Instytut Filozofii - warunki zaliczenia przedmiotów oraz harmonogram sesji 2016 SZ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Imię i nazwisko
Specjalność i rok studiów
Nazwa przedmiotuTyp zajęćLiczba dozwolonych nieobecnościWarunki zaliczania nieobecnościI termin egzaminu II termin egzaminu
Termin egzaminu poprawkowego
Sala
Termin zaliczenia (może to być data np. ostatnich zajęć)
EgzaminZasady zaliczenia przedmiotu
2
Roman Kubicki E LIC I rokWstęp do filozofiiWykład - egzamin2017-02-03 10:00:002017-02-18 10:00:002017-02-28 10:00:00Nie potrzebuję saliEgzamin ustny
3
Maciej MusiałE LIC I rokWstęp do filozofiiĆwiczenia2Obecność
a) Koniecznym warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na ponad połowie zajęć – po przekroczeniu tego limitu nie jest możliwe zaliczenie przedmiotu.
b) Pierwsza i druga nieobecność nie wywołują żadnych konsekwencji. Każda kolejna nieobecność zobowiązuje nieobecną osobę do sporządzenia streszczenia tekstu, który był omawiany na zajęciach, których dotyczy ponadprogramowa nieobecność.
c) Streszczenie powinno liczyć dwie strony tekstu (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, standardowe marginesy, format doc. (nie .docx). Streszczenia piszemy poprawną polszczyzną, pełnymi zdaniami, nie wymieniamy od myślników. Streszczenia nie spełniające tych kryteriów zostaną odesłane do poprawy.
d) Osoba nieobecna ma tydzień na przygotowanie streszczenia, licząc od dnia, kiedy powróciła na zajęcia. Każdy tydzień opóźnienia skutkuje wzrostem wymaganej długości streszczenia o jedną stronę.
2017-01-30 09:45:00Kolokwium pisemne
4
Mariusz MoryńE LIC I rokfilozofia egzystencjiKonwersatorium
dopuszczalna jednorazowa nieobecność na zajęciach - każda następna powinna zostać zaliczona. Brak możliwości zaliczenia zajęć w przypadku frekwencji poniżej 50 procent.
Nieobecności są zaliczane indywidualnie w ciągu 2 tygodni na podstawie listy lektur otrzymanej od prowadzącego zajęcia.
2017-01-23 08:00:00Kolokwium pisemne
5
Ewa NowakE LIC I rokWstęp do etykiWykład - egzamin2017-02-06 09:45:002017-02-13 09:45:002017-02-20 09:45:00206 (C)
Egzamin pisemny
6
Tomasz AlbińskiE LIC III rokEpistemologiaWykład - egzamin2017-02-02 09:45:002017-02-08 09:45:002017-02-15 09:45:00206 (C)
Egzamin pisemny
7
Mariusz SzynkiewiczE MGR II rokEtyczne wyzwania w nauceWykład - egzamin2017-02-07 09:45:002017-02-14 09:45:002017-02-21 09:45:009 (C)Egzamin ustny
8
Piotr W. JuchaczE MGR II rokInstytucje partycypacyjneWykład - egzamin2017-02-06 15:00:002017-02-13 15:00:002017-02-20 14:00:00206 (C)Egzamin ustny
9
Karolina CernE MGR II rokLegitymizacja prawaWykład - egzamin2017-02-02 11:30:002017-02-09 11:30:002017-02-16 11:30:00206 (C)
Egzamin pisemny
10
Anna MalitowskaE MGR II rokEtyki zawodoweKonwersatorium2017-01-27 15:00:00Praca zaliczeniowa
11
Piotr LeśniewskiF LIC I rokFilozofia dialoguWykład - zaliczenie2017-01-25 15:00:00Kolokwium pisemne
12
Krzysztof BrzechczynF LIC I rokHistoria filozofii antycznejĆwiczeniaponiżej 50%Zaliczenie ustne2017-01-12 00:00:00Kolokwium ustne
13
Antoni SzczucińskiF LIC I rokontologiaWykład - egzamin2017-02-08 09:00:002017-02-15 09:00:002017-02-22 09:00:00210 (C)Egzamin ustny
14
Antoni SzczucińskiF LIC I rokOntologiaLaboratorium
brak zaliczenia przy frekwencji poniżej 50%
- przygotowanie prac na tematy ćwiczeń zrealizowanych w dniu nieobecności2017-01-25 11:30:00obecność, aktywność i referaty
15
Dariusz Dobrzański F LIC I rokFilozofia społeczna Ćwiczenia1Zwolnienie lekarskie 2017-01-12 18:45:00Praca zaliczeniowa
16
Maciej MusiałF LIC I rokWstęp do filozofiiLaboratorium2Obecność
a) Koniecznym warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na ponad połowie zajęć – po przekroczeniu tego limitu nie jest możliwe zaliczenie przedmiotu.
b) Pierwsza i druga nieobecność nie wywołują żadnych konsekwencji. Każda kolejna nieobecność zobowiązuje nieobecną osobę do sporządzenia streszczenia tekstu, który był omawiany na zajęciach, których dotyczy ponadprogramowa nieobecność.
c) Streszczenie powinno liczyć dwie strony tekstu (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, standardowe marginesy, format doc. (nie .docx). Streszczenia piszemy poprawną polszczyzną, pełnymi zdaniami, nie wymieniamy od myślników. Streszczenia nie spełniające tych kryteriów zostaną odesłane do poprawy.
d) Osoba nieobecna ma tydzień na przygotowanie streszczenia, licząc od dnia, kiedy powróciła na zajęcia. Każdy tydzień opóźnienia skutkuje wzrostem wymaganej długości streszczenia o jedną stronę.
2017-01-30 09:45:00Kolokwium pisemne
17
Maciej MusiałF LIC I rokWstęp do filozofiiLaboratorium2Obecność
a) Koniecznym warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na ponad połowie zajęć – po przekroczeniu tego limitu nie jest możliwe zaliczenie przedmiotu.
b) Pierwsza i druga nieobecność nie wywołują żadnych konsekwencji. Każda kolejna nieobecność zobowiązuje nieobecną osobę do sporządzenia streszczenia tekstu, który był omawiany na zajęciach, których dotyczy ponadprogramowa nieobecność.
c) Streszczenie powinno liczyć dwie strony tekstu (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, standardowe marginesy, format doc. (nie .docx). Streszczenia piszemy poprawną polszczyzną, pełnymi zdaniami, nie wymieniamy od myślników. Streszczenia nie spełniające tych kryteriów zostaną odesłane do poprawy.
d) Osoba nieobecna ma tydzień na przygotowanie streszczenia, licząc od dnia, kiedy powróciła na zajęcia. Każdy tydzień opóźnienia skutkuje wzrostem wymaganej długości streszczenia o jedną stronę.
2017-01-30 13:15:00Kolokwium pisemne
18
Ewa PiotrowskaF LIC I rokFilozofia człowiekaWykład - egzamin2017-02-07 08:10:002017-02-14 08:10:002017-02-21 08:10:00215 (C)
Egzamin pisemny
19
Mikołaj DomaradzkiF LIC I rokHistoria filozofii antycznejĆwiczenia2Praca z tekstem.2017-01-31 11:30:00Kolokwium pisemne
20
Zbigniew TworakF LIC II rokLogika formalnaWykład - egzamin2017-02-02 09:45:002017-02-09 09:45:002017-02-16 09:45:00106 (D)
Egzamin pisemny
21
Zbigniew TworakF LIC II rokLogika formalnaLaboratorium30%kolokwium2017-01-31 11:30:00Kolokwium pisemne
22
Piotr OrlikF LIC II rokFilozofia kulturyLaboratorium2(1) Praca pisemna o tekście, który był analizowany na zajęciach podczas nieobecności (wypowiedź na 1-2 strony o tym, co dla osoby zaliczającej nieobecność było najbardziej w tekście kontrowersyjne i dlaczego);
(2) Wykazanie znajomości treści tekstu z zajęć (należy zgłosić się na dyżur i odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu).
2017-02-01 18:00:00Praca zaliczeniowa, Kolokwium ustne
23
Radosław KazibutF LIC II rokFilozofia naukiLaboratorium
opracowanie,case studies wybranego przypadku z dziejów nauki pod kątem problemów filozoficznych. prezentacja
2016-01-24 08:00:00prezentacja
24
Radosław KazibutF LIC II rokFilozofia naukiWykład - egzamin2017-02-06 10:00:002017-02-13 10:00:002017-02-20 10:00:00105 (D)
Egzamin pisemny
25
Michał WendlandF LIC II rokFilozofia językaWykład - zaliczenie2017-02-06 10:00:00Kolokwium ustne
26
Karolina CernF LIC II rokEtykaWykład - egzamin2017-02-02 13:15:002017-02-09 13:15:002017-02-16 13:15:00215 (C)
Egzamin pisemny
27
Anna PałubickaF LIC II rokFilozofia kulturyWykład - egzamin2017-02-08 11:30:002017-02-15 11:30:002017-02-21 12:00:00215 (C)
Egzamin pisemny
28
Andrzej Wawrzynowicz
F LIC III rokFilozofia poznaniaWykład - zaliczenie2017-01-19 13:15:00Kolokwium pisemne
29
Andrzej Wawrzynowicz
F LIC III rokFilozofia poznaniaĆwiczenia2Zaliczenie ustne (na dyżurze).2017-01-19 13:15:00Kolokwium pisemne
30
Antoni SzczucińskiF LIC III rokFilozofia przyrodyWykład - egzamin2017-02-08 16:00:002017-02-15 16:00:002017-02-22 10:00:00210 (C)Egzamin ustny
31
Maciej BłaszakF LIC III rokFilozofia eksperckaLaboratorium1zaliczenie pisemne2017-02-16 08:00:00Kolokwium pisemne
32
Maciej BłaszakF LIC III rokFIlozofia eksperckaWykład - zaliczenie2017-02-13 08:00:00Kolokwium pisemne
33
Piotr PrzybyszF LIC III rokMetafizykaWykład - egzamin2017-02-08 10:00:002017-02-15 10:00:002017-02-22 10:00:00218Egzamin ustny
34
Mariusz MoryńF LIC III rokhistoria filozofii współczesnej Ćwiczenia
dopuszczalna jednorazowa nieobecność na zajęciach - każda następna powinna zostać zaliczona. Brak możliwości zaliczenia zajęć w przypadku frekwencji poniżej 50 procent.
Nieobecności są zaliczane indywidualnie w ciągu 2 tygodni na podstawie listy lektur otrzymanej od prowadzącego zajęcia.
2017-01-24 09:45:00Kolokwium pisemne
35
Mariusz SzynkiewiczF MGR I rokFilozofia informatykiWykład - egzamin2017-02-07 11:30:002017-02-14 11:30:002017-02-21 11:30:009 (C)Egzamin ustny
36
Andrzej MarzecF MGR I rokMyśl feministyczna - historia i współczesnośćWykład - egzamin2017-02-02 08:00:002017-02-06 08:00:002017-02-17 09:30:00
06/02: poniedziałek s.213 02/02: czwartek 215 17/02: sala 2 budynek AB
Egzamin pisemny
37
Piotr LeśniewskiKS LIC I rokPodstawy logikiWykład - egzamin2017-02-06 16:45:002017-02-13 16:45:002017-02-15 16:30:00312 (D)
Egzamin pisemny
38
Piotr LeśniewskiKS LIC I rokPodstawy logikiLaboratorium22017-01-30 16:45:00Kolokwium pisemne
39
Andrzej Wawrzynowicz
KS LIC I rokWprowadzenie do epistemologiiĆwiczenia2Zaliczenie ustne (na dyżurze).2017-01-19 08:00:00Kolokwium pisemne
40
Krzysztof BrzechczynKS LIC I rokHistoria filozofii antycznej i średniowiecznejĆwiczeniaponiżej 50%kolowkium ustne, lektury2017-12-12 00:00:00Kolokwium ustne
41
Radosław KazibutKS LIC I rokWstęp do filozofiiĆwiczeniatest zaliczeniowy2016-01-24 13:15:00Kolokwium pisemne
42
Michał WendlandKS LIC I rokWprowadzenie do epistemologiiWykład - egzamin2017-02-08 14:00:002017-02-09 14:00:002017-02-16 14:00:0014 ABEgzamin ustny
43
Magdalena FilipiakKS LIC I rokDialog kulturWykład - zaliczenie2017-01-30 13:15:00Kolokwium pisemne
44
Mikołaj DomaradzkiKS LIC I rokTeoria i filozofia komunikacjiĆwiczenia2Praca z tekstem. 2017-01-31 09:45:00Kolokwium pisemne
45
Mikołaj DomaradzkiKS LIC I rok
HISTORIA FILOZOFII ANTYCZNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ
Wykład - egzamin2017-02-06 09:00:002017-02-13 09:00:002017-02-20 09:00:00215 (C)
Egzamin pisemny
46
Tomasz RzepińskiKS LIC II rokPodstawy metodologiiWykład - egzamin2017-02-06 09:00:002017-02-09 09:00:002017-02-16 09:00:00226Egzamin ustny
47
Sławomir LeciejewskiKS LIC II rokKomunikacja multimedialnaWykład - zaliczenie2017-01-26 13:15:00Kolokwium pisemne
48
Sławomir LeciejewskiKS LIC II rokKomunikacja multimedialnaLaboratorium1praca pisemna2017-01-26 15:00:00Praca zaliczeniowa
49
Tomasz AlbińskiKS LIC II rokPodstawy metodologiiLaboratorium1Brak możliwości zaliczenia zajęć z frekwencją poniżej 40%. Nieobecność można odrobić w czasie dyżuru - odpowiedź na pytania dot. tematu zajęć, ew. referat na zadany temat.2017-01-30 18:30:00Kolokwium pisemne, Test
50
Maciej MusiałKS LIC II rokFilozofia kulturyLaboratorium2Obecność
a) Koniecznym warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na ponad połowie zajęć – po przekroczeniu tego limitu nie jest możliwe zaliczenie przedmiotu.
b) Pierwsza i druga nieobecność nie wywołują żadnych konsekwencji. Każda kolejna nieobecność zobowiązuje nieobecną osobę do sporządzenia streszczenia tekstu, który był omawiany na zajęciach, których dotyczy ponadprogramowa nieobecność.
c) Streszczenie powinno liczyć dwie strony tekstu (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, standardowe marginesy, format doc. (nie .docx). Streszczenia piszemy poprawną polszczyzną, pełnymi zdaniami, nie wymieniamy od myślników. Streszczenia nie spełniające tych kryteriów zostaną odesłane do poprawy.
d) Osoba nieobecna ma tydzień na przygotowanie streszczenia, licząc od dnia, kiedy powróciła na zajęcia. Każdy tydzień opóźnienia skutkuje wzrostem wymaganej długości streszczenia o jedną stronę.
2017-01-30 15:00:00Kolokwium pisemne
51
Michał WendlandKS LIC II rokHistoria filozofii odrodzenia i oświeceniaWykład - egzamin2017-02-08 10:00:002017-02-09 10:00:002017-02-16 10:00:0014 ABEgzamin ustny
52
Magdalena FilipiakKS LIC II rokKomunikacja międzykulturowaWykład - zaliczenie2016-01-30 09:45:00Kolokwium pisemne
53
Mariusz MoryńKS LIC III rokhistoria filozofii współczesnej Ćwiczenia
dopuszczalna jednorazowa nieobecność na zajęciach - każda następna powinna zostać zaliczona. Brak możliwości zaliczenia zajęć w przypadku frekwencji poniżej 50 procent.
Nieobecności są zaliczane indywidualnie w ciągu 2 tygodni na podstawie listy lektur otrzymanej od prowadzącego zajęcia.
2017-01-24 11:30:00Kolokwium pisemne
54
Emanuel KulczyckiKS MGR I rokPraktyka edytorskaLaboratoriumBrak limitu2017-01-25 09:45:00Kolokwium pisemne
55
Emanuel KulczyckiKS MGR I rokPraktyka edytorskaWykład - zaliczenie2017-01-25 09:45:00Kolokwium ustne
56
Mikołaj DomaradzkiKS MGR I rokTranslatoriumKonwersatorium2Praca z tekstem oraz tłumaczenie.2017-01-31 16:45:00Kolokwium ustne
57
Lidia GodekKS MGR II rokpublic relations Wykład - egzamin2017-02-07 09:45:002017-02-10 09:45:002017-02-17 09:45:00215 (C)
Egzamin pisemny
58
Lidia GodekKS MGR II rokpublic relations Ćwiczenia2Przygotowanie projektu2017-01-31 11:45:00Kolokwium ustne
59
Michał WendlandKS MGR II rokSemiologiaWykład - egzamin2017-02-06 13:00:002017-02-07 13:00:002017-02-13 13:00:0014 ABEgzamin ustny
60
Magdalena FilipiakKS MGR II rokPodstawy tożsamości europejskiejWykład - zaliczenie2017-01-30 11:30:00Kolokwium pisemne
61
Zbigniew TworakPrzedmiot fakultatywnywstęp do logik nieklasycznychWykład - egzamin2017-01-26 13:15:002017-02-02 11:00:002017-02-09 11:00:00213 (C)
Egzamin pisemny
62
Andrzej Wawrzynowicz
Przedmiot fakultatywnyFilozofia społeczna HeglaWykład - zaliczenie2017-01-19 09:45:00Kolokwium ustne
63
Piotr OrlikPrzedmiot fakultatywnyPodmiotowość i wrażliwośćWykład - zaliczenie2017-02-01 18:00:00Praca zaliczeniowa, Kolokwium ustne
64
Piotr OrlikPrzedmiot fakultatywnyKonteksty sceptycyzmu i stoicyzmuWykład - zaliczenie2017-02-01 18:00:00Praca zaliczeniowa, Kolokwium ustne
65
Tomasz RzepińskiPrzedmiot fakultatywnyWprowadzenie do filozofii i metodologii medycynyWykład - zaliczenie2017-01-30 15:00:00Praca zaliczeniowa, Kolokwium ustne
66
Anna JamroziakowaPrzedmiot fakultatywnyPropedeutyka estetykiWykład - zaliczenie2017-01-31 15:00:00Kolokwium pisemne
67
Barbara Kotowa Przedmiot fakultatywnyKultura i światopogląd Wykład - zaliczenie2017-02-01 10:30:00Kolokwium ustne
68
Monika BakkePrzedmiot fakultatywnyAnimal Studies: An IntroductionWykład - zaliczenie2016-01-26 15:00:00Praca zaliczeniowa
69
Piotr PrzybyszPrzedmiot fakultatywnyNeuroestetykaWykład - zaliczenie2017-02-01 10:00:00Kolokwium ustne
70
Piotr PrzybyszPrzedmiot fakultatywnyNeuroestetyka KogniWykład - zaliczenie2017-01-26 15:00:00Kolokwium ustne
71
Elżbieta PakszysPrzedmiot fakultatywnyFilozofia kobietWykład - zaliczenie2017-01-16 15:00:00Praca zaliczeniowa, Kolokwium ustne
72
Elżbieta PakszysPrzedmiot fakultatywnyDługi cień II Wojny światowejWykład - zaliczenie2017-01-16 16:45:00Praca zaliczeniowa, Kolokwium ustne
73
Krystian SzadkowskiZW LIC III rok
Transformacje organizacji na przykładzie uniwersytetu
Wykład - egzamin2017-02-06 13:15:002017-02-13 13:15:002017-02-20 13:15:00Sala komputerowa
Egzamin pisemny
74
Lidia GodekZW LIC III rokwstęp do zarządzania wiedzą Wykład - zaliczenie2017-01-30 11:30:00Kolokwium ustne
75
Mateusz BoneckiZW LIC III rokZarządzanie kompetencjamiLaboratorium2lektura i sporządzenie notatki z zadanego tekstu2017-01-30 16:00:00
Opracowanie raportu grupowego z semestralnego projektu laboratoryjnego
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Liczba odpowiedzi: 1
 
 
Main menu