ตาราง DLIT+สพป.นครพนม เขต 1 (พัฒนาโดยทีมงานโรงเรียนคุณภาพ18+ หนองกุง/วังยาง/โนนหอม)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
Ready to ONET2562 : Created by 18+ Team (หนองกุง+วังยาง+โนนหอม)
2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (Edition7-Update : Sep/06/2019)
3
ชั่วโมงนักคิด
ชั่วโมงที่ 1
เล่นให้รู้
ชั่วโมงที่ 2
พักเที่ยง
ชั่วโมงที่ 3
เล่นให้รู้
ชั่วโมงที่ 4
4
เวลา
08.45 - 09.15
09.15 - 10.30
10.31-10.15
10.16-12.00
12.01-13.00
13.00 - 14.30
14.31-14.45
14.46 - 15.30
5
ป. 5-6
Aspiration
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
6
ปี 2559เทคนิค
คิดเลขเร็ว
Math-2559-ตอน 1
Thai-2559-ตอน 1
Sci-2559-ตอน 1
English-2559 ตอน 1
7
เกมส์วัดสมอง
ประลองความฉลาด
8
Math-2559-ตอน 2
Thai-2559-ตอน 2
Sci-2559-ตอน 2
English-2559 ตอน 2
Leaning Time
9
10
Math-2559-ตอน 3
Thai-2559-ตอน 3
Sci-2559-ตอน 3
English-2559 ตอน3
QA School
11
https://qrgo.page.link/e94xn
12
13
ภาษาไทย ปี61
14
15
Up : Dec/4/2019
16
17
คณิตศาสตร์ ปี 62
ภาษาไทย ปี62
วิทยาศาสตร์ ปี 62
อังกฤษ ปี 62
18
19
Up:Dec/4/2019
20
แนวตอบข้อสอบอัตนัย onet ภาษาไทย ป.6
เฉลยวิทย์ 62
21
22
Test
23
แนวทางการวิเคราะห์
ข้อสอบ Pre O-Net
ภาษาไทย (ชั้น ม.3)
24
25
26
Pre-ONET
Phase1
ตัวอย่าง
ผลการทดสอบ
27
28
29
Pre-Math+Eng
Pre Thai+Sci
30
31
32
Pre-Math61
Pre-Thai61
Pre-Eng2561
Pre Sci2561
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...