4/9 การเข้าชั้นเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYAAABAC
1
31104
รายวิชาวิทยาการคำนวณ

ป้อนค่า ม สำหรับ เข้าเรียน, ส สำหรับ เข้าเรียนสาย, ล สำหรับ ขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอน, และ ข สำหรับ ขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน. ใช้แท็บ "คีย์การเข้าชั้นเรียน" เพื่อปรับแต่งตามต้องการ
2
สัปดาห์ที่ (เรียนวันอังคาร)
1234567891011121314151617181920
3
ชื่อชั้นเรียน ม.4/914/521/54/95/96/97/98/911/912/913/914/915/918/919/920/921/922/925/926/927/928/929/9เข้าเรียนสายขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอนขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน
4
ครูผู้สอน พรรณภา โพธิ์หลำอ.อ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.
5
130945นายวศิน วันเดช000
6
231313นายศตายุ จุ้ยเบี้ยว000
7
331356นายนิธิศ โทนสิงห์000
8
431358นายภวัต พรมหล่อ000
9
531402นายพรณรงค์ ทองอินทร์000
10
631504นายพีรพล โพธิ์เกิด000
11
731551นายเตรียมพล อ่ำบุญ000
12
831600นายกุลทัต ทิมบุตร000
13
931602นายคมสัน แจ้งประทิศ000
14
1031604นายณัฐดนัย สาเกตุ000
15
1131617นายลภัส ถ้วยทอง000
16
1231649นายชนัสบดี ศิริพุฒ000
17
1331689นายกลวัชร ไทยเลิศ000
18
1431694นายกรวิชญ์ มีสุข000
19
1531718
นายศรัณย์ภัทร ภูมมาฤทธิ์
000
20
1633656นายกิตติพร ปรุงสุข000
21
1733657นายปารเมศ ระหัด000
22
1833685นายอัคคพล หิรัณยากาศ000
23
1930916นางสาวสมัชญา คำเอม000
24
2031041นางสาวชุติมา ทองเต็ม000
25
2131473นางสาวธิตินันท์ บินชัย000
26
2231485นางสาวศศิประภา ราศี000
27
2331529นางสาวพรรัศมี กำเนิดมี000
28
2431531นางสาวพิมลวรรณ อ่อนไม้000
29
2531576
นางสาวปภาวรินทร์ ปานชัย
000
30
2631588นางสาวศศิปภา มณฑา000
31
2731592นางสาวอรนิชา เทพอาษา000
32
2831633
นางสาวปิยาพัชร เพ็ชรสุวรรณ์
000
33
2931640นางสาวลลิตา อยู่โต000
34
3033658
นางสาวกนกวรรณ พืชพันธุ์
000
35
3133659นางสาวฐิติกา แก้วศรี000
36
3233660
นางสาวนวรินทร์ เทพพิทักษ์
000
37
3333661
นางสาวปิ่นมณีวรรณ เกิดอ่วม
000
38
3433662
นางสาวภูริชญา ท้วมเอื้อ
000
39
3533686นางสาวสิริลักษณ์ อาคม000
40
3633687
นางสาวสุชาดา ตระกูลกลาง
000
41
3733688
นางสาวศรัณยา เมืองที่รัก
000
42
3833689นางสาวปัณฑิตา แตงนนท์000
43
3933690
นางสาวฐานิดา เพิ่มทรัพย์ล้อม
000
44
4033691นางสาวสุณิสา ธนสุขโสภณ000
Loading...