לוח בחינות קמפוס רחובות
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ת.בחינהת.בחינה עברייוםמשעהעד שעהשם השעורשם תואר מורהשנהסמסטרמועדהאוכלוסיה הנבחנת
2
20/01/2019יד' שבט תשע"טא09:0010:30עזרא ונחמיההרב ד"ר פריאל יוסףתשעטא19תואר שני - נשים
3
20/01/2019יד' שבט תשע"טא11:3013:00מגילות והוראתןהרב ד"ר פריאל יוסףתשעטא19תואר שני - נשים
4
21/01/2019טו' שבט תשע"טב09:0010:30מבוא למינהל החינוךד"ר חן לוי תמרתשעטא19תואר שני - נשים
5
21/01/2019טו' שבט תשע"טב09:0010:30מבוא למינהל החינוךד"ר חן לוי תמרתשעטא19תואר שני - נשים
6
21/01/2019טו' שבט תשע"טב13:3015:00ניהול משאבי אנושד"ר הופמן הודיהתשעטא19תואר שני - נשים
7
21/01/2019טו' שבט תשע"טב13:3015:00ניהול משאבי אנושד"ר הופמן הודיהתשעטא19תואר שני - נשים
8
21/01/2019טו' שבט תשע"טב16:0017:30מבוא למינהל החינוךד"ר אלטרץ חיהתשעטא19תואר שני - נשים
9
23/01/2019יז' שבט תשע"טד12:0013:30הלכות אישות - מקרא הלכה ומחשבההרב ד"ר רונס יצחקתשעטב18תואר שני גברים
10
23/01/2019יז' שבט תשע"טד16:0017:30דמויות במקרא בספרות חז"להרב ד"ר גרוזמן מאירתשעטא18תואר שני גברים
11
27/01/2019כא' שבט תשע"טא09:0010:30פרקי אליהו בזיקה לתכנה"להרב ד"ר רחימי משהתשעטא19תואר שני - נשים
12
27/01/2019כא' שבט תשע"טא09:0010:30פרקי אליהו בזיקה לתכנה"להרב סמט אוריתשעטא19תואר שני - נשים
13
27/01/2019כא' שבט תשע"טא11:3013:00פרשיות הלכתיות בחומש שמותהרב ד"ר רחימי משהתשעטא19תואר שני - נשים
14
27/01/2019כא' שבט תשע"טא11:3013:00פרשיות הלכתיות בחומש שמותהרב סמט אוריתשעטא19תואר שני - נשים
15
28/01/2019כב' שבט תשע"טב09:0010:30הכנסת שינוייםד"ר חן לוי תמרתשעטא19תואר שני - נשים
16
28/01/2019כב' שבט תשע"טב09:0010:30הכנסת שינוייםד"ר חן לוי תמרתשעטא19תואר שני - נשים
17
28/01/2019כב' שבט תשע"טב15:4517:15הכנסת שינוייםד"ר וייס יצחקתשעטא18תואר שני גברים
18
30/01/2019כד' שבט תשע"טד12:0013:45סוגיות מחקריות בספרות חכמיםהרב ד"ר לאש יחיאלתשעטא18תואר שני גברים
19
30/01/2019כד' שבט תשע"טד16:0017:30התמודדות עם טכנולוגיה מחז"ל ועד פוסקי דורנוהרב ד"ר דוד בנימיןתשעטא18תואר שני גברים
20
30/01/2019כד' שבט תשע"טד16:3018:00גנטיקה והלכההרב ד"ר דוד בנימיןתשעטא18תואר שני גברים
21
30/01/2019כד' שבט תשע"טד16:3018:00גנטיקה והלכההרב ד"ר דוד בנימיןתשעטא18תואר שני גברים
22
30/01/2019כד' שבט תשע"טד18:3020:00הלוח העבריהרב ד"ר ואלטר שיתשעטא18תואר שני גברים
23
03/02/2019כח' שבט תשע"טא09:0010:30קרבות ממלכת ישראלהרב ד"ר רחימי משהתשעטא19תואר שני - נשים
24
03/02/2019כח' שבט תשע"טא09:0010:30קרבות ממלכת ישראלהרב סמט אוריתשעטא19תואר שני - נשים
25
03/02/2019כח' שבט תשע"טא11:3013:00סוגיות בחומש במדברהרב ד"ר רחימי משהתשעטא19תואר שני - נשים
26
03/02/2019כח' שבט תשע"טא11:3013:00סוגיות בחומש במדברהרב סמט אוריתשעטא19תואר שני - נשים
27
04/02/2019כט' שבט תשע"טב09:0010:30מנהיגות חינוכיתד"ר ליפשיץ הדרתשעטא19תואר שני - נשים
28
04/02/2019כט' שבט תשע"טב09:0010:30מנהיגות חינוכיתד"ר צמח סיגליתתשעטא19תואר שני - נשים
29
04/02/2019כט' שבט תשע"טב09:0010:30מנהיגות חינוכיתד"ר צמח סיגליתתשעטא19תואר שני - נשים
30
07/02/2019ב' אדר א' תשע"טה16:3018:00מהות החינוך המיוחדד"ר בן שלמה נחוםתשעחק16תואר ראשון -יום ו
31
07/02/2019ב' אדר א' תשע"טה16:3018:00שילוב הילד החריג (2א)הרב שפייר מרדכיתשעטא26תואר ראשון -יום ו
32
07/02/2019ב' אדר א' תשע"טה16:3018:00עיון בפירוש רש"י על התורה (2א)הרב ד"ר קאפח יוחנןתשעטא26תואר ראשון -יום ו
33
07/02/2019ב' אדר א' תשע"טה16:3018:00מבוא לספרות התנאים (2א)הרב אילוז יוסיתשעטא26תואר ראשון -יום ו
34
07/02/2019ב' אדר א' תשע"טה16:3018:00Oral proficiency 1 (מחזור 2ב)מר רוס אברהםתשעטא26תואר ראשון -יום ו
35
07/02/2019ב' אדר א' תשע"טה16:3018:00חשבון אינפיניטסמלי ב' (2א+ב)ד"ר בן דוד רוניתשעטא26תואר ראשון -יום ו
36
07/02/2019ב' אדר א' תשע"טה16:3018:00אוריינות אקדמית (2א)ד"ר שוורץ יהודהתשעטא26תואר ראשון -יום ו
37
07/02/2019ב' אדר א' תשע"טה16:3018:00ניהול כיתה ומשמעת (2א)הרב שרביט יצחקתשעטא26תואר ראשון -יום ו
38
07/02/2019ב' אדר א' תשע"טה16:3018:00ארמית בבלית (2א)ד"ר קיסר צמחתשעטא26תואר ראשון -יום ו
39
07/02/2019ב' אדר א' תשע"טה16:3018:00ספרות הגאונים ותקופתם (2א)הרב ד"ר הוטרר בועזתשעטא26תואר ראשון -יום ו
40
07/02/2019ב' אדר א' תשע"טה16:3018:00מבוא לבלשנות שמית (2א)ד"ר אלישע יוסףתשעטא26תואר ראשון -יום ו
41
07/02/2019ב' אדר א' תשע"טה16:3018:00עיונים ברש"י על התורההרב ד"ר קאפח יוחנןתשעטא26תואר ראשון -יום ו
42
07/02/2019ב' אדר א' תשע"טה16:3018:00אנגלית טרום בסיסי 1+2 (2א+ב)מר ופנר דודתשעטא26תואר ראשון -יום ו
43
07/02/2019ב' אדר א' תשע"טה18:0019:30תורת הניקוד למתמחים (2ב)ד"ר קהן משהתשעטא26תואר ראשון -יום ו
44
07/02/2019ב' אדר א' תשע"טה18:0019:30עיון בספר ירמיהו (2ב)הרב ד"ר קאפח יוחנןתשעטא26תואר ראשון -יום ו
45
07/02/2019ב' אדר א' תשע"טה18:0019:30מבוא לליקויי למידה (2ב)מר מנדלוביץ אביעזרתשעטא26תואר ראשון -יום ו
46
07/02/2019ב' אדר א' תשע"טה18:0019:30ספרות ילדים (2ב)מר נייגר דןתשעטא26תואר ראשון -יום ו
47
07/02/2019ב' אדר א' תשע"טה18:0019:30הפרעות ברצף האוטיסטי (ASD) ותקשורת תומכת חלופית (2ב)מר סמט תומרתשעטא26תואר ראשון -יום ו
48
07/02/2019ב' אדר א' תשע"טה18:0019:30דרכי יצירת אקלים מיטבי בכיתה (2ב)הרב שרביט יצחקתשעטא26תואר ראשון -יום ו
49
07/02/2019ב' אדר א' תשע"טה18:0019:30יסודות התחביר (2ב)ד"ר קיסר צמחתשעטא26תואר ראשון -יום ו
50
07/02/2019ב' אדר א' תשע"טה18:0019:30גישות מודרניות בפסיכולוגיה (2ב)ד"ר שפיר צורתשעטא26תואר ראשון -יום ו
51
07/02/2019ב' אדר א' תשע"טה18:0019:30עיונים בטקסטים תנאיים מהמשנה ומדרשי הלכה (2ב)הרב ד"ר רונס יצחקתשעטא26תואר ראשון -יום ו
52
10/02/2019ה' אדר א' תשע"טא09:0010:00שירת המקרא- פרשנותה והוראתהד"ר סקלרץ מריםתשעטא19תואר שני - נשים
53
11/02/2019ו' אדר א' תשע"טב14:3016:00ניהול משאבי אנושד"ר הופמן הודיהתשעטא19תואר שני - נשים
54
05/03/2019כח' אדר א' תשע"טג16:3018:00נבואת יחזקאלד"ר נחשון עמיחיתשעטא19תואר שני - נשים
55
12/03/2019ה' אדר ב' תשע"טג17:0018:30מגילות והוראתןהרב ד"ר פריאל יוסףתשעטא29תואר שני - נשים
56
12/03/2019ה' אדר ב' תשע"טג17:0018:30עזרא ונחמיההרב ד"ר פריאל יוסףתשעטא29תואר שני - נשים
57
12/03/2019ה' אדר ב' תשע"טג17:0018:00שירת המקרא- פרשנותה והוראתהד"ר סקלרץ מריםתשעטא29תואר שני - נשים
58
12/03/2019ה' אדר ב' תשע"טג17:0018:30עיון משווה בפרשני התורה: יוסף ואחיוד"ר סקלרץ מריםתשעטא29תואר שני - נשים
59
12/03/2019ה' אדר ב' תשע"טג17:0018:30פרשיות הלכתיות בחומש שמותהרב ד"ר רחימי משהתשעטא29תואר שני - נשים
60
12/03/2019ה' אדר ב' תשע"טג17:0018:30פרשיות הלכתיות בחומש שמותהרב סמט אוריתשעטא29תואר שני - נשים
61
12/03/2019ה' אדר ב' תשע"טג17:0018:30פרקי אליהו בזיקה לתכנה"להרב ד"ר רחימי משהתשעטא29תואר שני - נשים
62
12/03/2019ה' אדר ב' תשע"טג17:0018:30פרקי אליהו בזיקה לתכנה"להרב סמט אוריתשעטא29תואר שני - נשים
63
12/03/2019ה' אדר ב' תשע"טג17:0018:30סוגיות בחומש במדברהרב ד"ר רחימי משהתשעטא29תואר שני - נשים
64
12/03/2019ה' אדר ב' תשע"טג17:0018:30סוגיות בחומש במדברהרב סמט אוריתשעטא29תואר שני - נשים
65
12/03/2019ה' אדר ב' תשע"טג17:0018:30קרבות ממלכת ישראלהרב ד"ר רחימי משהתשעטא29תואר שני - נשים
66
12/03/2019ה' אדר ב' תשע"טג17:0018:30קרבות ממלכת ישראלהרב סמט אוריתשעטא29תואר שני - נשים
67
14/03/2019ז' אדר ב' תשע"טה16:4518:45אנגלית בסיסי (שני)ד"ר גלברט רפאל (רחובות)תשעטא16תואר ראשון -יום ו
68
14/03/2019ז' אדר ב' תשע"טה16:4518:45אנגלית מתקדמים 2 (שני)ד"ר גלברט רפאל (רחובות)תשעטא16תואר ראשון -יום ו
69
14/03/2019ז' אדר ב' תשע"טה16:4518:45אנגלית מתקדמים 1 (שני)ד"ר גלברט איימיתשעטא16תואר ראשון -יום ו
70
13/06/2019י' סיון תשע"טה16:4518:45אנגלית מתקדמים 2 (שלישי)ד"ר גלברט רפאל (רחובות)תשעטא16תואר ראשון -יום ו
71
13/06/2019י' סיון תשע"טה16:4518:45אנגלית בסיסי (שלישי)ד"ר גלברט רפאל (רחובות)תשעטא16תואר ראשון -יום ו
72
13/06/2019י' סיון תשע"טה16:4518:45אנגלית מתקדמים 1 (שלישי)ד"ר גלברט איימיתשעטא16תואר ראשון -יום ו
Loading...
Main menu