รายชื่อผู้อบรมหลักสูตร อบรม Obec training
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โรงเรียนอำเภอชื่อ-สกุลหลักสูตร
ท่านได้นำผลการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบระบบ
2
โรงเรียนบ้านดอนเสียด
เซกานางไพรมณี ศรีดาดิษฐ์
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น25
แผ่น43
แผ่น42
แผ่น39
แผ่น29
แผ่น30
แผ่น31
แผ่น40
แผ่น41
แผ่น32
แผ่น33
แผ่น35
สำเนาของ แผ่น35
แผ่น36
แผ่น34
แผ่น26
แผ่น27
แผ่น28
แผ่น37
รายงานสรุปงบประมาณรายคน
แผ่น45
สำเนาของ รายงานสรุปงบประมาณรายคน
แผ่น46
แผ่น44