სენაკის მუნიციპალიტეტი 2016-2017 : სენაკის მუნიციპალიტეტი 2016-2017