ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно
2
кошторисних призначень на 2020 рік по
3
дошкільному навчальному закладу №62 "Казка"
4
5
ПоказникиКЕКВ профінансовано та використано за січеньпрофінансовано та використано за лютийпрофінансовано та використано за березеньпрофінансовано та використано за квітеньпрофінансовано та використано за травеньпрофінансовано та використано за червеньпрофінансовано та використано за липеньпрофінансовано та використано за серпеньпрофінансовано та використано за вересеньпрофінансовано та використано за жовтеньпрофінансовано та використано за листопадпрофінансовано та використано за груденьпрофінансовано та використано за 2020 рік
6
12
7
Видатки та надання кредитів - усьогоX
8
у тому числі:
Поточні видатки
2000452,138.76594,909.24539,743.420.000.000.000.000.000.000.000.000.001,586,791.42
9
Оплата праці і нарахування на заробітну плату2100406,963.80431,882.46384,993.230.000.000.000.000.000.000.000.000.001,223,839.49
10
Оплата праці2110406,963.80431,882.46384,993.230.000.000.000.000.000.000.000.000.001,223,839.49
11
Заробітна плата2111332,218.11347,391.71314,015.74993,625.56
12
Грошове забезпечення військовослужбовців 21120.00
13
Нарахування на оплату праці212074,745.6984,490.7570,977.49230,213.93
14
Використання товарів і послуг220045,174.96163,026.78154,750.190.000.000.000.000.000.000.000.000.00362,951.93
15
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар22100.00
16
Медикаменти та перев'язувальні матеріали22200.00
17
Продукти харчування223045,174.9642,092.2320,700.57107,967.76
18
Оплата послуг (крім комунальних)2240428.402,839.913,268.31
19
Видатки на відрядження22500.00
20
Видатки та заходи спеціального призначення22600.00
21
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв22700.00120,506.15131,209.710.000.000.000.000.000.000.000.000.00251,715.86
22
Оплата теплопостачання227195,050.36103,785.64198,836.00
23
Оплата водопостачання та водовідведення22726,441.956,358.3212,800.27
24
Оплата електроенергії 227318,301.1320,353.0438,654.17
25
Оплата природного газу22740.00
26
Оплата інших енергоносіїв2275712.71712.711,425.42
27
Оплата енергосервісу22760.00
28
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення22800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
29
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм22810.00
30
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку22820.00
31
Обслуговування боргових зобов'язань24000.00
32
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань24100.00
33
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань24200.00
34
Поточні трансферти26000.00
35
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 26100.00
36
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів26200.00
37
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям26300.00
38
Соціальне забезпечення27000.00
39
Виплата пенсій і допомоги27100.00
40
Стипендії27200.00
41
Інші виплати населенню27300.00
42
Інші поточні видатки28000.00
72
73
Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду згідно
74
кошторисних призначень на 2020рік по
75
дошкільному навчальному закладу №62 "Казка"
76
ПоказникиКЕКВ використано за січень використано за лютий використано за березень використано за квітень використано за травень використано за червень використано за липень використано за серпень використано за вересень використано за жовтень використано за листопад використано за грудень використано за 2020рік
77
12
78
Видатки та надання кредитів - усьогоX
79
у тому числі:
Поточні видатки
200041,697.2944,366.2727,363.050.000.000.000.000.000.000.000.000.00113,426.61
80
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
81
Оплата праці21100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
82
Заробітна плата21110.00
83
Грошове забезпечення військовослужбовців 21120.00
84
Нарахування на оплату праці21200.00
85
Використання товарів і послуг220041,697.2944,349.6027,363.050.000.000.000.000.000.000.000.000.00113,409.94
86
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар22100.00
87
Медикаменти та перев'язувальні матеріали22200.00
88
Продукти харчування223041,697.2944,349.6027,363.05113,409.94
89
Оплата послуг (крім комунальних)22400.00
90
Видатки на відрядження22500.00
91
Видатки та заходи спеціального призначення22600.00
92
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв22700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
93
Оплата теплопостачання22710.00
94
Оплата водопостачання та водовідведення22720.00
95
Оплата електроенергії 22730.00
96
Оплата природного газу22740.00
97
Оплата інших енергоносіїв22750.00
98
Оплата енергосервісу22760.00
99
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення22800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
100
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм22810.00
101
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку22820.00
102
Обслуговування боргових зобов'язань24000.00
103
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань24100.00
104
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань24200.00
105
Поточні трансферти26000.00
106
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 26100.00
107
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів26200.00
108
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям26300.00
109
Соціальне забезпечення27000.00
110
Виплата пенсій і допомоги27100.00
111
Стипендії27200.00
112
Інші виплати населенню27300.00
113
Інші поточні видатки280016.6716.67
114
Капітальні видатки30000.00
115
Придбання основного капіталу31000.00
116
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування31100.00
143
144
Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень за 2020 рік
145
дошкільному навчальному закладу №62 "Казка"
146
147
ПоказникиКЕКВ профінансовано та використано за січеньпрофінансовано та використано за лютийпрофінансовано та використано за березеньпрофінансовано та використано за квітеньпрофінансовано та використано за травеньпрофінансовано та використано за червеньпрофінансовано та використано за липеньпрофінансовано та використано за серпеньпрофінансовано та використано за вересеньпрофінансовано та використано за жовтеньпрофінансовано та використано за листопадпрофінансовано та використано за грудень профінансовано та використано за 2020 рік
148
12
149
Капітальні видатки30000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
150
Придбання основного капіталу31000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
151
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування31100.00
152
Капітальне будівництво (придбання)31200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
153
Капітальне будівництво (придбання) житла31210.00
154
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів31220.00
155
Капітальний ремонт31300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00