ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
ทะเบียนคุมจองโต๊ะ/เสื้อ "งานคืนสู่เหย้าชาวแสด-ดำ"
2
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
3
วัน/เดือน/ปีชื่อ-นามสกุลรุ่นที่เบอร์โทรติดต่อโต๊ะจีนเสื้อที่ระลึกรวมทั้งหมดจำนวนเงิน (บาท)รวมเงินทั้งหมด (บาท)ที่อยู่ในการจัดส่งเสื้อหมายเหตุ
4
จองบัตร (ใบ)โต๊ะที่จำนวนเงิน (บาท)ชายรวมหญิงรวม
5
XSSMLXL2XL3XL4XL5XLXSSMLXL2XL3XL4XL5XL
6
2 พ.ย.2565
คุณสุมิตรา ไชยกิจ121. รวีวรรณ (083-8111187) 2. นิฤมล (099-3266651)2773,74,89,908,1001871118111317257,50015,600คุณนิฤมล ลิมปิโชติพงษ์ สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน เลขที่36/6 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิษฐ์พัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 (เสื้อชาย 5XL 1 ตัว) 2. คุณรวีวรรณ เลียดทอง 69/8 หมู่บ้านโฮมเพลส รัตนาธิเบศร์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 (เสื้อหญิง L 1 ตัว)ชำระเงินแล้ว (พร้อมค่าส่งเสื้อ 100/ค่าเพิ่มไซต์100 บาท)
7
29-พ.ย.-65คุณชรินทร์133271,72,87,889,60000009,600โอนเกิน 2,400 บาท
8
000000
9
000000
10
000000
11
000000
12
000000
13
000000
14
000000
15
000000
16
000000
17
000000
18
000000
19
000000
20
000000
21
000000
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100