ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
UBND HUYỆN QUỲNH LƯUCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
2
BAN TỔ CHỨC CUỘC THIĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
3
TÌM HIỂU PHÁP LUẬT
4
5
DANH SÁCH THỐNG KÊ
6
Các tập thể và cá nhân đạt giải cuộc thi lần thứ hai
“Tìm hiểu Luật Xử Lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành”
7
(Ban hành kèm theo Thông báo số …./TB-BTC ngày /8/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi)
8
I. GIẢI TẬP THỂ
9
ĐƠN VỊSố lượt thiSố người dự thiSố người trả lời đúngGhi chú
10
Cán bộ và Nhân dân xã Tân Sơn1274573573
11
II. GIẢI CÁ NHÂN
12
TTGiảiHọ và tênSố CMNDĐơn vịSố người
trả lời đúng
Dự đoánLệchThời gian hoàn thành bài thi
13
1Giải nhấtThái Thị Danh186958927Xã Quỳnh Thanh26672667022 giây
14
2Giải nhìVăn Thị Hà186508692Trường PTTH
Quỳnh Lưu 2
26672668122 giây
15
3Giải baNguyễn Thị Thanh Hóa186726850Trường PTTH
Quỳnh Lưu 2
26672666127 giây
16
4Giải khuyến khíchTrần Thị Thảo186965464Xã Tiến Thủy26672669201phút08 giây
17
5Nguyễn Thị Hà My40196011665Quỳnh Thọ26672670336 giây
18
6Nguyễn Mai Anh187205366VKS Nhân dân huyện26672670322 giây
19
7Lê Thị Hoàn181869250Xã Quỳnh Văn26672675809phút18giây
20
8Nguyễn Văn Hiền182547288Xã Quỳnh Mỹ26672158920 giây
21
22
95,91836735
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100