Ervaringen elo
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
TimestampWelke elo gebruik je?Sample Question 2Ben je tevreden over de elo die je gebruikt? Untitled QuestionIs er integratie met het administratief systeem/ het leerlingvolgsysteem mogelijk? Kunnen rechten van leerlingen gemakkelijk worden geregeld?Kan per vak/jaarlaag/niveau/klas een studieplanner worden ingericht?Kunnen opdrachten voor de leerlingen worden klaargezetKunnen opdrachten door leerlingen worden ingeleverd en door de leraar beoordeeld?Zijn er mogelijkheden tot samenwerken door leerlingen in de elo?Kan vanuit de elo worden gemaild, is het mogelijk om een video of audioconference te starten?Kunnen leermiddelen aan de elo worden toegevoegd? Op welke manier?Kent de elo een voorziening om zelf lesmateriaal te maken?Kent de elo mogelijkheden om toetsvragen te maken, door leerlingen te laten uitvoeren en beoordelen?Is het mogelijk om externe toetsen te importen?Biedt de elo 'klassenboekfunctionaliteit'Kent de elo een agendafunctieIs het mogelijk een digitaal portfolio aan te maken?Kent de elo een leerling- en/of leraar- lesdashboard?Kent de elo specifieke mogelijkheden voor persoonlijke leerwegondersteuning?Kan vanuit de elo met een 'todo-lijst' worden gewerkt?Zijn in de elo voorzieiningen beschikbaar voor het opnemen van beeld en geluid?Werkt de elo correct bij gebruik van een iPadWerkt de elo correct bij gebruik van een Android-tablet?Kent de elo specifieke apps (iPad en/of Android) voor leerlingen en/of docenten?Overige opmerkingenAls anderen contact met je mogen opnemen laat dan hier je gegevens achter
2
2/13/2012 21:30:48TeletopJa, het werkt gemakkelijk voor docenten en leerlingenGeen ideeJaEelk vak heeft per jaar een vaksite. Daar kunnen ztudiewijzers etc. gemaakt worden voor 1 of meerdere klassen of zelfs voor aparte leerlingenJaJa, er wordt zelf gecontroleerd op plagiaat. Dan wordt er gekeken naar webpagina's en naar werk van andere leerlingen die het via teletop hebben ingeleverd.Ja je kan groepen maken in teletop waar je werkruimte kan makenEr kunnen berichten gestuurd worden via teletop. ik gebruik dit vaak om leelringen te informeren. of leelringen stellen mij vragen via teletop.
video/audioconference; geen idee
Er zijn hier verschillende mogelijkheden in. Het werkt gemakkelijkVolgens mij wel, maar daar weet ik nog te weinig vanJavolgens mij welDat biedt deze wel, maar we gebruiken het (nog) niet?????????Ik ben erg tevreden met teletop, maar ik weet niet of het genoeg mogelijkheden biedt voor de toekomst. Wij maken nog niet voledig gebruik van teletop
3
2/19/2012 15:52:03Itslearningnee, moge;lijkheden tot interactie zijn te beperkt.
Geen koppeling met Magister
neejaja, maar wel lastig realiseerbaarjajaja, maar niet helder uitgelegd.
Bij lang niet iedereen bekend hoe dat werkt. ook niet bij docenten.
mailen ja.
andere weet ik niet
ja
via een importfunctie
ja - mc en open vragenjajaja, maar gebruikersonvriendelijkja, ook gebruikersonvriendelijknauwelijks gebruikt. Ingewikkeldjaneejaja, maar nauwelijks benutgeen ideegeen ideeja, maar ik gebruik ze niet. Ziet er ingewikkeld uitDe ELO kan goed worden beheerd en gebruikt door docenten die thuis zijn in ict. Anderen blijven er liever ver vandaan.
Uploaden van PPT's en andere documenten gaat wel.

ER is nauwleijks interactief gebruik. Vooral een prikbord functie.
4
2/22/2012 13:33:54MagisterIk vind dat Magister de leerlingen eenvoudig leerling toegang geeft tot digitaal leermateriaal. Jadat kan, maar je zou zelf moeten kunnen invoeren welke klassen/leerlingen het betreft. In het vmbo heb je te maken met clusterklassen, en daarvoor is magister niet makkelijk.Ja,Ja dat kanJa, alleen documenten en opdrachtenAllen binnen de elo kan gemaild worden. video en audio nietscorm, bestanden, links eigenlijk wel allesNeeNeeJajajaneejajajaneeweet ik nietweet ik nietjaGoed instrument, maar nog veel te doenWillem Oosterhof
0222-312121
5
3/4/2012 22:08:47MagisterNee, helaas wordt maar een beperkt deel van de elo gebruikt. Veel is afgeschermd.Zou mogelijk moeten zijn, o.a. koppeling aan wintoets, maar gebeurt niet in de praktijk.Wordt niet gebruiktmogelijk maar wordt niet gebruiktmogelijk maar wordt niet gebruikt idemidemleerlingen kunnen eenvoudig docenten en elkaar mailen.mogelijk maar wordt niet gebruiktidemidemmogelijk maar helaas wordt dit niet gebruiktJa, ik kan mijn planning erin zetten, aantekeningen maken, afspraken maken absentie noteren, bijhouden wie boeken vergeten heeftJaHelaas wordt er weinig gebruik gemaakt van de ELO. Wel de agenda en het bijhouden van absentie en vergeten huiswerk/boeken en het invoeren van punten.
Daarnaast een logboekfunctie.
Ciske van der Wal
ciske@dse.nl
6
3/11/2012 10:58:41Moodle 2.2Zeer tevreden. Heel gebruiksvriendelijk. De ELO is gemaakt vanuit een (constructivistische) onderwijsvisie en niet vanuit een ICT behoefte.
We hebben heel veel regie over hoe we het willen gebruiken.
De software is open source, over de hele wereld worden plugins en verbeteringen gemaakt door erkende ontwikkelaars. We zitten niet vast aan een host, die ons de normen oplegt en facturen schrijft voor elke handeling. Moodle is gratis.
nee, cijfersysteem zit er in geïntegreerdzeer simpel met roltoewijzingen per gebruiker (manager, docent, leerling, waarnemer)
Rollen kunnen ook zelf worden gedefinieerd
Jaarplanner en alle mogelijke bronnen en activiteiten kunnen zeer eenvoudig worden toegevoegd. (bronnen: document, url, wiki, forum, chat, upload, webpagina, SCORM en nog veel meer)
Ja. Bijvoorbeeld toetsen en opdrachten kunnen worden klaargezet (op datum en tijd) en een inleverpunt voor het uploaden van de gemaakte opdracht. De docent kan zien wie iets heeft ingeleverd en een cijfer toekennen en feedback geven. De leerling ziet dat de docent feedback heeft gegeven en ziet direct zijn beoordeling, die tevens voor de betreffende leerling wordt opgeslagen in een cijferlijst.
De docent kan de cijfers per vak en per leerling inzien en exporteren.
Zie boven. Er is een plugin voor plagiaatcontrole beschikbaar
Wiki, chat en forumsBerichtensysteem voor direct intern en bescherm contact binnen de ELO. Als de gebruiker niet online is op dat moment, stuurt de ELO een e-mail met het bericht.Alles wat je wil is direct te linken of beschibaar te maken. Bijvoorbeeld geluidsfragmenten bij een taal zijn via de ELO afspeelbaar, ook zonder tussenkomst van een speler. Die zit er in en speelt alle formaten.Pagina's met tekst (incl. beeldmateriaal en urls) en actieve objecten
Website maken, Youtube fimpjes embedden of linken
Toesten en vargenlijsten met allerlei soorten antwoordvormen
SCORM import
Zeer uitgebreid met heel veel stuur over hoe, wat, waar, wanneer, wie enz.nog niet geprobeerd, maar het zou me niet verbazen als dat wel kan.neeUitgebreide agenda voor activiteiten.
Als er een inleverpunt wordt gemaakt door de docent, komt deze automatisch in de agenda als toekomstige activiteit.
Handmatig aganedapunte toevoegen
De agenda wordt gefilterd op persoonlijk, groeps, cursus en site-niveau
Er is een plugin voor een digitaal portfolioIeder heeft zijn eigen dashboard, afhankelijk van zijn rol.
Het dashboard is geheel naar eiegen wensen aante passen en aan te vullen met items.
We zijn nu bezig met het invoegen van een Twitter-zoeker.
Je kan perssonlijk cursuslijnen creërenNog niet aan de orde geweestAlle soorten beeld en geluid zijn eenvoudig onder te brengen in een leerlijn of cursusDe ELO is webbased (in de cloud) en werkt goed in Safari
Alleen windows applicaties , die zijn toegevoegd, draaien niet (Flash e.d.)
Geen ervaring mee. Ik denk hetzelfde als iPadneeEen vragenlijst als deze maak je ook in no time met MoodleBob Munniksma
Docent VMBO
Mytylschool De Trappenberg
Huizen
bob@munniksma.net
7
3/15/2012 16:57:49MagisterWe werken pas kort met Magister, voorheen werkten we met n@tschool. Op dit moment ondervind ik nog een aantal beperkingen mn op het gebied van samenwerken, de webeditor, het materiaal dat geplaatst kan worden enz. voorbeeld; een scorm opdracht of zipfile (dus ook een webquest) kunnen alleen als opdracht aan de leerling aangeboden worden. jajaja, gemakkelijk.
Maar weinig mogelijkheden voor afbeeldingen in teksten en het bepalen van de volgorde van documenten en links lukt (nog) niet.
jaja, plagiaatcontrole is mogelijk (Ephorus) commentaar kan gegeven worden, helaas kan dit nog neit in he tingeleverde document.
Digitaal nakijken is echter omslachtig, lezen van beeldscherm niet altijd gemakkelijk en het grote aantal pop-ups zijn irritant. (weet u zeker dat u dit document wil downloaden enz...)
In toekomst, projectenmodule is juist toegevoegdmailen is mogelijk.
video- of audioconferentie, geen idee.
ja is mogelijk, helaas alleen als opdracht. Dat wil zeggen dat ook instap- en diagnostische toetsen of puzzels als een opdracht worden aangeboden. Vind ik niet altijd wenselijk.ja, simpele tekst-editor met beperkte mogelijkhedenja mbv wintoets en/of hotpotatoes of ExE. Hierbij is het nog iet mogelijk om open vragen te beoordelen.ja dusjaja??jaje kunt elke leerling via de agendafunctie persoonlijk ondersteunen.??
In de agenda kun je agendapunten toevoegen (=to do)
??nee, iPad ondersteunt geen Silverlight.
De app is wel mogelijk maar daarmee kan geen digitaal lesmateriaal bekeken worden.
Maar ook geen studiewijzers!
nee, Android ndersteunt geen Silverlight.
De app is wel mogelijk maar daarmee kan geen digitaal lesmateriaal bekeken worden.
Maar ook geen studiewijzers!
ja Maestro voor docenten en Meta voor leelringen. Voor leerlingen is de App gedeeltelijk gratis. Voor cijfers dient men een klein bedag (per jaar) te betalen.
8
3/15/2012 18:03:41N@tschoolredelijk, sommige zaken zijn niet handig om te gebruiken. Zo komen alle inleveropdrachten naast elkaar te staan in kolommen. Als je dan een opdracht nagekeken had moest je weer helemaal naar dezelfde plek scrollen. Sinds 2 weken is dit echter opgelost :)Nee, helaas zijn al onze leerlingen op voornaam geordend. Waarom is onbekend. Cijfers worden niet automatisch overgenomen. We gaan binnenkort voor de cijfer- en leerling administratie over naar Magister en dat schijnt veel beter te werken.jajajaja, ik ben erg blij met plagiaat controle.ja, in de projectruimte.needat gaat automatisch via het leerling administratiesyteem. Als een leerling een schoolaccount voor het netwerk krijgt heeft hij ook toegang tot de elo.jajajaneeneejajaweet nietneejaweet nietweet nietweetnietJ. Tempel
jete@multiweb.nl
9
3/20/2012 16:04:59Magisternog weinig ervaring, lijkt een goede keuzejaja, via de ict afdelingJajajanog niet geprobeerd, kan met behulp van onderdeel projectenja alleen binnen de school, dus niet naar buitenWeblinks, bestanden, websites, SCORM, anders zou ik niet wetenNee niet dat ik weetNiet dat ik weetJa vanuit Wintoets, nog niet geprobeerdJajanog niet voor zover ik weetJaja dat is mogelijkDat zit in het lesdashboard volgens mijja via youtubenog weinig ervaring meenog weinig ervaring meeBestaat wel gebruiken we nog niet ivm een extern roosterprogrammageen
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu