Rozpočet 2019 a čerpání k 31.3.2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Rozpočet RSG na rok 2019Čerpání 2019
3
4
Účty RSG a pokladna
5
Stav k 1. 1. 2019Stav k 31.3.2019
6
stav na běžném účtu RSG č. 150418963/0300 - Nymburk
1 092 988,54 Kč1 259 907,30 Kč
7
stav v pokladně41 810,00 Kč25 232,00 Kč
8
celkem 1 134 798,54 Kč1 285 139,30 Kč
9
10
11
PříjmyPříjmy
12
13
Úroky500,00 Kč69,76 Kč
14
15
Nájmy
16
pozemky Spartak (plus pacht)141 806,00 Kč143 944,00 Kč
17
členové RSG - kurzy lyž., adapt., geo…
300 000,00 Kč
18
ostatní organizace10 000,00 Kč23 580,00 Kč
19
Nájmy celkem451 806,00 Kč167 524,00 Kč
20
21
Členské příspěvky
22
členské příspěvky190 000,00 Kč4 000,00 Kč
23
Členské příspěvky celkem190 000,00 Kč4 000,00 Kč
24
25
Ostatní příjmy
26
ubytování70 000,00 Kč20 810,00 Kč
27
Ostatní příjmy celkem70 000,00 Kč20 810,00 Kč
28
29
Příjmy celkem712 306,00 Kč192 403,76 Kč
30
31
32
33
34
VýdajeVýdaje
35
Nákupy
36
drobné vybavení10 000,00 Kč6 042,00 Kč
37
materiál na opravy30 000,00 Kč3 226,00 Kč
38
materiál na akce RSG5 000,00 Kč0,00 Kč
39
elektrická energie55 000,00 Kč15 450,00 Kč
40
stočné17 000,00 Kč3 690,00 Kč
41
odměny žákům4 000,00 Kč516,00 Kč
42
plyn 102150 000,00 Kč0,00 Kč
43
plyn 101
44
Nákupy celkem271 000,00 Kč28 924,00 Kč
45
46
Služby
47
opravy na chatách70 000,00 Kč2 053,00 Kč
48
údržba zásobníků2 000,00 Kč0,00 Kč
49
ostatní služby 35 000,00 Kč1 083,00 Kč
50
startovné, zápisné - žákovské soutěže
85 000,00 Kč2 299,00 Kč
51
ostatní - revize10 000,00 Kč6 754,75 Kč
52
Služby celkem202 000,00 Kč12 189,75 Kč
53
54
Podpora škole a studentům - dary
55
dar na Majáles15 000,00 Kč
56
dar na stipendia75 000,00 Kč
57
dar - podpora exkurzí a sout.15 000,00 Kč
58
Podpora škole a studentům - dary celkem
105 000,00 Kč0,00 Kč
59
60
Cestovné
61
cestovné - úřady, brigády,…20 000,00 Kč
62
Cestovné celkem20 000,00 Kč
63
64
Odměny (administrativa, účetnictví, údržba chat)
40 000,00 Kč0,00 Kč
65
66
Daně a poplatky
67
pojištění - chaty19 000,00 Kč
68
poplatky z účtů4 000,00 Kč615,00 Kč
69
daně a poplatky12 000,00 Kč
70
Daně a poplatky celkem35 000,00 Kč615,00 Kč
71
72
Výdaje celkem
673 000,00 Kč41 728,75 Kč
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...