Plnění usnesení ze Zastupitelstev obce
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
1. zasedání Zastupitelstva obce Rudíkov v období 2018 - 2022
28.12.2018
2
Od 19:00hod Zasedací místnost obecního úřadu
3
usnesení č.projednávaného bodu
celkové plnění usnesení
kdy splněno starostoujakým způsobem?Kolik dní plnil starosta od usnesení ZOkdy splněno protistranoujakým způsobem?Celková délka splnění úkolu včetně řešení protistrany
4
1Zahájení
splněno28.12.2018přímo na zasedání0
5
2Rozpočet na rok 2019 a výhledy na 2020, 2021, schválení závazných ukazatelů pro MŠ a ZŠ
splněno2.1.2019schválený rozpočet na 2019 a výhledy na 2020 a 2021 byly zveřejněny na úřední desce. MŚ a ZŠ byly zaslány pomocí ISDS prokazatelná seznámení se stanovením závazných ukazatelů52.1.2019schválený rozpočet na 2019 a výhledy na 2020 a 2021 byly zveřejněny na úřední desce. MŚ a ZŠ byly zaslány pomocí ISDS prokazatelná seznámení se stanovením závazných ukazatelů5
6
3Účelové dotace pro spolky
splněno2.1.2019Veřejnoprávní smlouvy vyhotoveny a podepsány57.1.2019podepsáno od zástupců všech 4 spolků10
7
4Stanovení inventárních komisí pro inventarizaci majetku obce za rok 2018probíhá plnění protistranou2.1.2019přímo na zasedání schválené komise a inventury probíhají od 31.12. do 4.2.20185inventury probíhají do 4.2. 2019
8
5Zpráva o činnosti kontrolního výborusplněno28.12.2018přímo na zasedání předseda KV informoval ZO028.12.2018přímo na zasedání předseda KV informoval ZO0
9
6Zástupce obce pro Ekologický mikroregion Horáckosplněno2.1.2019schvalovací doložka o volbě zástupce obce odeslána do ISDS Ekologického mikroregionu Horácko52.1.2019přijato systémem ISDS5
10
7Dodatek č.3 ke smlouvám o výpůjčce pro ZŠ a MŠ (navýšení majetku o nové schody)splněno28.12.2018přímo na zasedání05.1.2019podepsáno od obou ředitelů zřizovaných organizací8
11
8Postoj obce k záměru státu o výstavbě hlubinného úložiště RaOsplněno2.1.2019vyhotovena schvalovací doložka a poslána Mgr. Simoně Bernátové5
12
9Vrt pro závlahu travnatého hřiště u ZŠprobíhá plnění protistranou28.12.2018úkol pro místostarostu obce0
čekáme na nabídky - úkol místostarosty obce
13
10Doplněný bod - místostarosta - návrh na mimořádnou odměnu pro starostu obcesplněno2.1.2019výpis z usnesení předán účetní obce bude vyplaceno za 12/2018doplněný bod
14
10Závěr, diskuzesplněno28.12.2018přímo na zasedání0
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu