1.1 (ก่อน) แจ้งทดสอบก่อนหน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเรื่องฐานข้อมูล
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCD
1
ผลการสอบ
3
วันเวลาที่เข้าสอบชื่อ-สกุลรหัส น.ศ.คะแนน
4
Saturday, 11 June 2016น.ส.ขันทอง สิงห์เงิน57150138050328
5
Saturday, 11 June 2016สุวิณี แน่นอุดร571501380506110
6
Saturday, 11 June 2016นายภาคิน ประกอบสุข57150138050486
7
Saturday, 11 June 2016ณิชาพร บุตรการ57150138050407
8
Saturday, 11 June 2016หทัยรัตน์ แก้วกัญญา57150138050626
9
Saturday, 11 June 2016วราภรณ์ คูณสาร5715017
10
Saturday, 11 June 2016วิไลพร รัตนวงค์57150138050555
11
Saturday, 11 June 2016น้ำฝน ทองประดับ571501380506912
12
Saturday, 11 June 2016น.ส.สุพัฒตรา สามารถ57150138050588
13
Saturday, 11 June 2016น.ส.อัญชนา ขอเพ่งกลาง57150138050647
14
Saturday, 11 June 2016นางลำดวน ผิวทอง57150138050525
15
Saturday, 11 June 2016น.ส.สุนิสา สุทเทวี57150138050674
16
Saturday, 11 June 2016วิชัย ปลุกใจ57150138050546
17
Saturday, 11 June 2016อรสา กาลจักร57150138050636
18
Saturday, 11 June 2016นายวิวัฒน์ สำราญเย็น57150138050565
19
Saturday, 11 June 2016นายโกวิท คำพิลาโสม571501380503111
20
Saturday, 18 June 2016ปราณี พันธ์ปลาโด57150138050436
21
Wednesday, 2 November 2016กดหก่ดิหกีด1212324345
22
Wednesday, 15 February 2017รักมาก5353566
23
Sunday, 19 February 2017พภะพภ-144
24
Saturday, 27 May 2017ยาวี5834211
25
Monday, 28 August 2017ดดดดดดดด3
26
Thursday, 14 September 2017227
27
Thursday, 14 September 2017นางสาวกรกนก ภูมิสุข223513
28
Thursday, 14 September 2017นางสาวกรกนก ภูมิสุข22357
29
Saturday, 27 January 2018ศราวุธ บาฮาดีน60320400982
30
Wednesday, 14 March 2018ชุติกาญจน์ มณีมัย1347912
31
Thursday, 15 March 2018สุชานาถ แก้วพลอย1476711
32
Thursday, 28 June 2018Rapheephan20109
33
Thursday, 5 July 2018thida601014
34
Thursday, 19 July 2018สิริลักษณ์ ราดกระโทก686817
35
Friday, 15 March 2019คงรัตน์60310200732
36
Thursday, 21 March 2019นางสาวศิริวรรณ ไพรเขียว603204002120
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...