ข้อมูลโรงเรียน ICU สพป.รอ.2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลโรงเรียน ICU สพป.รอ.2
2
รายชื่อโรงเรียนที่สพฐ.แจ้งให้ส่งข้อมูลความต้องการด้านขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนรายชื่อโรงเรียนที่สพฐ.แจ้งให้ส่งข้อมูลความต้องการด้านอาคารเรียนและอาคารประกอบรายชื่อโรงเรียนที่สพฐ.แจ้งให้ส่งข้อมูลความต้องการด้านบุคลากร(ครู)
3
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียน
รายการที่ขอ(วัสดุอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอน)
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียน
รายการที่ขอ(สร้างอาคาร/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรือส้วม)
ลำดับที่ชื่อโรงเรียน
4
1บ้านหัวหนองตาด
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
1บ้านสีสวาดเล็บขาวอาคารเรียนชำรุด1
5
2บ้านเขวาใหญ่
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
2บ้านกระจายเหล่าสูงอาคารเรียนชำรุด2
6
3บ้านฮ่องทราย
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
3บ้านสำโรงอาคารเรียนชำรุด3
7
4บ้านอี่เม้ง
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
4บ้านทองหลางขาดแคลนห้องปฏิบัติการ4
8
5บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
5
9
6บ้านนางเตี้ยไศลทอง
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
6
10
7บ้านคำแดง
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
7
11
8บ้านหนองฟ้า
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
8
12
9โรงเรียนบ้านโพนทอง
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
9
13
10บ้านดอนขาม
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
10
14
11บ้านโพนสูง
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
11
15
12บ้านหัวช้างเลิงแก
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
12
16
13บ้านสวนปอ
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
13
17
14บ้านส้มโฮง
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
14
18
15บ้านน้ำคำ
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
19
16หนองบึง
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
20
17บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
21
18บ้านสูงยาง
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
22
19หว่านท่าสมอวิทยา
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
23
20บ่อพันขันวิทยา
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
24
21บ้านแดง
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
25
22ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
26
23ขวาวคุรุประชาสรรค์
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
27
24
โรงเรียนบ้านจิก(หจกวิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต/ระบบประปา
28
25บ้านหนองเรือ
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
29
26บ้านหนองหว้า
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
30
27บ้านโหรา
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
31
28บ้านหนองยาง
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
32
29บ้านกลอยโนนสมบูรณ์
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
33
30บ้านเป้า
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
34
31บ้านดงบัง
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
35
32บ้านธาตุสามัคคี
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
36
33บ้านลิ้นฟ้า
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
37
34บ้านเหล่าบากสามัคคี
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
38
35บ้านบุ่งเบา
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
39
36บ้านกุดเขียว
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
40
37บ้านนา
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
41
38บ้านเด่นราษฎร์
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
42
39บ้านโคกกลาง
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
43
40
ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
44
41คุรุราษฎร์สามัคคี
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
45
42บ้านคำพระ
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
46
43หนองพระบางตลาดม่วง
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
47
44บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
48
45บ้านคูเมือง
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
49
46บ้านดงเย็น
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
50
47โพนขวาวพิทยาคม
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
51
48บ้านดู่
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
52
49บ้านสมสะอาด
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
53
50บ้านหนองกุงวิทยา
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
54
51บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
55
52บ้านหนองพระบางตลาดม่วง
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
56
53บ้านหัวหนองกุดหลด
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
57
54บ้านค้อแสนสี
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
58
55บ้านโพนดวนสาวเอ้
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
59
56บ้านดงหมากไฟ
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
60
57บ้านโนนสะอาดหนองแต้
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
61
58บ้านโปง(ประชาสามัคคี)
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
62
59บ้านหัวดอนเปลือยวิทยา
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
63
60บ้านแขม
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
64
61เมืองปทุมรัตต์
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
65
62
บ้านโพธิ์งาม (สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
66
63จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
67
64บ้านโนนจาน
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
68
65หนองยางวิทยาคม
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
69
66บ้านโนนแฮด
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
70
67บ้านหงษ์ทอง (แสนสุขวิทยา)
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
71
68บ้านโพนงาม
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
72
69บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
73
70บ้านดงมัน
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
74
71บ้านหนองขาม
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
75
72วัดแจ่มอารมณ์
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
76
73บ้านน้ำคำน้อย
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
77
74บ้านหนองหัวคน
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
78
75
สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
79
76บ้านดอนเจริญ
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
80
77บ้านหนองคูณ
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
81
78บ้านหนองพลับ
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
82
79บ้านมะกอก
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
83
80บ้านแจ้ง
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
84
81บ้านสำโรง
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน/ระบบอินเทอร์เน็ต
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu