ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
3
SıraTarihSaatSorumluArş. Gör.KonuÖğretim Yaklaşımı Ölçme Değerlendirme YaklaşımıÖğrenme Çıktıları
4
16/3/202409:30-10.00Prof. Dr. İbrahim Hakan KarataşBetül OLDAÇÖGEM ve IDEAL Pathways Pedagojik Strateji İşbirlikli/İnteraktif ÖğretimKendini Değerlendirme1. ÖGEM ve İDEAL Pedagojik Stratejinin amaç ve süreçlerin anlar ve uygulamaya yönelik katkısının farkına varır.
2. İşbirlikli/İnteraktif Öğrenme yaklaşımının kendi dersinde uygulayabilir.
5
26/3/202410.00-10.20Dr. Serkan UçanBetül OLDAÇIDIULT Ders TasarımıProje Tabanlı Öğrenme
Portfolio/Ürün Üzerinden Değerlendirme1. Katılımcılar , IDIUL modelinin “Bağlamı Anlama ve Öğrenme Çıktılarını Tanımlama”, “Değerlendirme Süreci” ve “Öğrenme Deneyimleri” aşamalarının birbirleriyle nasıl etkileşim içinde olduğunu ve bir bütün olarak nasıl etkili bir öğretim tasarımına katkı sağladığını anlayacaklar.
2. Katılımcılar, IDIUL modeli ve IDEAL Yollar Pedagojik Stratejisinin birlikte uygulanmasının etkililiğini değerlendirecek ve bu yaklaşımın öğrenci öğrenimi üzerindeki potansiyel etkilerini analiz edebilecekler.
3. Katılımcılar, kendi dersleri için özel ve genel öğrenme durumlarının ayrıntılı bir değerlendirmesini yaparak bağlam analizi gerçekleştirebilecekler.
4. Katılımcılar, bağlam analizini ve IDEAL Yollar Pedagojik Stratejisi ilkelerini dikkate alarak Bloom Taksonomisi ve SMART kriterlerini kullanarak öğrenme çıktıları geliştirebilecekler.
5. Katılımcılar, değerlendirme süreci aşamasının önemini ve bu sürecin öğrenme çıktıları ile nasıl uyumlu hale getirilebileceğini kavrayacaklar.
6. Katılımcılar, öğrenme çıktıları ve değerlendirme süreciyle uyumlu olan etkileşimli, kapsayıcı ve dijital araçları içeren yenilikçi öğrenme deneyimleri tasarlayabilecekler.
6
36/3/202410.30-11.20Dr. Feride Öksüz GülHüsna Hümeyra SAĞIROĞLUYöntem ve TekniklerKarma (Teknoloji destekli) Öğrenme
Ters Yüz Öğrenme
Öğrenmeye Yönelik Değerlendirme1. Katılımcılar öğrenme odaklı öğrenme yaklaşımı hakkında beyin fırtınası yapar.
2. Katılımcılar öğrenci odaklı öğrenme yöntemlerini özetler.
3. Katılımcılar ele alınan yöntemlerin hangi özellikleriyle öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımıyla bağdaştığını tartışır.
7
46/3/202411.30-12.20Dr. Halime YILDIRIM HOŞHüsna Hümeyra SAĞIROĞLUÖlçme ve DeğerlendirmeEtkin Öğrenme,
Probleme Dayalı Öğrenme
Öğrenmeye Yönelik DeğerlendirmeA1: Çoktan seçmeli sınavların temel prensiplerini ve uygulama alanlarını belirler.
A2: Çoktan seçmeli soruların öğrenme hedeflerine ne kadar uygun olduğunu değerlendirir.
B1: Açık uçlu sınavların temel prensiplerini ve eğitimdeki önemini tartışır.
B2: Açık uçlu sınavların öğrenci öğrenmesine olan katkısını tartışır.
C1: Performans değerlendirmenin öğrenci gelişimine etkisine ilişkin farkındalık kazanır.
D1: Rubriklerin temel bileşenlerini ve eğitimdeki kullanım amaçlarını belirler.
D2: Mevcut bir rubriğin güçlü ve zayıf yönlerini analiz eder.
8
Öğle Arası
9
56/3/202413.00-13.50Dr Hacı Yapıcı § Dr. İ. Hakkı BulutEsra ERDOĞANDijital Teknolojiler ve Yapay ZekaKarma (Teknoloji destekli) öğrenme
Ters Yüz Öğrenme
Rubrik B1. Canva, Genially, Prezi, Mindmeister, WordWall, LearningApp gibi dijital içerik üretme araçlarını ve PowToon gibi animasyon ve dijital hikayeleştirme araçlarını tanır.
B3. Online işbirlikçi öğrenme araçlarıyla etkileşimli öğrenme ortamları oluşturma konusunda bilgi sahibi olur.
D1. Yapay zekânın temel kavramlarını anlar ve açıklayabilir.
D2. ChatGPT gibi üretken yapay zekâ uygulamalarını tanır ve eğitsel amaçlı nasıl kullanılacağını anlar.
D3. Yapay Zekânın eğitimdeki potansiyelini değerlendirir ve örnek uygulamalara yönelik önerilerde bulunabilir.
10
76/3/202414:00-14.25Doç. Dr. Marilena Zinovia LEANA TAŞCILAREsmanur BAŞEL Kapsayıcılık, Çeşitlilik ve Kültürel
Farkındalık
Yansıtma Yoluyla ÖğrenmeAçık Uçlu Sorular1.Üniversite bünyesinde farklı özelliklere sahip olan öğrencilerin ihtiyaçlarının farkına varır
2.Öğretimde kapsayıcılık ve çeşitliliğin ne olduğunun bilir
3.Kültürel çeşitlilikle ilgili yanlış kanıların farkındadır
4.Farklı özellikteki öğrencilerin özelliklerini bilir (görme engelliler, öğrenme problemleri olanlar, dikkat eksikliği Hiperaktivite bozukluğu olanlar, kültürel olarak farklı olanlar gibi)
5.Öğretimde Evrensel Tasarımın (UDL) ne olduğunu kavrar
6.Farklılaştırmanın ne olduğunu kavrar
7.Öğretimde kapsayıcılık ve çeşitlilik için kendi dersinde ne gibi düzenlemeler yapması gerektiğini analiz eder
8.Kendi dersini öğretimde kapsayıcılık ve çeşitlilik açısından değerlendirir
11
86/3/202414.25-14.50Dr. Sevgi KIRBOYUN TİPİEsmanur BAŞEL OyunlaştırmaGrup Değerlendirmesi
12
96/3/202415:00-15.30Dr. Derya ORUÇFeyza Yağmur YEĞİNEtkileşimli ÖğrenmeKendini Değerlendirme
13
106/3/202415.30-15.50Prof. Dr. İbrahim Hakan KarataşBetül OLDAÇ1. Gün KapanışıAraştırmaya Dayalı (İnceleme/Keşfedici) ÖğrenmeÇoktan Seçmeli Sorular1. Gün boyu kazanılan öğrenme çıktıları arasındaki ilişkiyi kurar.
2. Yüzyüze eğitimin öğrenme çıktılarının çevrimiçi eğitim öğreme çıktıları ile farkını bilir.
14
15
116/8/202409:30-10:15Doç. Dr. Ömer AvcıHüsna Hümeyra SAĞIROĞLUÖğrenci Nasıl Öğrenir?
Yetişkin Nasıl Öğrenir?
Geçişken Beceriler
Doğrudan Öğretim
Probleme Dayalı Öğrenme
Kendini Değerlendirme1. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar.
2. Bilgi işlem modeline göre öğretimde temel ilkeleri ortaya koyar.
3. Gagne'nin öğretimin 9 olayı kuramına göre ders değerlendirir.
4. Öğrenmeye ait temel ilkelere uygun ders değerlendirmesi yapar.
16
126/8/202410:15-11.00Dr. Feride Öksüz GülHüsna Hümeyra SAĞIROĞLUYöntem ve TekniklerTers Yüz ÖğrenmeGrup Değerlendirmesi1. Öğrenci merkezli öğrenme yöntemlerini akranları ile özetler.
2. Öğrenci odaklı öğrenme yöntemlerini karşılaştırır.
3. Öğrenci odaklı yöntem ve teknikleri kendi akademik alanlarında nasıl uygulayabileceklerini açıklar.
4. Teorik derste ve atölyede kullanılan teknikleri tespit eder.
5. Yöntem ve tekniklerin hangi özellikleriyle öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımıyla bağdaştığını tartışır.
17
136/8/202411:15-12:00Dr. Halime YILDIRIM HOŞHüsna Hümeyra SAĞIROĞLUÖlçme ve DeğerlendirmeDoğrudan Öğretim
Probleme Dayalı Öğrenme
Akran Değerlendirmesi1. Değerlendirme sürecinde (seçtiği bir ders özelinde) kullanılan yöntemlerin dersin öğrenme hedefleriyle uygunluğunu değerlendirir.
2. Çoktan seçmeli ve açık uçlu soruları içeren sınav planı oluşturur.
3. Çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların öğrenme çıktılarına ne kadar uygun olduğunu değerlendirir.
4. Çoktan seçmeli soru yazma ilkelerine dikkat ederek mevcut soruyu revize eder.
5. Açık uçlu soru hazırlama ilkeriyle uyumlu olacak şekilde –daha etkili kullanımına yönelik- mevcut soruyu revize eder.
6. Bir rubriği nasıl daha etkili hale getirilebileceğine ilişkin öneriler geliştirir.
18
126/8/202412.00-12.45Dr. Esra YILDIZFeyza Yağmur YEĞİNWeb 2.0 Araçlarını TanıyorumKarma (Teknoloji Destekli) ÖğrenmeÖğrenmeye Yönelik DeğerlendirmeA1. Web 2.0 araçlarının kullanılış amaçlarını açıklar.
A2. Web 2.0 ile Web 1.0 arasındaki farkı açıklar.
A3. Web 2 araçlarını kategorilere ayırır.
B1. Online Öğrenme Platformlarına (BTK Akademi, Coursera, Udemy) örnek verir.
B2. Öğrenme Yönetim Sisteminde hesap oluşturup (Google Classroom, Moodle, Blackboard, Beyaz Pano) amacına uygun kullanabilir.
B3. Kelime bulutu oluşturma araçlarını (Wordart, Mentimeter, Wordclouds, , Worditout) kullanır.
B4. Online işbirlikli öğrenme araçlarıyla (Padlet, Mindmeister, Google dokümanlar) etkileşimli öğrenme ortamları oluşturma konusunda bilgi sahibi olur.
B5. Ölçme ve değerlendirmeye yönelik tasarlanan web 2 araçlarını (Gradescope, Learningapps, Mentimeter, Kahoot, Wordwall, Google forms) kullanır.
19
6/8/2024Öğle Arası
20
156/8/202413.30-14.15Dr. Hacı YAPICI § Dr. İ. Hakkı BulutEsra ERDOĞANDijital Teknolojiler § Yapay ZekaYapay Zeka ile ÖğrenmePortfolio/Ürün Üzerinden Değerlendirme1. Öğretim üyeleri, yapay zekanın temel kavramlarını ve terminolojisini açıklayabilecek.
2. Teknoloji altyapısı zayıf ortamlar için uygun düşük kaynaklı yapay zeka uygulamalarını etkili bir şekilde kullanabilecek.
3. Ders içeriği ile ilgili yapay zeka araçlarını kullanarak sunum oluşurabilecek.
4. ChatGPT gibi üretken yapay zekâ uygulamalarını tanıyıp ve eğitsel amaçlı kullanabilecek.
5. Öğrencilerin öğrenme süreçlerinde yapay zekadan faydalanabilme konusunda rehberlik edebilecek.
21
166/8/202414.30-15.15Doç. Dr. Marilena Zinovia LEANA TAŞCILAREsmanur BAŞEL Kapsayıcılık, Çeşitlilik ve Kültürel
Farkındalık
Bağlam Odaklı ÖğretimÖğrenmeye Yönelik Değerlendirme1. Farklı öğrenme özelliklerine sahip olan öğrencilerle empati kurar
2. Farklı öğrenme özelliklerindeki öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik materyal uyarlamalarını nasıl yapacağını bilir
3. Farklı özellikteki öğrencilerin eğitimsel ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğini bağlam odaklı yaklaşım ile tartışır
4. Öğrenci merkezli bir sınıf ortamı oluşturarak öğrenme stil ve ihtiyaçlara uygun öğrenme stratejileri geliştirir.
5. Farklı kültürel kökenden gelen bireylerin rol oynama öğretim öğrenme tekniğini birleştirerek empati ve anlayışı geliştirir
22
176/8/202415.15-16.00Dr. Sevgi KIRBOYUN TİPİEsmanur BAŞEL Farklılaştırılmış ÖğretimÖğrenmeye Yönelik Değerlendirme
23
186/8/202416.00-16.45Dr. Derya ORUÇFeyza Yağmur YEĞİNDrama Yoluyla ÖğretimÖğrenmeye Yönelik Değerlendirme
24
196/8/202416.45-17.00Prof. Dr. İbrahim Hakan KarataşBetül OLDAÇKapanışYansıtma Yoluyla ÖğrenmeSonuç Odaklı Değerlendirme1. İDEAL Yollar Öğretim stratejisinin ilkelerini ve unsurlarına uygun ders tasarımı planlar.
2. Dersine uygun öğretim yaklaşımını seçer ve uygular.
3. Dersine uygun ölçme değerlendirme yaklaşım ve tekniğini seçer ve uygular.
4. İDEAL Yollar Öğretim Stratejisi Sertifika Programı sürecini ve kendi sorumluluklarının açıklar.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100