REESTR_dysciplin_07_07_2017.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
Код дисципліни
Цикл дисципліни
Код циклу
ДИСЦИПЛІНА НАЗВА
Мова викладання
Мова (код)
Кредити
Спеціалізація. Магістерська програма (шифр)
Спеціалізація. Магістерська програма (назва)
Курс (підсумкового контролю)
Курс (код)
Факультет (код)
Факультет (назва)
Факультет (назва англ)
Кафедра (код)
№ порядковий дисципліни на кафедрі
Кафедра (назва)Кафедра (назва англ)Результати навчання
2
46U
Вибіркові дисципліни
6"Зелені" інновації та бізнес-моделіУкраїнськаU46Р01Регіональна економіка та місцеве самоврядування44
3
35U
Професійний цикл
5"Зелені" інновації та бізнес-моделіУкраїнськаU56Р02Екологічна економіка33
4
FICF66117E
Вибіркові дисципліни
6ERP-системи в управлінні фінансамиАнглійськаE48Ф03Фінанси і кредит. МП: Фінансовий контролінг2(6)6FIФінансово-економічний
Finance and Economic
CF117Корпоративних фінансів і контролінгуCorporate Finance and Controlling
5
FICF66117U
Вибіркові дисципліни
6ERP-системи в управлінні фінансамиУкраїнськаU48Ф03Фінанси і кредит. МП: Фінансовий контролінг2(6)6FIФінансово-економічний
Finance and Economic
CF117Корпоративних фінансів і контролінгуCorporate Finance and Controlling
6
FICF66117U
Вибіркові дисципліни
6ERP-системі фінансового контролінгуУкраїнськаU48Ф04Фінанси і кредит. МП: Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу2(6)6FIФінансово-економічний
Finance and Economic
CF117Корпоративних фінансів і контролінгуCorporate Finance and Controlling
7
FICF66117E
Вибіркові дисципліни
6ERP-системі фінансового контролінгуАнглійськаE48Ф04(англ)Фінанси і кредит. МП: Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу2(6)6FIФінансово-економічний
Finance and Economic
CF117Корпоративних фінансів і контролінгуCorporate Finance and Controlling
8
36117U
Вибіркові дисципліни
6Game-design розроблення комп’ютерних ігрУкраїнськаU46і03Комп’ютерні науки та інформаційні технології33117
9
INIM36117U
Вибіркові дисципліни
6WEB дизайн та WEB програмуванняУкраїнськаU56.030502Економічна кібернетика33IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
IM117Інформаційного менеджментуInformation Management
10
INIM26117U
Вибіркові дисципліни
6WEB дизайн та WEB програмуванняУкраїнськаU3,56.040303Системний аналіз22IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
IM117Інформаційного менеджментуInformation Management
11
INIM26117U
Вибіркові дисципліни
6WEB дизайн та WEB програмуванняУкраїнськаU46і01Економічна кібернетика22IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
IM117Інформаційного менеджментуInformation Management
12
INIM15117U
Професійний цикл
5Web-дизайн та програмуванняУкраїнськаU36і03Комп’ютерні науки та інформаційні технології11IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
IM117Інформаційного менеджментуInformation Management
13
INIM26117U
Вибіркові дисципліни
6Web-технологіїУкраїнськаU56.170101Безпека інформаційних і комунікаційних систем22IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
IM117Інформаційного менеджментуInformation Management
14
INIM25117U
Професійний цикл
5Web-технологіїУкраїнськаU46і04Системний аналіз22IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
IM117Інформаційного менеджментуInformation Management
15
INIM26117U
Вибіркові дисципліни
6Web-технологіїУкраїнськаU46і05Кібербезпека22IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
IM117Інформаційного менеджментуInformation Management
16
FIIN36001U
Вибіркові дисципліни
6Автотранспортне страхуванняУкраїнськаU48Ф02Фінанси і кредит. МП: Страховий менеджмент1(5)3FIФінансово-економічний
Finance and Economic
IN001СтрахуванняInsurance
17
AGEC36001U
Вибіркові дисципліни
6Аграрна політикаУкраїнськаU48А01
Економіка підприємств аграрно-промислового комплексу. МП: Економіка підприємств АПК
1(5)3AG
Економіки аграрно-промислового комплексу
AgroindustrialEC001Економіки та менеджменту агробізнесуAgroindustrial Formations Economics
Вміти: оцінювати вплив державного регулювання, на ефективність бізнес діяльності підприємств АПК; вміння критично оцінювати аграрну політику та її вплив на діяльність підприємств АПК; оцінювати вплив державного регулювання, на ефективність діяльності підприємств АПК; вміння критично оцінювати аграрну політику та її вплив на діяльність підприємств АПК, навчитися методиці розробки та реалізації аграрної політики, вміти проводити моніторинг аграрної політики; навчитися оцінювати значення то вплив законодавчого забезпечення трансформаційних процесів в аграрному секторі України, визначати роль аграрних підприємств у розвитку аграрного сектору України; розуміти тенденції та протиріччя регулювання земельних відносин та формування ринку землі в Україні; навчитися організовувати практичні дії щодо забезпечення ефективного розвитку сільських територій, розуміти особливості підприємництва та умови його розвитку в сільській місцевості.
18
AGEC36002U
Вибіркові дисципліни
6Аграрний розвитокУкраїнськаU48А01
Економіка підприємств аграрно-промислового комплексу. МП: Економіка підприємств АПК
1(5)3AG
Економіки аграрно-промислового комплексу
AgroindustrialEC002Економіки та менеджменту агробізнесуAgroindustrial Formations Economics
Знати: методологічні та методичні основи визначення місця і ролі сільського господарства в економічному розвитку за його стадіями; узагальнення та теоретичні обґрунтування трансформаційних процесів та ролі сільського господарства в розвитку світової економіки, основні чинники та тенденції аграрного розвитку; роль держави в процесі аграрного розвитку; сучасні тенденції й принципи аграрної політики в умовах глобалізації та можливості їх застосування в Україні; методику оцінки ефективності впливу держави на аграрний сектор економіки; методику якісної та кількісної оцінки аграрного розвитку і політики.
19
AGEC26003U
Вибіркові дисципліни
6Аграрний розвиток та органічне землеробствоУкраїнськаU46Р01Регіональна економіка та місцеве самоврядування22AG
Економіки аграрно-промислового комплексу
AgroindustrialEC003Економіки та менеджменту агробізнесуAgroindustrial Formations Economics
Вміти: класифікувати сучасні підходи аграрного розвитку та чинники, що його спричинюють; обґрунтувати власне бачення шляхів розвитку сільського господарства України; визначати основні напрями трансформації сільського господарства під впливом зовнішніх чинників за сучасних умов; виокремлювати основні чинники такої трансформації та аналізувати їхній вплив на аграрний розвиток; визначати роль економічної та аграрної політик держави, перспективні напрями розвитку сучасної аграрної політики України, аналізувати заходи аграрної політики та оцінювати їх з позицій аграрного розвитку; аналізувати показники технологічної ефективності виробництва екологічно-чистої та органічної продукції у рослинництві та тваринництві; розробляти заходи щодо поліпшення якості, екологічної безпеки та зменшення втрат у процесі виробництва продукції рослинництва і тваринництва; обґрунтовувати необхідність, переваги та недоліки органічної технології виробництва порівняно із традиційним землеробством у контексті екологічної, агротехнологічної та соціальної складових; визначати рівень економічної ефективності органічного землеробства з урахуванням тенденцій внутрішнього та зовнішнього ринків, у тому числі цінових та кон’юнктурних трендів; формувати документообіг підприємств з органічною технологією виробництва відповідно до вимог сертифікаційних органів, регламентів Європейського Союзу та США
20
INEM36001U
Вибіркові дисципліни
6Адаптивні моделі в економіціУкраїнськаU56.030501Економічна теорія33IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
EM001Економіко-математичного моделюванняEconomic and Mathematical Modelling
21
LWCR46001U
Вибіркові дисципліни
6АдвокатураУкраїнськаU36.030401Господарсько-правова44LW
Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут»
LawCR001Кримінального права та процесуCriminal Law and Procedure
22
LWCR26002U
Вибіркові дисципліни
6Адвокатура та судова риторикаУкраїнськаU46Ю01Правознавство22LW
Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут»
LawCR002Кримінального права та процесуCriminal Law and Procedure
23
LWCA36001U
Вибіркові дисципліни
6Адміністративне делікатне право і процесУкраїнськаU48Ю05Правознавство. МП: Адміністративна юстиція1(5)3LW
Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут»
LawCA001
Конституційного та адміністративного права
Constitutional and Administrative Law
24
LWCA25002U
Професійний цикл
5Адміністративне правоУкраїнськаU56.030401Господарсько-правова22LW
Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут»
LawCA002
Конституційного та адміністративного права
Constitutional and Administrative Law
25
LWCA36002U
Вибіркові дисципліни
6Адміністративне правоУкраїнськаU56.030601/2Менеджмент державних установ33LW
Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут»
LawCA002
Конституційного та адміністративного права
Constitutional and Administrative Law
26
LWCA25002U
Професійний цикл
5Адміністративне правоУкраїнськаU66Ю01Правознавство22LW
Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут»
LawCA002
Конституційного та адміністративного права
Constitutional and Administrative Law
27
LWCA26003U
Вибіркові дисципліни
6Адміністративне право зарубіжних країнУкраїнськаU46Ю01Правознавство22LW
Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут»
LawCA003
Конституційного та адміністративного права
Constitutional and Administrative Law
28
LWCA49004U
Професійний цикл
9Адміністративне судочинствоУкраїнськаU46.030401Господарсько-правова44LW
Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут»
LawCA004
Конституційного та адміністративного права
Constitutional and Administrative Law
29
LWCA35004U
Професійний цикл
5Адміністративне судочинствоУкраїнськаU46Ю01Правознавство33LW
Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут»
LawCA004
Конституційного та адміністративного права
Constitutional and Administrative Law
30
LWCA36005U
Вибіркові дисципліни
6Адміністративне судочинство зарубіжних країнУкраїнськаU48Ю05Правознавство. МП: Адміністративна юстиція1(5)3LW
Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут»
LawCA005
Конституційного та адміністративного права
Constitutional and Administrative Law
31
EMPA49001U
Професійний цикл
9Адміністративний менеджментУкраїнськаU46.030601/1Менеджмент промислових підприємств44EMЕкономіки та управління
Economics and Management
PA001Макроекономіки та державного управлінняMacroeconomics and Public Administration
Знати сутність адаптації концепції менеджеризму в систему державного управління; ринкові підходи до оцінювання ефективності діяльності органу державної влади та державного службовця; світовий досвід реформування адміністративного менеджменту.
Вміти аналізувати державну службу як об’єкт державно-адміністративного менеджменту; застосовувати менеджерські підходи до реалізації основних функцій державного управління в контексті адміністративної реформи.
32
EMPA49001U
Професійний цикл
9Адміністративний менеджментУкраїнськаU46.030601/2Менеджмент державних установ44EMЕкономіки та управління
Economics and Management
PA001Макроекономіки та державного управлінняMacroeconomics and Public Administration
Знати сутність адаптації концепції менеджеризму в систему державного управління; ринкові підходи до оцінювання ефективності діяльності органу державної влади та державного службовця; світовий досвід реформування адміністративного менеджменту.
Вміти аналізувати державну службу як об’єкт державно-адміністративного менеджменту; застосовувати менеджерські підходи до реалізації основних функцій державного управління в контексті адміністративної реформи.
33
EMMA49001U
Професійний цикл
9Адміністративний менеджментУкраїнськаU46.030601/3Менеджмент агробізнесу44EMЕкономіки та управління
Economics and Management
MA001МенеджментуManagement
34
EMPA49001U
Професійний цикл
9Адміністративний менеджментУкраїнськаU46Е05Публічне управління та адміністрування44EMЕкономіки та управління
Economics and Management
PA001Макроекономіки та державного управлінняMacroeconomics and Public Administration
Знати сутність адаптації концепції менеджеризму в систему державного управління; ринкові підходи до оцінювання ефективності діяльності органу державної влади та державного службовця; світовий досвід реформування адміністративного менеджменту.
Вміти аналізувати державну службу як об’єкт державно-адміністративного менеджменту; застосовувати менеджерські підходи до реалізації основних функцій державного управління в контексті адміністративної реформи.
35
LWCA36006U
Вибіркові дисципліни
6Адміністративно-правові засади публічного адмініструванняУкраїнськаU48Ю05Правознавство. МП: Адміністративна юстиція1(5)3LW
Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут»
LawCA006
Конституційного та адміністративного права
Constitutional and Administrative Law
36
INIM46004U
Вибіркові дисципліни
6Адміністрування інформаційних систем і мережУкраїнськаU56.030502Економічна кібернетика44IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
IM004Інформаційного менеджментуInformation Management
37
36U
Вибіркові дисципліни
6Адміністрування комп’ютерних систем і мережУкраїнськаU46і04Системний аналіз33
38
EMBE35001E
Нормативні науки
5Адміністрування підприємницької діяльностітіАнглійськаE48Е0_(англ)Підприємницька діяльність. МП: Менеджмент підприємницької діяльності1(5)3EMЕкономіки та управління
Economics and Management
BE001Економіки підприємствBusiness Economics
39
EMBE35001U
Нормативні науки
5Адміністрування підприємницької діяльностітіУкраїнськаU48Е04,8Е0_
Підприємницька діяльність. МП: Стратегія та розвиток бізнесу, Менеджмент підприємницької діяльності
1(5)3EMЕкономіки та управління
Economics and Management
BE001Економіки підприємствBusiness Economics
40
ACAT36001U
Вибіркові дисципліни
6Адміністрування податків і зборівУкраїнськаU48О04Облік, аудит та оподаткування. МП: Оподаткування підприємницької діяльності1(5)3ACОбліково-економічний
Accounting Economic
AT001Обліку і оподаткування Accounting and Taxation
41
INIS36001U
Вибіркові дисципліни
6Адміністрування та програмування в корпоративних БДУкраїнськаU47і01Інформаційні управляючі системи та технології1(5)3IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
IS001Інформаційних систем в економіціEconomics Information Systems
42
INIS36001U
Вибіркові дисципліни
6Адміністрування та програмування в корпоративних БДУкраїнськаU48і05Інформаційні управляючі системи та технології1(5)3IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
IS001Інформаційних систем в економіціEconomics Information Systems
43
LWCA36007U
Вибіркові дисципліни
6Актуальні проблеми адміністративного судочинстваУкраїнськаU48Ю05Правознавство. МП: Адміністративна юстиція1(5)3LW
Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут»
LawCA007
Конституційного та адміністративного права
Constitutional and Administrative Law
44
LWER36001U
Вибіркові дисципліни
6Актуальні проблеми господарського праваУкраїнськаU48Ю01Правознавство. МП: Правове регулювання економіки1(5)3LW
Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут»
LawER001Правового регулювання економікиEconomy Legal Regulation
45
LWER36002U
Вибіркові дисципліни
6Актуальні проблеми господарського судочинстваУкраїнськаU48Ю02Правознавство. МП: Господарське судочинство1(5)3LW
Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут»
LawER002Правового регулювання економікиEconomy Legal Regulation
46
LWCL35001U
Нормативні науки
5Актуальні проблеми цивільного праваУкраїнськаU58Ю01,8Ю02,8Ю03,8Ю04,8Ю05
Правознавство. МП: Правове регулювання економіки, Господарське судочинство, Правове регулювання фінансової діяльності, Міжнародне економічне право, Адміністративна юстиція
1(5)3LW
Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут»
LawCL001Цивільного та трудового праваCivil and Labour Law
47
INAM36001U
Вибіркові дисципліни
6Актуарна математикаУкраїнськаU56.030506Прикладна статистика33IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
AM001
Комп’ютерної математики та інформаційної безпеки
Computer Mathematics and Information Security
48
INAM26001U
Вибіркові дисципліни
6Актуарна математикаУкраїнськаU56.050101Комп’ютерні науки22IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
AM001
Комп’ютерної математики та інформаційної безпеки
Computer Mathematics and Information Security
49
FIIN66002U
Вибіркові дисципліни
6Актуарні розрахунки у страхуванніУкраїнськаU48Ф02Фінанси і кредит. МП: Страховий менеджмент2(6)6FIФінансово-економічний
Finance and Economic
IN002СтрахуванняInsurance
50
INAM14002U
Природничо-науковий та загальноекономічнй цикл
4Алгебра та геометріяУкраїнськаU96.040303Системний аналіз11IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
AM002
Комп’ютерної математики та інформаційної безпеки
Computer Mathematics and Information Security
51
INAM14002U
Природничо-науковий та загальноекономічнй цикл
4Алгебра та геометріяУкраїнськаU66.170101Безпека інформаційних і комунікаційних систем11IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
AM002
Комп’ютерної математики та інформаційної безпеки
Computer Mathematics and Information Security
52
INAM14002U
Природничо-науковий та загальноекономічнй цикл
4Алгебра та геометріяУкраїнськаU56і04Системний аналіз11IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
AM002
Комп’ютерної математики та інформаційної безпеки
Computer Mathematics and Information Security
53
INAM14002U
Природничо-науковий та загальноекономічнй цикл
4Алгебра та геометріяУкраїнськаU66і05Кібербезпека11IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
AM002
Комп’ютерної математики та інформаційної безпеки
Computer Mathematics and Information Security
54
INIM15005U
Професійний цикл
5Алгоритми і структури данихУкраїнськаU46.040303Системний аналіз11IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
IM005Інформаційного менеджментуInformation Management
55
INIM26005U
Вибіркові дисципліни
6Алгоритми і структури данихУкраїнськаU56.050101Комп’ютерні науки22IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
IM005Інформаційного менеджментуInformation Management
56
INIM15006U
Професійний цикл
5Алгоритмізація та програмуванняУкраїнськаU46.050101Комп’ютерні науки11IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
IM006Інформаційного менеджментуInformation Management
57
INIM15006U
Професійний цикл
5Алгоритмізація та програмуванняУкраїнськаU46і03Комп’ютерні науки та інформаційні технології11IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
IM006Інформаційного менеджментуInformation Management
58
36U
Вибіркові дисципліни
6Альтернативна енергетикаУкраїнськаU46Р01Регіональна економіка та місцеве самоврядування33
59
36U
Вибіркові дисципліни
6Альтернативна енергетикаУкраїнськаU46Р02Екологічна економіка33
60
FIBM49001U
Професійний цикл
9Аналіз банківської діяльностіУкраїнськаU46Ф01Фінанси та страхування44FIФінансово-економічний
Finance and Economic
BM001Менеджменту банківської діяльностіBanking Management
61
FIBM49001U
Професійний цикл
9Аналіз банківської діяльностіУкраїнськаU56Ф02Банківська справа44FIФінансово-економічний
Finance and Economic
BM001Менеджменту банківської діяльностіBanking Management
62
ACNP35001U
Професійний цикл
5Аналіз господарської діяльностіУкраїнськаU46.030501Економічна теорія33ACОбліково-економічний
Accounting Economic
NP001
Обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis
За умови успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:
- орієнтуватися в інформаційних джерелах для проведення фінансового і бізнес-аналізу на підприємстві та проводити трансформацію фінансової звітності в аналітичні формати;
- правильно використовувати та обирати найбільш ефективні методи і інструменти аналітичних досліджень залежно від функціональної сфери їх використання та стратегічних цільових завдань управління у трьох взаємопов’язаних сферах: операційній, інвестиційній, фінансовій;
- здійснювати аналітичну діагностику ефективності окремих бізнес-процесів та діяльності центрів відповідальності на підприємствах;
- обґрунтувати найбільш ефективні фінансові та операційні стратегії, спрямовані на створення додаткової вартості підприємства та підвищення його фінансової стійкості;
-оцінювати фінансовий стан підприємства та давати аналітичну інтерпретацію основних показників діяльності підприємства, робити аналітичні висновки та знаходити резерви підвищення ефективності діяльності підприємства
63
ACNP35001U
Професійний цикл
5Аналіз господарської діяльностіУкраїнськаU36.030504Економіка підприємства33ACОбліково-економічний
Accounting Economic
NP001
Обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis
За умови успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:
- орієнтуватися в інформаційних джерелах для проведення фінансового і бізнес-аналізу на підприємстві та проводити трансформацію фінансової звітності в аналітичні формати;
- правильно використовувати та обирати найбільш ефективні методи і інструменти аналітичних досліджень залежно від функціональної сфери їх використання та стратегічних цільових завдань управління у трьох взаємопов’язаних сферах: операційній, інвестиційній, фінансовій;
- здійснювати аналітичну діагностику ефективності окремих бізнес-процесів та діяльності центрів відповідальності на підприємствах;
- обґрунтувати найбільш ефективні фінансові та операційні стратегії, спрямовані на створення додаткової вартості підприємства та підвищення його фінансової стійкості;
-оцінювати фінансовий стан підприємства та давати аналітичну інтерпретацію основних показників діяльності підприємства, робити аналітичні висновки та знаходити резерви підвищення ефективності діяльності підприємства
64
AGAC35001U
Професійний цикл
5Аналіз господарської діяльностіУкраїнськаU36.030504/1Економіка агропромислових формувань33AG
Економіки аграрно-промислового комплексу
AgroindustrialAC001
Обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
Agroindustrial Sector Accounting, Analysis and Audit
За умови успішного виконання вимог щодо опанування науки студент буде:
- знати аналітичний інструментарій та технологію аналізу господарської діяльності підприємства;
- розуміти організацію інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності підприємства;
- розуміти причинно-наслідкові взаємозв’язки змін господарських операцій та фактологію виникнення управлінських проблем на підприємстві;
- вміти аналізувати фінансову звітність та господарські операції підприємства;
- вміти оформляти результати аналізу господарської діяльності та складати аналітичні записки для розробки стратегії розвитку підприємства
65
ACNP35001U
Професійний цикл
5Аналіз господарської діяльностіУкраїнськаU46.030505Управління персоналом та економіка праці33ACОбліково-економічний
Accounting Economic
NP001
Обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis
За умови успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:
- орієнтуватися в інформаційних джерелах для проведення фінансового і бізнес-аналізу на підприємстві та проводити трансформацію фінансової звітності в аналітичні формати;
- правильно використовувати та обирати найбільш ефективні методи і інструменти аналітичних досліджень залежно від функціональної сфери їх використання та стратегічних цільових завдань управління у трьох взаємопов’язаних сферах: операційній, інвестиційній, фінансовій;
- здійснювати аналітичну діагностику ефективності окремих бізнес-процесів та діяльності центрів відповідальності на підприємствах;
- обґрунтувати найбільш ефективні фінансові та операційні стратегії, спрямовані на створення додаткової вартості підприємства та підвищення його фінансової стійкості;
-оцінювати фінансовий стан підприємства та давати аналітичну інтерпретацію основних показників діяльності підприємства, робити аналітичні висновки та знаходити резерви підвищення ефективності діяльності підприємства
66
ACNP35001U
Професійний цикл
5Аналіз господарської діяльностіУкраїнськаU46.030507Маркетинг33ACОбліково-економічний
Accounting Economic
NP001
Обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis
За умови успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:
- орієнтуватися в інформаційних джерелах для проведення фінансового і бізнес-аналізу на підприємстві та проводити трансформацію фінансової звітності в аналітичні формати;
- правильно використовувати та обирати найбільш ефективні методи і інструменти аналітичних досліджень залежно від функціональної сфери їх використання та стратегічних цільових завдань управління у трьох взаємопов’язаних сферах: операційній, інвестиційній, фінансовій;
- здійснювати аналітичну діагностику ефективності окремих бізнес-процесів та діяльності центрів відповідальності на підприємствах;
- обґрунтувати найбільш ефективні фінансові та операційні стратегії, спрямовані на створення додаткової вартості підприємства та підвищення його фінансової стійкості;
- оцінювати фінансовий стан підприємства та давати аналітичну інтерпретацію основних показників діяльності підприємства, робити аналітичні висновки та знаходити резерви підвищення ефективності діяльності підприємства
67
ACNP49001U
Професійний цикл
9Аналіз господарської діяльностіУкраїнськаU46.030509Облік і аудит44ACОбліково-економічний
Accounting Economic
NP001
Обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis
За умови успішного виконання вимог щодо опанування науки студент буде:
- знати аналітичний інструментарій та технологію аналізу господарської діяльності підприємства;
- розуміти організацію інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності підприємства;
- розуміти причинно-наслідкові взаємозв’язки змін господарських операцій та фактологію виникнення управлінських проблем на підприємстві;
- вміти аналізувати фінансову звітність та господарські операції підприємства;
- вміти оформляти результати аналізу господарської діяльності та складати аналітичні записки для розробки стратегії розвитку підприємства
68
AGAC49001U
Професійний цикл
9Аналіз господарської діяльностіУкраїнськаU46.030509/1Облік і аудит в АПК44AG
Економіки аграрно-промислового комплексу
AgroindustrialAC001
Обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
Agroindustrial Sector Accounting, Analysis and Audit
За умови успішного виконання вимог щодо опанування науки студент буде:
- знати аналітичний інструментарій та технологію аналізу господарської діяльності підприємства;
- розуміти організацію інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності підприємства;
- розуміти причинно-наслідкові взаємозв’язки змін господарських операцій та фактологію виникнення управлінських проблем на підприємстві;
- вміти аналізувати фінансову звітність та господарські операції підприємства;
- вміти оформляти результати аналізу господарської діяльності та складати аналітичні записки для розробки стратегії розвитку підприємства
69
ACNP26001U
Вибіркові дисципліни
6Аналіз господарської діяльностіУкраїнськаU56.030601/1Менеджмент промислових підприємств22ACОбліково-економічний
Accounting Economic
NP001
Обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis
За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:
 знати концептуальні основи аналітичних досліджень, методи і прийоми економічного аналізу (SWOT-аналіз, PEST-аналіз, SPACE-аналіз, графічні методи оцінки ефективності фінансових стратегій, прийоми прогнозування; кластерний аналіз, АВС-аналіз, АСФ-технології; евристичні прийоми дослідження, кореляційно-регресійний аналіз; методики рейтингової оцінки), функціональні сфери їх застосування; інформаційні джерела для проведення фінансового та бізнес-аналізу на підприємстві;
 уміти здійснювати аналітичну діагностику ефективності окремих бізнес-процесів та центрів відповідальності на підприємствах; використовувати методи і інструменти економічного аналізу при обґрунтуванні управлінських рішень у трьох взаємопов’язаних сферах: операційній, інвестиційній, фінансовій; проводити трансформацію фінансової звітності підприємства в аналітичні формати; обґрунтувати найбільш ефективні фінансові та операційні стратегії, спрямовані на створення додаткової вартості підприємства та підвищення його фінансової стійкості;
 володіти прийомами і методами економічного аналізу господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності; навичками формування аналітичної інформації з метою прийняття управлінських рішень; знаннями щодо наукового сучасного інструментарію економічного аналізу; вміннями оцінити фінансовий стан підприємства та охарактеризувати основні показники діяльності; методикою оцінки і прогнозування основних показників діяльності підприємства
70
AGAC36001U
Вибіркові дисципліни
6Аналіз господарської діяльностіУкраїнськаU46А01Економіка агропромислових формувань33AG
Економіки аграрно-промислового комплексу
AgroindustrialAC001
Обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
Agroindustrial Sector Accounting, Analysis and Audit
За умови успішного виконання вимог щодо опанування науки студент буде:
- знати аналітичний інструментарій та технологію аналізу господарської діяльності підприємства;
- розуміти організацію інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності підприємства;
- розуміти причинно-наслідкові взаємозв’язки змін господарських операцій та фактологію виникнення управлінських проблем на підприємстві;
- вміти аналізувати фінансову звітність та господарські операції підприємства;
- вміти оформляти результати аналізу господарської діяльності та складати аналітичні записки для розробки стратегії розвитку підприємства
71
AGAC49001U
Професійний цикл
9Аналіз господарської діяльностіУкраїнськаU46А02Облік, аудит та оподаткування в АПК44AG
Економіки аграрно-промислового комплексу
AgroindustrialAC001
Обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
Agroindustrial Sector Accounting, Analysis and Audit
За умови успішного виконання вимог щодо опанування науки студент буде:
- знати аналітичний інструментарій та технологію аналізу господарської діяльності підприємства;
- розуміти організацію інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності підприємства;
- розуміти причинно-наслідкові взаємозв’язки змін господарських операцій та фактологію виникнення управлінських проблем на підприємстві;
- вміти аналізувати фінансову звітність та господарські операції підприємства;
- вміти оформляти результати аналізу господарської діяльності та складати аналітичні записки для розробки стратегії розвитку підприємства
72
ACNP46001U
Вибіркові дисципліни
6Аналіз господарської діяльностіУкраїнськаU46Е04Менеджмент бізнес-організацій44ACОбліково-економічний
Accounting Economic
NP001
Обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis
За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:
 знати концептуальні основи аналітичних досліджень, методи і прийоми економічного аналізу (SWOT-аналіз, PEST-аналіз, SPACE-аналіз, графічні методи оцінки ефективності фінансових стратегій, прийоми прогнозування; кластерний аналіз, АВС-аналіз, АСФ-технології; евристичні прийоми дослідження, кореляційно-регресійний аналіз; методики рейтингової оцінки), функціональні сфери їх застосування; інформаційні джерела для проведення фінансового та бізнес-аналізу на підприємстві;
 уміти здійснювати аналітичну діагностику ефективності окремих бізнес-процесів та центрів відповідальності на підприємствах; використовувати методи і інструменти економічного аналізу при обґрунтуванні управлінських рішень у трьох взаємопов’язаних сферах: операційній, інвестиційній, фінансовій; проводити трансформацію фінансової звітності підприємства в аналітичні формати; обґрунтувати найбільш ефективні фінансові та операційні стратегії, спрямовані на створення додаткової вартості підприємства та підвищення його фінансової стійкості;
 володіти прийомами і методами економічного аналізу господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності; навичками формування аналітичної інформації з метою прийняття управлінських рішень; знаннями щодо наукового сучасного інструментарію економічного аналізу; вміннями оцінити фінансовий стан підприємства та охарактеризувати основні показники діяльності; методикою оцінки і прогнозування основних показників діяльності підприємства
73
ACNP49001U
Професійний цикл
9Аналіз господарської діяльностіУкраїнськаU46О01Облік, аудит та оподаткування44ACОбліково-економічний
Accounting Economic
NP001
Обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis
За умови успішного виконання вимог щодо опанування науки студент буде:
- знати аналітичний інструментарій та технологію аналізу господарської діяльності підприємства;
- розуміти організацію інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності підприємства;
- розуміти причинно-наслідкові взаємозв’язки змін господарських операцій та фактологію виникнення управлінських проблем на підприємстві;
- вміти аналізувати фінансову звітність та господарські операції підприємства;
- вміти оформляти результати аналізу господарської діяльності та складати аналітичні записки для розробки стратегії розвитку підприємства
74
ACNP35001U
Професійний цикл
5Аналіз господарської діяльностіУкраїнськаU46Р03Маркетинг33ACОбліково-економічний
Accounting Economic
NP001
Обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis
За умови успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:
- орієнтуватися в інформаційних джерелах для проведення фінансового і бізнес-аналізу на підприємстві та проводити трансформацію фінансової звітності в аналітичні формати;
- правильно використовувати та обирати найбільш ефективні методи і інструменти аналітичних досліджень залежно від функціональної сфери їх використання та стратегічних цільових завдань управління у трьох взаємопов’язаних сферах: операційній, інвестиційній, фінансовій;
- здійснювати аналітичну діагностику ефективності окремих бізнес-процесів та діяльності центрів відповідальності на підприємствах;
- обґрунтувати найбільш ефективні фінансові та операційні стратегії, спрямовані на створення додаткової вартості підприємства та підвищення його фінансової стійкості;
- оцінювати фінансовий стан підприємства та давати аналітичну інтерпретацію основних показників діяльності підприємства, робити аналітичні висновки та знаходити резерви підвищення ефективності діяльності підприємства
75
ACNP36001U
Вибіркові дисципліни
6Аналіз господарської діяльностіУкраїнськаU46Р04Комерційна діяльність та логістика33ACОбліково-економічний
Accounting Economic
NP001
Обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis
За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:
- орієнтуватися в інформаційних джерелах для проведення фінансового і бізнес-аналізу на підприємстві та проводити трансформацію фінансової звітності в аналітичні формати;
- правильно використовувати та обирати найбільш ефективні методи і інструменти аналітичних досліджень залежно від функціональної сфери їх використання та стратегічних цільових завдань управління у трьох взаємопов’язаних сферах: операційній, інвестиційній, фінансовій;
- здійснювати аналітичну діагностику ефективності окремих бізнес-процесів та діяльності центрів відповідальності на підприємствах;
- оцінювати фінансовий стан підприємства та давати аналітичну інтерпретацію основних показників діяльності підприємства;
- робити аналітичні висновки та знаходити резерви підвищення ефективності діяльності підприємства
76
ACNP26002U
Вибіркові дисципліни
6Аналіз господарської діяльності підприємстваУкраїнськаU56.030601/3Менеджмент агробізнесу22ACОбліково-економічний
Accounting Economic
NP002
Обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis
За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:
 знати концептуальні основи аналітичних досліджень, методи і прийоми економічного аналізу (SWOT-аналіз, PEST-аналіз, SPACE-аналіз, графічні методи оцінки ефективності фінансових стратегій, прийоми прогнозування; кластерний аналіз, АВС-аналіз, АСФ-технології; евристичні прийоми дослідження, кореляційно-регресійний аналіз; методики рейтингової оцінки), функціональні сфери їх застосування; інформаційні джерела для проведення фінансового та бізнес-аналізу на підприємстві;
 уміти здійснювати аналітичну діагностику ефективності окремих бізнес-процесів та центрів відповідальності на підприємствах; використовувати методи і інструменти економічного аналізу при обґрунтуванні управлінських рішень у трьох взаємопов’язаних сферах: операційній, інвестиційній, фінансовій; проводити трансформацію фінансової звітності підприємства в аналітичні формати; обґрунтувати найбільш ефективні фінансові та операційні стратегії, спрямовані на створення додаткової вартості підприємства та підвищення його фінансової стійкості;
 володіти прийомами і методами економічного аналізу господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності; навичками формування аналітичної інформації з метою прийняття управлінських рішень; знаннями щодо наукового сучасного інструментарію економічного аналізу; вміннями оцінити фінансовий стан підприємства та охарактеризувати основні показники діяльності; методикою оцінки і прогнозування основних показників діяльності підприємства
77
ACNP26002U
Вибіркові дисципліни
6Аналіз господарської діяльності підприємстваУкраїнськаU46А03Менеджмент агробізнесу22ACОбліково-економічний
Accounting Economic
NP002
Обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis
За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:
 знати концептуальні основи аналітичних досліджень, методи і прийоми економічного аналізу (SWOT-аналіз, PEST-аналіз, SPACE-аналіз, графічні методи оцінки ефективності фінансових стратегій, прийоми прогнозування; кластерний аналіз, АВС-аналіз, АСФ-технології; евристичні прийоми дослідження, кореляційно-регресійний аналіз; методики рейтингової оцінки), функціональні сфери їх застосування; інформаційні джерела для проведення фінансового та бізнес-аналізу на підприємстві;
 уміти здійснювати аналітичну діагностику ефективності окремих бізнес-процесів та центрів відповідальності на підприємствах; використовувати методи і інструменти економічного аналізу при обґрунтуванні управлінських рішень у трьох взаємопов’язаних сферах: операційній, інвестиційній, фінансовій; проводити трансформацію фінансової звітності підприємства в аналітичні формати; обґрунтувати найбільш ефективні фінансові та операційні стратегії, спрямовані на створення додаткової вартості підприємства та підвищення його фінансової стійкості;
 володіти прийомами і методами економічного аналізу господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності; навичками формування аналітичної інформації з метою прийняття управлінських рішень; знаннями щодо наукового сучасного інструментарію економічного аналізу; вміннями оцінити фінансовий стан підприємства та охарактеризувати основні показники діяльності; методикою оцінки і прогнозування основних показників діяльності підприємства
78
INIS49002U
Професійний цикл
9Аналіз даних та знаньУкраїнськаU36.040303Системний аналіз44IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
IS002Інформаційних систем в економіціEconomics Information Systems
79
INIS36002U
Вибіркові дисципліни
6Аналіз даних та знаньУкраїнськаU46і04Системний аналіз33IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
IS002Інформаційних систем в економіціEconomics Information Systems
80
FIBM49002U
Професійний цикл
9Аналіз діяльності банків та небанківських кредитних установУкраїнськаU46.030508/2Кредит44FIФінансово-економічний
Finance and Economic
BM002Менеджменту банківської діяльностіBanking Management
81
IEEI26001U
Вибіркові дисципліни
6Аналіз економік країн світуУкраїнськаU46.030504Економіка підприємства22IE
Міжнародної економіки та менеджменту
International Economics and Management
EI001Європейської інтеграціїEuropean Integration
82
IEEI26001U
Вибіркові дисципліни
6Аналіз економік країн світуУкраїнськаU46Е02Економіка підприємства22IE
Міжнародної економіки та менеджменту
International Economics and Management
EI001Європейської інтеграціїEuropean Integration
83
EMMA36002U
Вибіркові дисципліни
6Аналіз інновацій УкраїнськаU48Е06Менеджмент бізнес-організацій. МП: Менеджмент інновацій1(5)3EMЕкономіки та управління
Economics and Management
MA002МенеджментуManagement
84
FIBM36003U
Вибіркові дисципліни
6Аналітика банківського ринкуУкраїнськаU36Ф02Банківська справа33FIФінансово-економічний
Finance and Economic
BM003Менеджменту банківської діяльностіBanking Management
85
ACNP36002U
Вибіркові дисципліни
6Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішеньУкраїнськаU56.030509Облік і аудит33ACОбліково-економічний
Accounting Economic
NP002
Обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis
За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент буде:
- знати технологію якісно-змістовного перетворення облікових даних в релевантну інформацію про діяльність підприємства;
- знати інструментарій моніторингу змін господарських операцій, діагностики проблем господарювання та пошуку альтернатив їх розв’язання;
- розуміти зміст аналітичних процедур та процесу розробки варіантів економічних рішень за сферами господарської діяльності;
- вміти аналізувати облікову інформацію підприємства, формувати вихідний інформаційний потік, що має прогнозну та доказову цінність для прийняття рішень;
- вміти складати аналітичні записки та формулювати аналітичні завдання на підготовку варіанту рішення виявленої господарської проблеми
86
ACNP36002U
Вибіркові дисципліни
6Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішеньУкраїнськаU46О01Облік, аудит та оподаткування33ACОбліково-економічний
Accounting Economic
NP002
Обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis
За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент буде:
- знати технологію якісно-змістовного перетворення облікових даних в релевантну інформацію про діяльність підприємства;
- знати інструментарій моніторингу змін господарських операцій, діагностики проблем господарювання та пошуку альтернатив їх розв’язання;
- розуміти зміст аналітичних процедур та процесу розробки варіантів економічних рішень за сферами господарської діяльності;
- вміти аналізувати облікову інформацію підприємства, формувати вихідний інформаційний потік, що має прогнозну та доказову цінність для прийняття рішень;
- вміти складати аналітичні записки та формулювати аналітичні завдання на підготовку варіанту рішення виявленої господарської проблеми
87
EMBS46001U
Вибіркові дисципліни
6Аналітичні моделі та методи в економіці підприємстваУкраїнськаU56.030504Економіка підприємства44EMЕкономіки та управління
Economics and Management
BS001Стратегії підприємствBusiness Strategy
88
EMBS46001U
Вибіркові дисципліни
6Аналітичні моделі та методи в економіці підприємстваУкраїнськаU46Е02Економіка підприємства44EMЕкономіки та управління
Economics and Management
BS001Стратегії підприємствBusiness Strategy
89
HRPS14001U
Природничо-науковий та загальноекономічнй цикл
4Анатомія та фізіологія ЦНС людиниУкраїнськаU46.030102Економічна та соціальна психологія11HR
Управління персоналом, психології та соціології
Personnel Management, Sociology and Psychology
PS001Педагогіки та психологіїPedagogy and Psychology
90
HRPS14001U
Природничо-науковий та загальноекономічнй цикл
4Анатомія та фізіологія ЦНС людиниУкраїнськаU46У03Економічна та соціальна психологія11HR
Управління персоналом, психології та соціології
Personnel Management, Sociology and Psychology
PS001Педагогіки та психологіїPedagogy and Psychology
91
EMMA26003U
Вибіркові дисципліни
6Антикризове управління організацієюУкраїнськаU56.030509Облік і аудит22EMЕкономіки та управління
Economics and Management
MA003МенеджментуManagement
92
EMMA26003U
Вибіркові дисципліни
6Антикризове управління організацієюУкраїнськаU46О01Облік, аудит та оподаткування22EMЕкономіки та управління
Economics and Management
MA003МенеджментуManagement
93
EMPA66002U
Вибіркові дисципліни
6Антикризове управління національною економікоюУкраїнськаU48Е09Публічне управління та адміністрування. МП: Державне управління економікою2(6)6EMЕкономіки та управління
Economics and Management
PA002Макроекономіки та державного управлінняMacroeconomics and Public Administration
Знати: методологію міждисциплінарного підходу, принципи синергетично-еволюційної парадигми: дисипативності, ієрархічності, відкритості, нелінійності, конвергентності та дивергентності; концепції соціального ринкового господарства, переходу до самопідтримуючого зростання, «великого поштовху» (стрибка); теорії ринкової трансформації економіки: шокової терапії, градуалізму, національної економічної самодостатності; моделі управління постсоціалістичних країн; методики оцінки стабільності фінансового сектору; особливості олігархічно-галузевої монополізації та стагнації; сутність деприватизації політичної влади та децентралізації надання суспільних послуг; напрями реформування державних закупівель та державно-приватного партнерства; методи подолання корупції та адміністративного мислення; методи демонтажу регулятивних норм в функціонуванні малого та середнього бізнесу; сутність державної концесії та державної оренди земель сільськогосподарського призначення, методи державного обмеження діяльності агрохолдингів, напрями підтримки фермерських та дрібних селянських господарств,
Вміти: аналізувати ендогенні та екзогенні чинники визначення орієнтирів антикризового управління в Україні; оцінювати системний вплив державних рішень на все суспільство; виокремлювати та оцінювати сучасні ресурсні, економічні та інституційні зміни; вимірювати коливання економічної діяльності через систему ключових макроіндикаторів; виявляти сигнальні індикатори передкризового стану національної економіки (економічної безпеки, безробіття та інфляції, трансформаційних втрат); визначати цілі та важелі стратегії антикризового управління.
94
EMMA36004U
Вибіркові дисципліни
6Антикризове управління організацієюУкраїнськаU56.030507Маркетинг33EMЕкономіки та управління
Economics and Management
MA004МенеджментуManagement
95
EMMA36004U
Вибіркові дисципліни
6Антикризове управління організацієюУкраїнськаU46Р03Маркетинг33EMЕкономіки та управління
Economics and Management
MA004МенеджментуManagement
96
EMMA36004U
Вибіркові дисципліни
6Антикризове управління організацієюУкраїнськаU48Е07,8Е08
Менеджмент бізнес-організацій. МП: Менеджмент корпорацій, Менеджмент малого бізнесу
1(5)3EMЕкономіки та управління
Economics and Management
MA004МенеджментуManagement
97
49U
Професійний цикл
9Антикризове управління регіономУкраїнськаU36Р01Регіональна економіка та місцеве самоврядування44
98
FIBM36004U
Вибіркові дисципліни
6Антикризовий менеджмент в банкахУкраїнськаU48Ф07,8Ф08
Банківська справа. МП: Банківський менеджмент, Управління банківським бізнесом
1(5)3FIФінансово-економічний
Finance and Economic
BM004Менеджменту банківської діяльностіBanking Management
99
INIM46007U
Вибіркові дисципліни
6Архітектура ІТ підприємствУкраїнськаU56.030502Економічна кібернетика44IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
IM007Інформаційного менеджментуInformation Management
100
INIM46007U
Вибіркові дисципліни
6Архітектура ІТ підприємствУкраїнськаU56.040303Системний аналіз44IN
Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
Information Systems and Technologies
IM007Інформаційного менеджментуInformation Management
Loading...
 
 
 
VSI
kurs
nom_k
 
 
Main menu