Plnění usnesení ze Zastupitelstev obce
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
5. zasedání Zastupitelstva obce Rudíkov v období 2018 - 20229.8.2019
2
Od 19:30hod Zasedací místnost obecního úřadu
3
usnesení č.projednávaného bodu
celkové plnění usnesení
kdy splněno starostoujakým způsobem?Kolik dní plnil starosta od usnesení ZOkdy splněno protistranoujakým způsobem?Celková délka splnění úkolu včetně řešení protistrany
4
1Zahájení, počet přítomných zastupitelů – usnášení schopnostsplněno9.8.2019přímo na zasedání
5
2Věcné břemeno na přeložku plynu u akce II/360 Rudíkov – Trnavaplnění protistranou12.8.2019smlouva podepsána a odeslána na Krajský úřad Kraje Vysočina3čekáme na zaslání podepsaného návrhu 3 stranné smlouvy Krajem Vysočina zpět
6
3Věcné břemeno „Rudíkov-Nade Vsí parkoviště: NN přeložka“plnění protistranou12.8.2019smlouva podepsána a odeslána protistraně3čekáme na zavkladování protistranou a zaslání náhrady za VB ve výši 2.500Kč
7
4Věcné břemeno „Rudíkov-Nade Vsí: NN rozšíření pro 32 RD“plnění protistranou12.8.2019smlouva podepsána a odeslána protistraně3čekáme na zavkladování protistranou a zaslání náhrady za VB ve výši 15.000Kč
8
5Věcné břemeno „Rudíkov-za kinem, 2xRD: rozšíření dist.sítě NN“plnění protistranou12.8.2019smlouva podepsána a odeslána protistraně3čekáme na zavkladování protistranou a zaslání náhrady za VB ve výši 2.400Kč
9
6
Dodatek č.1 ke smlouvě „Rudíkov Nade Vsí – vodovod, splašková kanalizace“
plnění protistranou12.8.2019dodatek podepsán a odeslán na VaK Třebíč3čekáme na zaslání podepsaného dodatku zpět
10
7Mateřská školka – odstoupení od projektu „Přírodní zahrada“splněno13.8.2019schvalovací doložka odeslána MŠ datovou schránkou4
11
8Smlouva o darování pozemku p.č. 1693plnění protistranou14.8.2019smlouvy podepsány 5čekáme na podpis protistran a zavkladování do KN
12
9Záměr prodeje obecních bytů v bytovém domě č.p. 134usnesení nepřijatoVzhledem k poměru hlasování, kdy k platnému usnesení zastupitelstva obce, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce
13
10Pronájem zahrádky nad bazénkemplnění protistranou13.8.2019sepsána smlouvačekám na podpis protistrany
14
11Navýšení jednorázového příspěvku pro Mikroregion Horáckosplněno12.8.2019schválená částka odeslána na účet MR Horácko312.8.2019schválená částka odeslána na účet MR Horácko3
15
12Studie na multifunkční zázemí u hřištěplnění protistranou12.8.2019objednána studie u SiPlan3čekáme na vyhotovení a prezentaci studie
16
13Podchody pod II/360usnesení nepřijatoVzhledem k poměru hlasování, kdy k platnému usnesení zastupitelstva obce, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce
17
14Věcné břemeno Quantuum plynovod Dominart - doplněný bodplnění protistranou12.8.2019smlouva podepsána a odeslána protistraněčekáme na zavkladování protistranou a zaslání náhrady za VB ve výši 1.257Kč
18
15Finanční výbor – rozpočtové úpravy - doplněný bodsplněno9.8.2019přímo na zasedání
19
16Zpráva z činnosti kontrolního výboru - doplněný bodsplněno9.8.2019přímo na zasedání
20
17Závěr, diskuzesplněno9.8.2019přímo na zasedání
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...