9/ 5. група - Препоручите програм стручног усавршавања
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Дин.
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ПолазникНазив програма стручног усавршавањаИнституцијаКомпетенцијеКратка евалуација семинараПрепорука
2
Станко КржићБлог, Твитер и Фејсбук у настави (Blog, Twitter i Facebook u nastavi)ОКЦ (Образовно креативни центар)К2Кроз лаке и једноставне задатке, полазници семинара отварају налог на социјалним мрежама Твитер и Фејсбук, а потом, користећи Вордпрес платформу уче се да праве свој блог. Исходи: азумевање важности друштвених мрежа у комуникацији са ученицима, родитељима и колегама. Употреба блога за израду наставних јединица. Осавремењавање наставног процеса и мултимедијална, као и мултидисциплинарна настава омогућена је вештинама и сазнањима које полазници стекну наовом курсу.да
3
Јелена Рашковић"Функције школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања"Прва техничка школаК2Општи циљеви семинара: Стицање знања за одговорно и компетентно увођење ученика у свет "читања са разумевањем" са циљем да се оно повеже са наставним садржајима. Усвајање вештина читања разумевањем од суштинске је важности за доживотно образовање. Специфични циљеви: Обученост учесника семинара за примену релевантних, научно утемељених метода и савремених трендова у развоју читања код ученика, савремени трендови представљају корпус нових метода у подстицању креативног читања и разумевања прочитаног прилагођених интересовањима и узрасту ученика. Упознавање полазника са функцијама школске библиотеке које утичу на учење о важности читања, на развој културе читања, те на значај књиге као основног медија за разумевање света. Основна знања о читању у време Интернета и нових медија, о социо- психолошким аспектима читања у савременом свету. о креативном читању.да
4
Горан Танасијевић"Методе наставе и учења"Агенција за образовање "Марина и Јован" БеоградК2Семинар је трајао један дан. Циљ семинара је био да се наставници упознају са савременим наставним системима и методама наставе, да се обрати пажња на помоћ ученицима како да се оспособе за нове начине учења и стицања знања и вештина међусобне комуникације. Овај семинар ми је помогао како да створим добру педагошку климу и да занимљивим приступима учењу мотивишем ученике за учење помоћу примера добре праксе.да
5
Иванка Крајишник' Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци''Прва техничка школа, КрагујевацК3Семинар на поменуту тему , трајао је два дана. Током семинара сазнали смо шта све спада у психоактивне супстанце, који су ризици, које врсте психоактивних супстанци постоје и која су њихова дејства. Сазнали смо на које начине можемо са ученицима обрадити ову тему, како им приближити , односно како их упозорити на потенцијалне опасности од психоактивних супстанци. Циљ семинара је унапређење компетенција наставника на тему злоупотребе психоактивних супстанци, и оснаживање, односно јачање емоционалне интелигенције код ученика, кроз јачање њихових вештина процене ризика и изградњу самопоуздања и самопоштовања.Семинар је донекле користан, али у суштини није ми донео нека нова сазнања и више је намењен ученицима основних школа.неодлучан-на сам
6
Емилија РадовановићКако помоћи ученицима са проблемима у понашању?Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице - семинар је одржан у КњажевцуК3Семинар је трајао два дана. Циљ семинара је подизање свести и осетљивости наставника за рад са ученицима проблематичног понашања; унапређење знања и вештина за препознавање проблема; развијање стратегија за индивидуализовани приступ у остваривање позитивних промена у понашању ученика; унапређење знања о поремећајима понашања; оспособљавање наставника за рано препознавање поремећаја; развијање вештина наставника које се могу применити у раду са ученицима који показују проблем у понашању; обучавање наставника за изградњу партнерских односа са родитељима.да
7
Биљана ПеровићКреативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанциПрва техничка школа
К3Семинар је трајао два дана. Сазнали смо које су то психоактивне супсанце,како их препознати, који су ефекти њиховог деловања, које ризике носе и како ученике упозорити на последице коришћења психоактивних супстанци на развој личности.Циљ семинара је унапређење компентенције наставника-васпитача на превенцији ризичних понашања и јачање емоционалне интелигенције ученика кроз развијање њихове вештине процене ризика и изградњи самопоштовања и самопоуздања.Семинар није донео много нових сазнања и више је прилагођен ученицима основних школа.
неодлучан-на сам
8
Дејан РадевићВаспитни рад у домовима ученика средњих школа Реублике СрбијеИнститут за економију и правоК3Семинар је трајао два дана.Циљ семинара је размена искуства и добре праксе у раду са ученицима у домовима средњих школа.Семинар се састојао из два дела,рада у пленуму и рада по групама.У пленуму се дискутовало о васпитном програму у домовима ученика,психологији међуљудских односа,новинама из програма васпитног рада и правилнику о раду васпитача. У групама се рад односио на психолошко кризне ситуације код ученика и на комуникацију.Новине са семинара ће ми значајно користити у даљем раду.да
9
Александар МилојевићКако помоћи ученицима са проблемима у понашању?Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице - семинар је одржан у КњажевцуК3Семинар је трајао два дана. Циљ семинара је подизање свести и осетљивости наставника за рад са ученицима проблематичног понашања; унапређење знања и вештина за препознавање проблема; развијање стратегија за индивидуализовани приступ у остваривање позитивних промена у понашању ученика; унапређење знања о поремећајима понашања; оспособљавање наставника за рано препознавање поремећаја; развијање вештина наставника које се могу применити у раду са ученицима који показују проблем у понашању; обучавање наставника за изградњу партнерских односа са родитељима.да
10
Славица ПрпаУнапређивање емоционалног здравља у школи - моћ емоционалне интелигенцијеУдружење за подршку васпитању и образовању "ОДСТАР", ШабацК1Основне теме семинара подељене су у три групе: Емоције и здравље; Емоционална интелигенција и емоционално здравље; Да ли сада знамо како да унапредимо емоционално здравље у школи? Општи циљеви семинара (оснаживање личних и професионалних компетенција запослених у образовању за разумевање значаја емоција за емоционално здравље и упознавање са вештинама које га могу унапредити) углавном су остварени, као и специфични циљеви који се тичу унапређивања знања полазника о осећањима. Семинар је одржан у Смољинцу и трајао је један дан. Моја главна замерка односи се управо на трајање - чини ми се да би семинар требало да буде дводневни - први дан би требало посветити унапређивању знања о осећањима, а други примени тог знања у школским ситуацијама. да
11
Вера ШалипурПроблемски и истраживачки оријентисана наставаЦентар за унапређење наставе „Абакус“, Љубише Миодраговића 7ж/5, БеоградК2Програм се реализује електронским путем. Тема је подељена на целине: Појам и значај проблемски и истраживачки орјрнтисане наставе; Методе које подржавају проблемски и истраживачки орјрнтисану наставу; Беб алати који се могу користити у програмски и истраживачки орјрнтисаној настави. Специфични циљеви семинара су: подршка наставницима за коришћење наставних метода које подстичу истраживачки рад и проблемски орјентисану наставу; оспособљавање наставника да корите напредне веб алате којима се успешно могу презентовати резултати рада у проблемској и истраживачкој настави, оспособљавање наставника да ефикасно управљају ученичким истраживачким пројектима, као и оспособљавање наставника да изаберу адекватне проблемске и истраживачке задатке.да
12
Весна Лекић
Управљање емоцијама у раду са ученицима
Центар за стручно усавршавање ШабацК4Семинар је трајао два дана. Циљ овог семинара је био препознавање и помоћ ученицима који имају проблеме у понашању; подизање нивоа свести и осетљивости наставника за рад са ученицима проблематичног понашања; препознавање и дефинисање својих и туђих емоција као и управљање њима; сарадња са родитељима у циљу превенције проблематичног понашања младих. Истраживања показују да је понашање ученика под утицајем ставова, понашања, социјалних вештина и стратегија подучавања наставника. Потребно је остварити сараднички однос између школе, односно Дома и породице ученика: бити извор подршке интелектуалном, социјалном и емоционалном развоју ученикa; поштовати индивидуалност сваког детета; стварати услове у којима се ученици осећају сигурно и подржано; развијати позитиван однос према школи. Приликом разних стресних академских ситауција, као што су писање тестова, изазовни задаци, вршњачки контакти и групни рад, долази до испољавања емоционалних реакција ученика. Јасним инструкцијама које су научене током семинара, које се односе на емоционалну регулацију, одабир ситуације, промену ситуације, стратегије учења, преусмеравање пажње и когнитивну промену, ученицима се доприноси да се прилагоде и навикну на једноставну употребу тих инструкција.да
13
Дражен ПавићМетоде и технике самоорганизованог учењаПсихокод Велика ПланаК2Циљ овог програма је оспособљавање наставника за реализацију и оцењивање самоорганизованог учења. Примењујући различите методе активне наставе стекле су се компетенције за методичко планирање и организацију самоорганизованог учења. Семинар је адекватно деловао на спознају учесника како да ученицима пренесу одговорност за сопствено учење.Учесници су овладали и вештинама вредновања постигнућа учења, чиме је заокружен комплетан методичко - дидактички концепт самоорганизованог учења. Применљивост се огледа у прослеђивању информација ученицима како да креирају план учења, да избегавају "кампањско учење", да стварају радне навике и одреде адекватна места за учење, уз поштовање редоследа учења за лакше савладавање тежег градива.да
14
Мирјана СтојановићСеминар: Учимо да учимоЦентар за стручно усавршавање у образовању, ЛесковацК2Семинар је трајао 16 сати. Циљ семинара је да покаже до које мере је процес учења јединствен за сваку особу. Наставник је тај који ствара услове да се процес учења деси код ученика. Ти услови подразумевају амбијент и начине на који се врши "провокација" процеса усвајања, систематизовања и запамћивања одређених знања. Први део семинара се бавио савременим теоријама учења, стиловима учења и како да ученике подучавамо учењу. Други део семинара је обухватао практичну примену техника : инсертовано читање, груписање појмова, планирање, издвајање кључних речи, мождана олуја, мапе ума и 6 мислећих шешира. Корист овог семинара је вишеструка, за лични и професионални развој : помоћ ученицима у планирању учења, подучавање ученика да уче, технике којима се мотивишу ученици да решавају проблеме (школске и животне).да
15
Наташа ПантовићКако унапредити анагажовање ученика креирањем електронских часова на Мудл платформиРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице - семинар је одржан у ЧачкуК2Семинар траје 16 сати. Протекао у радној, пријатној и стваралачкој атмосфери. Кроз активности реализатора давање инструкција, пружање објашњења и помоћи учесници су оспособљени за креирање, конфигурисање и управљање електронским курсевима и њихову примену како у наставним тако и у ваннаставним активностима. Задовољна сам семинаром и знањем које сам на њему стекла. Применила сам их у настави кроз креирање образовних материјала на Мудл платформи.да
16
Радосава ПоповићШколско форум позориште у превенцији вршњачког насиљаЦентар за драмску едукацију наставника. ЛОТРЕКК3Циљеви семинара: Унапређење компетенције наставника за подршку развоју личности ученика сусрет са стручњацима и практицарима у превенцији вршњачког насиља.Циљеви су у потпуности остварени.Модератор Марина Копиловић је са својим ученицима одглумила једну ситуацију из школе на тему вршњачког насиља.Тема је "бубалица" позвала је да на форуму учествујемо у промени дате ситуацје не насилним путем.У оквиру ГВ мозе се применити форум позориште у решавању конкретних ситуација из школског живота.И пружање подршке ученицима да конфликтне ситуације решавају не насилним путемда
17
Љиљана ФилиповићИнтернет и ми у сигурној мрежиАгенција за образовање "Марина и Јован" БеоградК4Сви циљеви поставгенције које сам радила. Семинар траје 4 недеље онлинељени темом семинара су остварени. У динимаичном раду упознали смо се са великим делом компјутерске етике, насиљем на интернету, могућностима примене у настави. Такође су укључени и радови на те теме. Реализатори су увек доступни, упутства за рад веома прецизна, посебно код употребе нових алата. У бољим наставним условима веома применљив за наставу. Ученике сам упознала кроз групу са неким темама и задала им задатке које смо радили ван наставе. Веома сам задовољна семинар ,као и са осталим из ове Агенције. Семинар траје 4 недеље он лине и топло га препоручујемда
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...