โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (Smart OBEC) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKMNOPQR
1
ประทับเวลา
1.คำนำหน้า
2.ชื่อตัว
3.นามสกุล
4นำหน้า อังกฤษ
6 Name7 Surname8. Mail9. มือถือ10 กลุ่มงาน
12 งานหรือหน้าที่พิเศษ
2
19/7/2017, 11:13:15นายชาญวิทย์จำปาวงษ์Mr.chanwitjampawongjam.chanwit@gmail.com817176979
การเงินและสินทรัพย์
ตามคำสั่ง
3
19/7/2017, 11:13:50นางอิษณาพรคุ้มตะบุตรMrsissanapornkumtabutissanaporn@esdc.go.th844287901นิเทศฯปฐมวัย
4
19/7/2017, 11:13:52นาง
พรรณรัตน์
คำหาญพลMrsPannaratKumhanpholpannaratkumhan@gmail.com880533889
การเงินและสินทรัพย์
บำนาญ
5
19/7/2017, 11:14:53นางวิภาดา ทองแสนคำMrswipadaThongsaenkhamwipada8244@gmail.com081-7082074นโยบายและแผนนโยบายและแผน
6
19/7/2017, 11:15:40นางรุณณีเพียสุพรรณMrsrunneepearsupanrunnee2510@gmail.com088-5699916
การเงินและสินทรัพย์
เงินยืม
7
19/7/2017, 11:15:40นางผ่องพรรณเมืองประทุมMrsPongphunMuengprathumnoimorfil@gmail.com080-3247332นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ
8
19/7/2017, 11:15:41นางรัชนีย์อุปรังMissratchaneeuparangratchanee4806@gmail.com817084650นิเทศฯ
รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
โครงการ รร ประชารัฐ
9
19/7/2017, 11:16:04นางนิยมมูลแก่นMrsNiyomMoonkaenYomkk2557@gmail.com810605390บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ
10
19/7/2017, 11:16:29นางมลิวัลย์คำสาริรักษ์MrsMalivanKhamsariluxMalivan59@gmail.com819647238
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม
11
19/7/2017, 11:17:04นางสาวภัคนันท์อ่อนฮุยMissPaknuntOnhuypla-paknunt@gmail.com813646635บริหารงานบุคคล
สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
12
19/7/2017, 11:17:30นางวรรณวิไล
ขุมดินพิทักษ์
MrsWanwilaiKhumdinpitugWan30122502@gmail.com08 1739 0579อำนวยการ
เลขา ฯ หน้าห้อง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
13
19/7/2017, 11:17:42นางนิยมพรนนท์จุมจังMrsniyomphornnonjumjungniyomporm1975@gmail.com816622196นิเทศฯธุรการ กลุ่มนิเทศฯ
14
19/7/2017, 11:18:38นางสาวนิ่มนวลเศษคึมบงMissNimnaulSeskhumbongTankunskb@gmail.com043 274036บริหารงานบุคคลPersonal
15
19/7/2017, 11:18:44นางสุภาวดีสัตย์ซื่อMrssupawadeesatsuesupawadee.pituck@gmail.com880656507บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร
16
19/7/2017, 11:18:54นาย
ธีระศักดิ์
คำดำMrTeerasakKumdumkumdum.1218@gmail.com841652342
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลูกเสือ/ กีฬา /แนะแนว
17
19/7/2017, 11:19:24นางสาวปภาดาสีแขไตรMisspaphadaseekhateimininoi2557@gmail.com862338963บริหารงานบุคคล
สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
18
19/7/2017, 11:19:58นางวราภรณ์แสนกล้าMrsWarapornSanklanidwaraporn@gmail.com872368532บริหารงานบุคคลจ่ายตรงเงินเดือน
19
19/7/2017, 11:22:43นางกัญญากัลยาMrskanyakanlayakanyakalaya@gmail.com43272685
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ซื้อแบบพิมพ์ จำหน่ายนักเรียน นักเรียนย้ายเข้า-ออก
20
19/7/2017, 11:23:02นางสาวทองเปียหล้าเลิศMissthongpialaloedthong2508@mail.com862271931บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จ
21
19/7/2017, 11:25:17นาย
เกียรติเกษม
แก้วอาจMrkiatkasemkaewartkretkasam06@gmail.com966167582บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่ม
22
19/7/2017, 11:26:47นาง
เพ็ญพักตร์
โคตรจันดีMrspenpakkhotchandeepenpak5762@gmail.com895695762อำนวยการ
งานสวัสดิการและสวัสดิภาพ
23
19/7/2017, 11:26:54นางนิรมลเสมอหน้าMrsNiramonSamernaneramol1508@gmail.com885620751
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
โรงเรียนพระราชทาน การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
24
19/7/2017, 11:26:54นางพรเพ็ญกรีเงินMrsPornpenGree-ngernmachee999@gmail.com986379108
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
งานส่งเสริมการจัดการศึกษา งานติดตามประชากร
25
19/7/2017, 11:27:02นางสุรีย์พรผงษาMrssureepornphongsasureeporn1.man@gmail.com895218652
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสรืมการจัดการศึกษา
26
19/7/2017, 11:27:11นางพรเพ็ญกรีเงินMrsPornpenGree-ngernmachee999@gmail.com986379108
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
งานส่งเสริมการจัดการศึกษา งานติดตามประชากร
27
19/7/2017, 11:29:13นางวรกานต์มูลจันทร์Mrsworakanmoonchanworakan1964@gmail.com959137722
การเงินและสินทรัพย์
ที่ราชพัสดุ
28
19/7/2017, 11:30:36นางสาวลักขณาเฉลียวฉลาดMissLukkanaChalewchaladTikkylukkana.kk2@gmail.com895698355บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลังฯ
29
19/7/2017, 11:31:13นางสาวฐิตารีย์
ภูมิเนาว์นิล
MissThitaleePhumnawninThitalee.kaipom12@gmail.com885699936อำนวยการรับ-ร
30
19/7/2017, 11:35:50นางสาว
ศิริกานดา
คงโพธิ์น้อยMissSirikandaKongponoisup.kkn2@gmail.com616799410
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ธุรการกลุ่ม/งานอนามัยโรงเรียน
31
19/7/2017, 11:38:16นายเดชาประตาMrเดชาประตาtraikham2556@gmail.com081-0569065
การเงินและสินทรัพย์
เจ้าหน้าที่การเงินและสารสนเทศ
32
19/7/2017, 11:39:35นางสาวนัชชาพานิชศิริMissNutchaPanitsirisup.kkn2@gmail.com639082628
การเงินและสินทรัพย์
สวัสดิการ/เบิกค่ารักษาพยาบาล
33
19/7/2017, 13:51:27นายเดชาประตาMrDechaPratatraikham2556@gmail.com081-0569065
การเงินและสินทรัพย์
เจ้าหน้าที่การเงิน/ สารสนเทศ
34
19/7/2017, 14:17:48นายสันติสมคำศรีMrSantiSomkhamsiads_sound@hotmail.com930725188
การเงินและสินทรัพย์
งานการเงิน/สารสนเทศ
35
20/7/2017, 10:29:55นางสาว
น้ำทิพย์
ราชสมบัติMiss์NamthipRadchasombatNamthip_rsb@hotmail.co.th093-4640422อำนวยการ
งานธุรการ /งานบริหารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1