægning (ikke rådgivning, men ekspedition og konsekvensberegning)8000
32
Korrespondance/kontering ifm. låneomlægning udført af foreningen selvTimepris
33
Ventelisteadministration, årligt3000
34
Øvrige særlige administrationsydelserTimepris
35
36
37
Sagkyndig Bistand
38
Bistand til bestyrelsen om sædvanlige foreningsspørgsmålTimepris
39
Bistand om generelle forhold vedrørende økonomiTimepris
40
Bistand om fortolkning af sædvanlige vedtægtsspørgsmålTimepris
41
Besvarelse af sædvanlige myndighedshenvendelserTimepris
42
Besvarelse af henvendelser fra andelshavere og lejereTimepris
43
Modtagelse og behandling af husordenovertrædelserTimepris
44
Indgåelse af aftale om afdragsordning, frivilligt forlig o.l.Timepris
45
46
47
Møder med bestyrelsen
48
Deltagelse i bestyrelsesmøde i dagtimerne (mellem 9 og 17)3750
49
Møde med nyvalgt bestyrelse i dagtimerne (mellem 9 og 17)3750
50
Budget- og regnskabsmøde i dagtimerne (mellem 9 og 17)3750
51
Deltagelse i bestyrelsesmøde om aftenen (efter 17)8000
52
Møde med nyvalgt bestyrelse om aftenen (efter 17)8000
53
Budget- og regnskabsmøde om aftenen (efter 17)8000
54
55
56
Generalforsamling (ordinære og ekstraordninære)
57
EC koordinerer ordinær generalforsamling (indkalder, fremsender forslag, registrerer deltagere, fremlægger regnskab og budget, udsender referat)9750
58
EC koordinerer ordinær generalforsamling (indkalder, fremsender forslag, udsender referat)4750
59
Dirigent ved generalforsamlingSærskilt tilbud
60
Deltagelse af specialist (jurist, byggesagkyndig)Timepris
61
Mulighed for anvendelse af administrators mødelokalerSærskilt tilbud
62
Udarbejdelse af beslutningsreferat fra generalforsamling4000
63
Ekstrordinær generalforsamling
Timepris eller tilbud
64
65
66
Ydelser for den enkelte andelshaver (Betales ikke af foreningen)
67
Andelsoverdragelse
68
EC foranlediger vurderingsrapport udarbejdet (revurdering halv pris)4800
69
Nøgleoplysningsskemaer med bilag (overdragelse uden ejendomsmægler)2100
70
Andelsboligskema og nøgleoplysningsskemaer (overdragelse med ejendomsmægler)3950
71
Venteliste, pr. år250
72
Udarbejdelse overdragelsesaftale/tillæg til købsaftale, samt registrering og ekspedition af overdragelsen6850
73
Tillæg ved hasteudarbejdelse (indenfor 48 timer) af overdragelsesaftale1875
74
Udarbejdelse af overdragelsesaftale hvor salget annulleres6850
75
Ny aftale, hvor der alene skal ændres
overtagelsesdato
650
76
Administrativ beregning af andelskrone1875
77
Ejerskiftegebyr (når foreningen selv forestår handlen)2500
78
Afregning af panthaver pr. stk.1300
79
Notering af transport til mægler / afregning af mægler1850
80
Adkomsterklæring1450
81
Udfærdigelse af andelsbevis ved bortkomst1475
82
Udarbejdelse af overdragelsesaftale ved bodeling3325
83
Afregning af forbrugsregnskaber – fraflytter275
84
Udbetalinger, f.eks. ved fejlagtigt indbetalte beløb275
85
Navneskilt- og nøgleadministration – pr. ekspedition340
86
Leje
87
Udarbejdelse af lejekontrakter til p-pladser, garager, kælderrum m.v.675
88
89
90
Full Service tilvalg
91
Juridisk bistand
Timepris eller særskilt tilbud
92
EjendomsserviceSærskilt tilbud
93
DriftledelseSærskilt tilbud
94
VedligeholdelsesplanSærskilt tilbud
95
Byggeteknisk rådgivning og arkitektbistandSærskilt tilbud
96
Energirådgivning og optimeringSærskilt tilbud
97
Byggesagsadministration
98
Indhentelse af tilbud på finansering
Timepris eller særskilt tilbud
99
Byggesagsadministration, ca. 1,5%-5% af entreprisesum eller efter medgået tid til timetakst kr. 2.500
Timepris eller særskilt tilbud
100