ปฏิทินส่งงาน ปี2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ปฏิทินส่งงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จังหวัดระนอง
2
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
3
ที่เรื่องกำหนดส่ง
กลุ่มงาน/ฝ่ายที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
4
1แผน/ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน20 ก.พ.62กง.ยุทธศาสตร์
5
2
แผน/ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
20 ก.พ.62กง.ยุทธศาสตร์ฯ
6
3
รายงานหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
10 และ 25 ก.พ.62กง.ยุทธศาสตร์ฯ
7
4
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเนื่องในวาระ
ครบรอบ 50 ปี โครงการพัฒนา ผู้นำ อช.ดีเด่น
ชาย - หญิง,แบบกรอกประวัติ)
5 ก.พ.62กง.ส่งเสริมฯ
8
5
ส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าสู่ระบบ มชช.
18 ก.พ.62กง.ส่่งเสริมฯ
9
6
ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมายบูรณาการแผนชุมชน
ระดับตำบล
4 ก.พ.62กง.ส่งเสริมฯ
10
7
รายงานผลความก้าวหน้าการจัดเก็บ/บันทึกข้อมูล
จปฐ.ปี 2562
ทุกวันศุกร์ของเดือน
กง.สารสนเทศฯ
11
8
หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
15 ก.พ.62กง.สารสนเทศฯ
12
9ตำบลสารสนเทศต้นแบบ15 ก.พ.62กง.สารสนเทศฯ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100