การรายงานข้อมูลแผนชั้นเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-3 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
1
Timestamp
เขตพื้นที่ (สพม./สพป.)
เขตที่
จังหวัดอำเภอชื่อโรงเรียนชื่อวิทยาลัยที่ร่วมมือสาขาวิชาชีพที่ทำความร่วมมือ
ปีการศึกษา
ปวช.1ปวช.2ปวช.3
84
7/15/2015 13:44:48สพม.24กาฬสินธุ์ยางตลาดยางตลาดวิทยาคารวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์สาขาการบัญชี3600
85
7/15/2015 13:48:52สพม.24กาฬสินธุ์ยางตลาดยางตลาดวิทยาคารวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4100
86
7/15/2015 13:51:18สพม.24กาฬสินธุ์ยางตลาดยางตลาดวิทยาคารวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์สาขาช่างกลโรงงาน7300
180
7/16/2015 13:01:32สพม.24กาฬสินธุ์ดอนจานดอนจานวิทยาคมวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ช่างเชื่อมโลหะ25583600
378
7/20/2015 8:43:30สพม.24กาฬสินธุ์ห้วยผึ้งห้วยผึ้งพิทยาการอาชีพห้วยผึ้งบัญชี25581000
379
7/20/2015 8:44:44สพม.24กาฬสินธุ์ห้วยผึ้งห้วยผึ้งพิทยาการอาชีพห้วยผึ้งคอมพิวเตอร์2558400
843
8/24/2015 16:32:54สพม.23สกลนครนิคมน้ำอูนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาวิทยาลัยเทคนิคสกลนครคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ภาษาต่างประเทศ25584500
844
8/27/2015 10:54:00สพม.39อุตรดิตถ์ท่าปลาท่าปลาประชาอุทิศวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(หลักสูตรระยะสั้น)25594000
845
8/31/2015 21:45:54สพม.5สิงห์บุรี
ค่ายบางระจัน
ค่ายบางระจันวิทยาคมวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2ช่างยนต์2558666
846
8/31/2015 21:47:44สพม.5ลพบุรีลำสนธิ์ลำสนธิวิทยาวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ25589200
847
8/31/2015 21:49:25สพม.5ลพบุรีชัยบาดาลชัยบาดาลวิทยาการอาชีพชัยบาดาลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ255816700
848
8/31/2015 21:50:30สพม.5ลพบุรีสระโบสถ์สระโบสถ์วิทยาคารวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรงช่างยนต์25583000
849
8/31/2015 21:51:23สพม.5ลพบุรีสระโบสถ์สระโบสถ์วิทยาคารวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรงบัญชีคอมพิวเตอร์25583000
850
8/31/2015 21:53:06สพม.5อ่างทองไชโยราชสถิตย์วิทยาวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองช่างเชื่อมโลหะ25582000
851
8/31/2015 21:54:16สพม.5อ่างทองไชโยราชสถิตย์วิทยาวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองก่อสร้าง25582000
852
8/31/2015 21:55:51สพม.5อ่างทองไชโยราชสถิตย์วิทยาเทคนิคอ่างทองช่างกลโรงงาน25581500
853
8/31/2015 21:59:47สพม.5ชัยนาทมโนรมย์์อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชัยนาทเกษตรกรรม25582000
854
8/31/2015 22:01:57สพม.5ลพบุรีท่าวุ้งท่าวุ้งวิทยาคารวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี-2558000
855
9/1/2015 9:07:50สพม.32บุรีรัมย์โนนสุวรรณสามัคคีพิทยาคมสารพัดช่าง บุรีรัมย์งานบัญชี งานไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์ งานยานยนต์25589000
856
9/1/2015 9:12:27สพม.32บุรีรัมย์เมืองสองห้องพิทยาคมเทคนิคบุรีรัมย์
ช่างก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
25584000
857
9/1/2015 13:14:56สพม.39พิษณุโลกวังทองโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัยเกษตรศาสตร์ การเกษตร 25583000
858
9/2/2015 19:52:07สพม.23สกลนครวาริชภูมิธรรมบวรวิทยาวิทยาลัยเทคนิคสกลนครช่างเชื่อม25581500
859
9/2/2015 19:54:28สพม.23สกลนครวาริชภูมิธรรมบวรวิทยาวิทยาลัยเทคนิคสกลนครคอมพิวเตอร์ธุรกิจ25581700
860
9/3/2015 10:45:46สพม.39อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์ดรุณีวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น)25582500
861
9/3/2015 14:48:54สพม.20อุดรธานีเมืองอุดรธรรมานุสรณ์วิทยาลัยสารพัดช่างคหกรรม25591000
862
9/3/2015 14:49:56สพม.20อุดรธานีเมืองธาตุโพนทองวิทยาคมสารพัดช่างช่างไฟฟ้า2559101010
863
9/3/2015 14:50:48สพม.20อุดรธานี
เมืองอุดรธานี
ธาตุโพนทองวิทยาคมสารพัดช่างการตลาด2559444
864
9/3/2015 14:52:05สพม.20อุดรธานี
ประจักษ์ศิลปาคม
ประจักษ์ศิลปาคมเทคนิคกาญจนาภิเษกช่างเชื่อม2559404040
865
9/3/2015 14:51:34สพม.20อุดรธานี
เมืองอุดรธานี
ธาตุโพนทองวิทยาคมสารพัดช่างช่างยนต์2559888
866
9/3/2015 14:52:39สพม.20อุดรธานี
เมืองอุดรธานี
ธาตุโพนทองวิทยาคมสารพัดช่างช่างกลโรงงาน2559333
867
9/3/2015 14:53:15สพม.20อุดรธานีวังสามหมอนานกชุมวิทยาคม--2559000
868
9/3/2015 14:53:39สพม.20อุดรธานี
เมืองอุดรธานี
ธาตุโพนทองวิทยาคมสารพัดช่างบริหารธุรกิจ2559222
869
9/3/2015 14:54:21สพม.20อุดรธานี
เมืองอุดรธานี
ธาตุโพนทองวิทยาคมสารพัดช่างบัญชี2559333
870
9/3/2015 14:55:04สพม.20อุดรธานี
เมืองอุดรธานี
ธาตุโพนทองวิทยาคมสารพัดช่างคอมพิวเตอร์2559444
871
9/3/2015 14:57:46สพม.20อุดรธานี
ประจักษ์ศิลปาคม
ประจักษ์ศิลปาคมเทคนิคกาญจนาภิเษกช่างเชื่อม2559101010
872
9/3/2015 15:00:22สพม.20อุดรธานี
ประจักษ์ศิลปาคม
ประจักษ์ศิลปาคมเทคนิคกาญจนาภิเษกช่างไฟฟ้า2559202020
873
9/3/2015 15:00:54สพม.20อุดรธานีเมืองอุดรพิชัยรักษ์พิทยาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีอุตสาหกรรม25591400
874
9/3/2015 15:02:31สพม.20อุดรธานีเมืองอุดรพิชัยรักษ์พิทยาวิทยาลเทคนิคอุดรธานีพานิชยกรรม2559200
875
9/3/2015 20:28:00สพม.20อุดรธานี
เมืองอุดรธานี
โนนสูงพิทยาคารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีกลุ่มอุตสาหกรรม2559900
876
9/3/2015 20:31:31สพม.20อุดรธานี
เมืองอุดรธานี
โนนสูงพิทยาคารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีกลุ่มพาณิชยกรรม25591700
877
9/3/2015 20:32:40สพม.20อุดรธานี
เมืองอุดรธานี
โนนสูงพิทยาคารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีกลุ่มอุตสาหกรรม2559900
878
9/4/2015 8:08:19สพม.20อุดรธานีบ้านดุงบ้านดุงวิทยา002559000
879
9/4/2015 8:59:34สพม.20อุดรธานีโนนสะอาดทมนางามวิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีการบัญชี2559300
880
9/4/2015 9:00:36สพม.20อุดรธานีโนนสะอาดทมนางามวิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีคอมพิวเตอร์2559200
881
9/4/2015 9:32:45สพม.20อุดรธานีเมืองเชียงพังพัฒนวิช002559000
882
9/4/2015 9:44:22สพม.20อุดรธานีกุมภวาปีกุมภวาปี002559000
883
9/4/2015 11:05:54สพม.20อุดรธานีกุมภวาปีเสอเพลอพิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีอุตสาหกรรม2559700
884
9/4/2015 11:22:21สพม.20อุดรธานีวังสามหมอนานกชุมวิทยาคม--2559000
885
9/4/2015 11:36:41สพม.20อุดรธานีกุมภวาปีกุมภวาปีพิทยาสรรค์วิทยาลัยการอาชีพช่างยนต์2559800
886
9/4/2015 11:36:50สพม.20อุดรธานีกุมภวาปีกุมภวาปีพิทยาสรรค์วิทยาลัยการอาชีพช่างยนต์2559800
887
9/4/2015 11:37:32สพม.20อุดรธานีกุมภวาปีกุมภวาปีพิทยาสรรค์วิทยาลัยการอาชีพคอมพิวเตอร์2559400
888
9/4/2015 11:37:41สพม.20อุดรธานีกุมภวาปีกุมภวาปีพิทยาสรรค์วิทยาลัยการอาชีพคอมพิวเตอร์2559400
889
9/4/2015 11:38:10สพม.20อุดรธานีกุมภวาปีกุมภวาปีพิทยาสรรค์วิทยาลัยการอาชีพการบัญชี2559700
890
9/4/2015 11:39:48สพม.20อุดรธานีกุมภวาปีกุมภวาปีพิทยาสรรค์วิทยาลัยการอาชีพการบัญชี2559700
891
9/4/2015 13:44:02สพม.20อุดรธานีบ้านผือหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์วิทยาลัยการอาชีพบ้านผืออุตสาหกรรม25591400
892
9/4/2015 13:45:19สพม.20อุดรธานีบ้านผือหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือคหกรรม2559400
893
9/4/2015 13:46:46สพม.20อุดรธานีบ้านผือหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือพานิชกรรม25592500
894
9/4/2015 14:12:41สพม.20อุดรธานี
พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์พิทยาการอาชีพหนองหานช่างไฟฟ้า2559666
895
9/4/2015 14:14:16สพม.20อุดรธานี
พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์พิทยาการอาชีพหนองหานช่างอิเล็กทรอนิคส์2559666
896
9/4/2015 14:16:03สพม.20อุดรธานี
พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์พิทยาการอาชีพหนองหานช่วงยนต์10101010
897
9/4/2015 14:17:13สพม.20อุดรธานี
พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์พิทยาการอาชีพหนองหานช่างกลโรงงาน2559666
898
9/4/2015 14:18:26สพม.20อุดรธานี
พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์พิทยาการอาชีพหนองหานบัญชี2559111111
899
9/4/2015 14:25:43สพม.20อุดรธานี
พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์พิทยาการอาชีพหนองหานคอมพิวเตอร์2559333
900
9/4/2015 14:28:23สพม.20อุดรธานี
พิบูลย์รักษ์
พิบูลย์รักษ์พิทยาการอาชีพหนองหานคหกรรม2559666
901
9/4/2015 15:10:20สพม.20อุดรธานีไชยวานไชยวานวิทยา--2559000
902
9/4/2015 15:13:35สพม.20อุดรธานีไชยวานไชยวานวิทยา--2559000
903
9/4/2015 20:01:27สพม.20อุดรธานีบ้านผือจำปาโมงวิทยาคารวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือการบัญชี2559000
904
9/4/2015 20:02:35สพม.20อุดรธานีบ้านผือจำปาโมงวิทยาคารวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือช่างยนต์2559000
905
9/4/2015 20:03:34สพม.20อุดรธานีบ้านผือจำปาโมงวิทยาคารวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2559000
906
9/5/2015 16:58:00สพม.20อุดรธานีไชยวานไชยวานวิทยา000000
907
9/5/2015 16:59:08สพม.20อุดรธานีไชยวานไชยวานวิทยา--0000
908
9/5/2015 17:06:27สพม.20อุดรธานีไชยวานไชยวานวิทยา--0000
909
9/7/2015 10:16:40สพม.20อุดรธานีกุมภวาปีโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีกลุ่มเกษตรกรรม2559900
910
9/7/2015 10:17:19สพม.20อุดรธานีกุมภวาปีโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีกลุ่มอุตสาหกรรม2559700
911
9/7/2015 10:17:54สพม.20อุดรธานีกุมภวาปีโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีกลุ่มคหกรรม2559800
912
9/7/2015 10:18:33สพม.20อุดรธานีกุมภวาปีโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีกลุ่มพาณิชกรรม2559300
913
9/7/2015 10:19:33สพม.20อุดรธานีกุมภวาปีโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีกลุ่มศิลปกรรมและหัตถกรรม2559300
914
9/8/2015 16:14:12สพม.20อุดรธานีเมืองสามพร้าววิทยาอาชีวศึกษาอุดรธานีอุตสาหกรรม25591800
915
9/9/2015 12:45:18สพม.39พิษณุโลกบางระกำ
ชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
บึงพระการตลาด11500
916
9/9/2015 11:58:07สพม.39พิษณุโลกบางระกำ
ชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
บึงพระการตลาด(ระยะสั้น)14700
917
9/9/2015 12:49:09สพม.39พิษณุโลกบางระกำ
ชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
บึงพระการตลาด25581500
918
9/9/2015 12:59:53สพม.39พิษณุโลกบางระกำ
ชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สองแควงานยานยนต์25583300
919
9/10/2015 9:43:08สพม.20อุดรธานีทุ่งฝนทุ่งฝนพัฒนศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองหานช่างยนต์25594500
920
9/10/2015 9:43:29สพม.20อุดรธานีทุ่งฝนทุ่งฝนพัฒนศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองหานช่างยนต์25594500
921
9/11/2015 10:34:58สพป.3พิษณุโลกชาติตระการบ้านน้ำจวงวิทยาลัยการอาชีพนครไทยสาขางานยานยนต์25583700
922
9/11/2015 10:35:30สพป.3พิษณุโลกชาติตระการบ้านน้ำจวงวิทยาลัยการอาชีพนครไทยสาขางานยานยนต์ สาขางานบัญชี25583700
923
9/11/2015 10:40:15สพป.3พิษณุโลกชาติตระการบ้านน้ำจวงวิทยาลัยการอาชีพนครไทยสาขางานยานยนต์ สาขางานบัญชี25583700
924
9/11/2015 10:40:42สพป.3พิษณุโลกชาติตระการบ้านน้ำจวงวิทยาลัยการอาชีพนครไทยสาขางานยานยนต์ สาขางานบัญชี25583700
925
9/11/2015 10:48:25สพป.3พิษณุโลกชาติตระการบ้านน้ำจวงวิทยาลัยการอาชีพนครไทยสาขางานยานยนต์25582300
926
9/11/2015 10:49:14สพป.3พิษณุโลกชาติตระการบ้านน้ำจวงวิทยาลัยการอาชีพนครไทยสาขางานบัญชี25581400
927
9/11/2015 10:50:54สพม.39 อุตรดิตถ์
เมือง/ Mueang
โรงเรียนแสนตอวิทยาวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ25592500
928
9/11/2015 10:51:07สพม.39 อุตรดิตถ์
เมือง/ Mueang
โรงเรียนแสนตอวิทยาวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ25592500
929
9/11/2015 11:23:19สพม.5ชัยนาทมโนรมย์สาครพิทยาคมว.เกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทเกษตรกรรม58292929
930
9/13/2015 12:54:20สพม.20อุดรธานีนายูงยูงทองพิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือช่างยนต์25592000
931
9/13/2015 12:56:19สพม.20อุดรธานีนายูงยูงทองพิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือช่างไฟฟ้ากำลัง2559800
932
9/13/2015 12:58:24สพม.20อุดรธานีนายูงยูงทองพิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือช่างอิเล็กทรอนิกส์2559900
933
9/13/2015 13:00:20สพม.20อุดรธานีนายูงยูงทองพิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือการบัญชี25591900
934
9/13/2015 13:02:26สพม.20อุดรธานีนายูงยูงทองพิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ25592500
935
9/14/2015 5:12:55สพม.20อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางพิทยาคารวิทยาลัยสารพัดช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ25591400
Loading...
Main menu