Դասացուցակ (1).xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ՄԻՋԻՆ ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ
2
2018-2019 ՈՒՍՏԱՐԻ
3
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆ
4
5
6
6-16-26-36-46-56-67-17-27-37-47-57-68-18-28-38-48-5
7
երկուշաբթի1Բնագ
Ռուսերեն
Մաթեմ
Մայրենի
Մայրենի
Մայրենի
ԱշխարհՏեխնոլՊարՏեխնոլՊատմՀանրՀայոց լ
Ռուսերեն
ՀանրՖիզ/քիմ
Ռուսերեն
8
2
Մայրենի
Մայրենի
Ռուսերեն
ԲնագՏեխնոլՏեխնոլՀայոց լ
Անգլերեն
Հանր
Ռուսերեն
Հայոց լ
Անգլերեն
ՀանրՀայոց լՖիզ/քիմՀանրՊատմ
9
3ՏեխնոլՄաթեմ
Մայրենի
ՏեխնոլԵրգ
Մաթեմ բ
ՀանրՀայոց լՀայոց լՀանրՖիզ/քիմՀայոց լ
Անգլերեն
Հասարակ
Ռուսերեն
ԱշխարհԵրգ
10
4ՄաթեմՏեխնոլՏեխնոլ
Մաթեմ բ
ՄաթեմԲնագ
Ռուսերեն
ՀանրՖիզ/քիմՀայոց լ
Անգլերեն
ՊատմԿենսաբԵրգ
Հասարակ
ՊատմՏեխնոլ
11
5
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
ԵրգՖիզ/քիմՏեխնոլ
Անգլերեն
Մաթեմ բ
ՊարՊատմՀանրԵրգՀայոց լՀայոց լ
12
6Պար
Ռուսերեն
Ռուսերեն
ՊատմՊարԱշխարհՏեխնոլՊատմՀայոց լԵրգՀանր
13
14
երեքշաբթի1Մաթեմ
Մայրենի
ՄաթեմՄաթեմ
Մայրենի
Մայրենի
ԵրկրԳրակԳրակԵրկրՔիմ/ֆիզԳրակՊար
Անգլերեն
ԿենսաբՊատմ
Մաթեմ բ
15
2
Մայրենի
Մաթեմ բ
Մայրենի
Մայրենի
ՄաթեմՄաթեմԳրակ
Անգլերեն
ԵրկրՊատմՀանր
Ռուսերեն
Անգլերեն
ԳրակՔիմ/ֆիզՏեխնոլԱշխարհ
16
3
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
17
4
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
18
5
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Անգլերեն
Մաթեմ բ
ՊատմԳրակՏեխնոլԵրգԳրակԵրկրԳրակԵրկրՖիզ/քիմ
19
6
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
ՏեխնոլՊարԱշխարհՖիզ/քիմԳրակԵրկր
Ռուսերեն
ՏեխնոլԵրկրԳրակԳրակ
20
7
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
21
22
չորեքշաբթի1Պատմ
Անգլերեն
Երգ
Մայրենի
Մայրենի
ՄաթեմԵրկրԵրկրՀայոց լԱշխարհ
Ռուսերեն
Ֆիզ/քիմՀայոց լ
Մաթեմ բ
ՏեխնոլՏեխնոլՀայոց լ
23
2
Մաթեմ բ
ԲնագՊատմՄաթեմ
Ռուսերեն
ԵրգՀայոց լՔիմ/ֆիզՀանր
Ռուսերեն
Հայոց լՀանրՀանրԿենսաբՊատմ
Անգլերեն
Տեխնոլ
24
3ԲնագԵրգԲնագՊատմՄաթեմ
Անգլերեն
Ֆիզ/քիմՀայոց լ
Ռուսերեն
Հանր
Անգլերեն
Հայոց լՏեխնոլ
Ռուսերեն
Հայոց լՀանր
Հասարակ
25
4
Մայրենի
Մայրենի
ՄաթեմԲնագ
Անգլերեն
ՊատմՊատմՊատմՔիմ/ֆիզՀայոց լԵրկր
Անգլերեն
Հասարակ
Հայոց լՀանր
Ռուսերեն
Ռուսերեն
26
5ՊարՄաթեմ
Անգլերեն
Ռուսերեն
ԲնագՊար
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզ/քիմԱշխարհ
Ռուսերեն
Հասարակ
Երկր
27
6
Ռուսերեն
Պատմ
Մայրենի
Անգլերեն
Պատմ
Մայրենի
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Մաթեմ բ
ՊարԱշխարհՀայոց լ
Անգլերեն
28
29
Հինգշաբթի1
Մայերնի
Ռուսերեն
Մայրենի
Մայրենի
Մայրենի
ՄաթեմԳրակԿենսաբԵրկր
Մաթեմ բ
ՀանրՏեխնոլԵրկրԳրակՊարՔիմ/ֆիզՊատմ
30
2ՊատմՄաթեմ
Ռուսերեն
Անգլերեն
Մաթեմ բ
Մայրենի
Անգլերեն
ՀանրԳրակՏեխնոլԳրակ
Ռուսերեն
ԳրակՖիզ/քիմ
Անգլերեն
ԵրկրԳրակ
31
3
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
32
4
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ընտրութ
33
5ՄաթեմԲնագՄաթեմՊար
Անգլերեն
Ռուսերեն
Տեխնոլ
Ռուսերեն
ԵրգԳրակԿենսաբ
Մաթեմ բ
Պատմ
Անգլերեն
ԳրակԳրակԵրկր
34
6
Անգլերեն
Մայրենի
ՊարՄաթեմՏեխնոլՏեխնոլՀանրԳրակ
Անգլերեն
ԵրգՊատմԿենսաբԵրգԵրկր
Մաթեմ բ
Ռուսերեն
Քիմ/ֆիզ
35
7
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
36
8
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
37
38
Ուրբաթ1Մաթեմ
Մայրենի
Անգլերեն
Ռուսերեն
Մայրենի
ԲնագՀայոց լՀայոց լՊատմՊարՀայոց լԵրկրՀանրՔիմ/ֆիզԵրկր
Մաթեմ բ
Պար
39
2
Ռուսերեն
Պատմ
Մայրենի
ԵրգՄաթեմ Պատմ
Ռուսերեն
ԵրգՀայոց լԵրկրՏեխնոլՀայոց լՀայոց լՊատմ
Անգլերեն
ԿենսաբՀանր
40
3ԵրգՊար
Մաթեմ բ
ՊատմԲնագ
Անգլերեն
ՊատմՊատմՏեխնոլՔիմ/ֆիզԵրգԳրակԱշխարհՏեխնոլՀայոց լՊար
Անգլերեն
41
4
Անգլերեն
ՄաթեմԲնագՄաթեմՊատմ
Մայրենի
ԿենսաբՏեխնոլ
Մաթեմ բ
Հայոց լԵրկրՔիմ/ֆիզ
Ռուսերեն
Հայոց լՏեխնոլ
Անգլերեն
Կենսաբ
42
5
Մայրենի
ՏեխնոլՏեխնոլ
Մայրենի
Ռուսերեն
Մաթեմ
Մաթեմ բ
Երկր
Անգլերեն
ԿենսաբԱշխարհՏեխնոլՔիմ/ֆիզՀանրՊատմՀայոց լՀայոց լ
43
6Տեխնոլ
Անգլերեն
ՊատմՏեխնոլՊար
Ռուսերեն
Քիմ/ֆիզԱշխարհԿենսաբ
Անգլերեն
Ռուսերեն
Պատմ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
44
45
46
47
Դպրոցի ղեկավար` Լուսինե Բուշ
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu