Horário.de.Aula-INT-3ºAeB.IFC-Fraiburgo-2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBV
1
Última atualização:07/03/2018
2
FEVEREIROFEVEREIROMAT12QUI6ADS6
3
DomSEGUNDATERÇAQUARTAQUINTASEXTASabPOR10,5SOC3ADR6
4
MatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoHIS4,5ING4,5TOP0
5
3EDF6FIL3BDII4,5
6
45ADRADRFISQUIQUIFISMATMATAAAA6PROIIPROIIFILEDFEDFADSADSSOCAAAA7ARTMATMATPI IIIGEOPORPORAAAAAA8ENGSENGSPROIIPROIIINGBIOBDIIBDIIAAAA9INGHISHISPORPORGEOBIOESPAAAA10AA30GEO5,25ESP2,25
7
1112ADRADRFISQUIQUIFISMATMATAAAA13PROIIPROIIFILEDFEDFADSADSSOCAAAA14ARTMATMATPI IIIGEOPORPORAAAAAA15ENGSENGSPROIIPROIIINGBIOBDIIBDIIAAAA16INGHISHISPORPORGEOBIOESPAAAA17BIO4,5FIS6PI III3
8
1819ADRADRFISQUIQUIFISMATMATAAAA20PROIIPROIIFILEDFEDFADSADSSOCAAAA21ARTMATMATPI IIIGEOPORPORAAAAAA22ENGSENGSPROIIPROIIINGBIOBDIIBDIIAAAA23INGHISHISPORPORGEOBIOESPAAAA24ART3
9
2526ADRADRFISQUIQUIFISMATMATAAAA27PROIIPROIIFILEDFEDFADSADSSOCAAAA28ARTMATMATPI IIIGEOPORPORAAAAAATotal:120horas
10
11
MARÇOMARÇOMAT12QUI6ADS6
12
DomSEGUNDATERÇAQUARTAQUINTASEXTASabPOR12SOC3ADR6
13
MatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoHIS6ING6TOP0
14
1PROIIPROIIADRADRINGPORPORESPAAAA2GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA3EDF6FIL3BDII6
15
45MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA6PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA7BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA8PROIIPROIIADRADRINGPORPORESPAAAA9GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA10AA33GEO6PCSE0
16
1112MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA13PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA14BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA15PROIIPROIIADRADRINGPORPORESPAAAA16GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA17BIO6FIS6ESP3
17
1819MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA20PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA21BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA22PROIIPROIIADRADRINGPORPORESPAAAA23GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA24ART3PI III3
18
2526MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA27PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA28BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA29RECESSORECESSO30FERIADOFERIADOTotal:132horas
19
20
ABRILABRILMAT12QUI6ADS6
21
DomSEGUNDATERÇAQUARTAQUINTASEXTASabPOR12SOC3ADR6
22
MatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoHIS6ING6TOP0
23
EDF6FIL3BDII8,25
24
12MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA3PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA4BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA5PROIIPROIIADRADRINGPORPORESPAAAA6GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA7AA30,75GEO6PCSE0
25
89MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA10PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA11BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA12PROIIPROIIADRADRINGPORPORESPAAAA13GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA14BIO6FIS6ESP3
26
1516MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA17PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA18BIOMATMATFILBIOENGSENGSBDIIBDIIBDII19PROIIPROIIADRADRINGPORPORESPAAAA20GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA21ART3PI III3
27
2223MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA24PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA25BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA26PROIIPROIIADRADRINGPORPORESPAAAA27GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA28
28
2930RECESSORECESSOTotal:132horas
29
30
MAIOMAIOMAT13,5QUI6ADS6
31
DomSEGUNDATERÇAQUARTAQUINTASEXTASabPOR6SOC3ADR9,75
32
MatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoHIS6ING3TOP6
33
1FERIADOFERIADO2BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA3GEOBIOBIOEDFEDFADRADRADRTOPTOP4GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA5EDF12FIL3,75BDII6
34
67MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA8PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA9BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA10GEOBIOBIOEDFEDFADRADRADRTOPTOP11GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA12AA29,25GEO9PCSE0
35
1314MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA15PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA16BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA17GEOBIOBIOEDFEDFADRADRADRTOPTOP18GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA19BIO13,5FIS6ESP0
36
2021MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA22PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIADRAAAA23BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA24GEOBIOBIOEDFEDFADRADRADRTOPTOP25GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA26ART2,25PI III3
37
2728MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA29PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA30BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA31FERIADOFERIADOTotal:144horas
38
39
JUNHOJUNHOMAT12QUI6ADS6
40
DomSEGUNDATERÇAQUARTAQUINTASEXTASabPOR4,5SOC3ADR7,5
41
MatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoHIS4,5ING2,25TOP4,5
42
1RECESSORECESSO2EDF10,5FIL3BDII4,5
43
34MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA5PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA6BIOMATMATFILBIOENGSENGSADRAAAA7GEOBIOBIOEDFEDFADRADRADRTOPTOP8GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA9AA24,75GEO7,5PCSE0
44
1011MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA12PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA13BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA14FERIADOFERIADO15RECESSORECESSO16BIO10,5FIS6ESP0
45
1718MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA19PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA20BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA21GEOBIOBIOEDFEDFADRADRADRTOPTOP22GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA23ART3PI III3
46
2425MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA26PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA27BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA28GEOBIOBIOEDFEDFADRADRADRTOPTOP29GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA30Total:123horas
47
48
JULHOJULHOMAT12QUI4,5ADS4,5
49
DomSEGUNDATERÇAQUARTAQUINTASEXTASabPOR3SOC2,25ADR4,5
50
MatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoHIS3ING1,5TOP3
51
EDF3FIL1,5BDII3
52
12MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA3MATMATQUIFISFISAAAAAAAAAA4BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA5GEOBIOBIOEDFEDFADRADRADRTOPTOP7GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA7AA23,25GEO3PCSE0
53
89MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA10MATMATQUIFISFISAAAAAAAAAA11BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA12GEOBIOBIOEDFEDFADRADRADRTOPTOP14GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA14BIO6FIS9ESP0
54
1516RECESSORECESSO17RECESSORECESSO18RECESSORECESSO19RECESSORECESSO21RECESSORECESSO21ART0PI III0
55
2223RECESSORECESSO24RECESSORECESSO25RECESSORECESSO26RECESSORECESSO28RECESSORECESSO28Total:87horas
56
2930MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA31MATMATQUIFISFISAAAAAAAAAA
57
58
AGOSTOAGOSTOMAT21QUI9,75ADS6
59
DomSEGUNDATERÇAQUARTAQUINTASEXTASabPOR7,5SOC3ADR0
60
MatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoHIS7,5ING7,5TOP7,5
61
1BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA2GEOESPBIOBIOQUITOPTOPINGMATMAT3GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA4EDF6FIL3,75BDII7,5
62
56MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA7PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA8BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA9GEOESPBIOBIOQUITOPTOPINGMATMAT10GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA11AA30,75GEO10,5PCSE0
63
1213MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA14PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA15BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA16GEOESPBIOBIOQUITOPTOPINGMATMAT17GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA18BIO15FIS6ESP3,75
64
1920MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA21PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA22BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA23GEOESPBIOBIOQUITOPTOPINGMATMAT24GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA25ART3PI III3
65
2627MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA28PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA29BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA30GEOESPBIOBIOQUITOPTOPINGMATMAT31GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAATotal:159horas
66
67
SETEMBROSETEMBROMAT18QUI9ADS6
68
DomSEGUNDATERÇAQUARTAQUINTASEXTASabPOR4,5SOC3ADR0
69
MatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoHIS4,5ING5,25TOP6
70
1EDF6FIL3BDII4,5
71
23MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA4PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA5BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA6GEOESPQUIBIOBIOTOPTOPINGMATMAT7FERIADOFERIADO8AA25,5GEO8,25PCSE0
72
910MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA11PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA12BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA13GEOESPQUIBIOBIOTOPTOPINGMATMAT14GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA15BIO12FIS6ESP3
73
1617MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA18PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA19BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA20GEOESPQUIBIOBIOTOPTOPINGMATMAT21GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA22ART3PI III3
74
2324MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA25PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA26BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA27GEOESPQUIBIOBIOTOPTOPINGMATMAT28GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA29Total:130,5horas
75
30
76
OUTUBROOUTUBROMAT19,5QUI9,75ADS6
77
DomSEGUNDATERÇAQUARTAQUINTASEXTASabPOR4,5SOC3ADR0
78
MatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoHIS4,5ING5,25TOP6
79
1MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA2PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA3BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA4GEOESPQUIBIOBIOTOPTOPINGMATMAT5GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA6EDF7,5FIL3,75BDII4,5
80
78MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA9PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA10BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA11GEOESPQUIBIOBIOTOPTOPINGMATMAT12FERIADOFERIADO13AA29,25GEO9PCSE0
81
1415RECESSORECESSO16PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA17BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA18GEOESPQUIBIOBIOTOPTOPINGMATMAT19GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA20BIO13,5FIS6ESP3
82
2122MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA23PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA24BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA25GEOESPQUIBIOBIOTOPTOPINGMATMAT26GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA27ART3,75PI III3,75
83
2829MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA30PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA31BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAATotal:142,5horas
84
85
NOVEMBRONOVEMBROMAT18QUI9ADS6
86
DomSEGUNDATERÇAQUARTAQUINTASEXTASabPOR4,5SOC3ADR0
87
MatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoHIS4,5ING5,25TOP6
88
1GEOESPQUIBIOBIOTOPTOPINGMATMAT2FERIADOFERIADO3EDF6FIL3BDII4,5
89
45MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA6PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA7BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA8GEOESPQUIBIOBIOTOPTOPINGMATMAT9GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA10AA25,5GEO8,25PCSE0
90
1112MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA13PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA14BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA15FERIADOFERIADO16RECESSORECESSO17BIO12FIS6ESP3
91
1819MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA20PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA21BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA22GEOESPQUIBIOBIOTOPTOPINGMATMAT23GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAA24ART3PI III3
92
2526MATMATADSADSSOCFISQUIFISAAAA27PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAAAA28BIOMATMATFILBIOENGSENGSAAAAAA29GEOESPQUIBIOBIOTOPTOPINGMATMAT30GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAAAATotal:130,5horas
93
94
DEZEMBRODEZEMBROMAT7,5QUI3,75ADS3
95
DomSEGUNDATERÇAQUARTAQUINTASEXTASabPOR1,5SOC1,5ADR0
96
MatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoMatutinoVespertinoHIS1,5ING1,5TOP1,5
97
1EDF3FIL1,5BDII1,5
98
23MATMATADSADSSOCFISQUIFISAulaAula4PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAulaAula5BIOMATMATFILBIOENGSENGSAulaAulaAula6GEOESPQUIBIOBIOTOPTOPINGMATMAT7GEOPORPORBDIIBDIIINGHISHISAulaAula8AA0GEO3PCSE0
99
910MATMATADSADSSOCFISQUIFISAulaAula11PROIIPROIIQUIEDFEDFGEOPI IIIARTAulaAula12BIOMATMATFILBIOENGSENGSAulaAulaAula13EXAEXAEXAEXAEXAEXAEXAEXAEXAEXA14EXAEXAEXAEXAEXAEXAEXAEXAEXAEXA15BIO4,5FIS3ESP0,75
100
1617EXAEXAEXAEXAEXAEXAEXAEXAEXAEXA18EXAEXAEXAEXAEXAEXAEXAEXAEXAEXA19CONSELHOCLASSE20ENTREGABOLETIM21CONSOLIDAÇÃOTURMA22ART1,5PI III1,5
Loading...
 
 
 
_Sub 2012-1 - 4 Fase
_Conc 2013-1 - 3 Fase
_Conc 2014-1 - 1 Fase
Revisão de Conteúdos
EXAME-FINAL
INT-2016-3o.Ano-A
INT-2016-3o.Ano-B
Calendário
Conc 2013-1 - 3 Fase
Sub 2012-1 - 4 Fase
Conc 2014-1 - 1 Fase
Ambiente Conc 2013-1 - 3 Fase
Ambientes Sub 2012-1 - 4 Fase
Ambiente Conc 2014-1 - 1 Fase
Professor Willian
Professor Ricardo
Prof Fabricio
Antigo - Sub 2012-1 - 4 Fase
Antigo - Conc 2013-1 - 3 Fase
Professor Fabricio
Professor X
 
 
Main menu