Danh sach thi LTTH trung cap 2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
6
TTHọTênLớpNgaythiGiảng đường
7
1163240Đinh Thị Ngọc LanN715.10.2018C31
8
2163239Đoàn Xuân SangN715.10.2018C31
9
3163241Phùng Thị Thùy SươngN715.10.2018C31
10
4163019Bùi Minh ĐứcN715.10.2018C31
11
5163208Hồ Lê Duy PhướcN715.10.2018C31
12
6163244Đặng Thị ThảoN715.10.2018C31
13
7163152Lê Huỳnh ĐứcN715.10.2018C31
14
8163087Lê Thu ThuỷN715.10.2018C31
15
9163042Lê Xuân HồN715.10.2018C31
16
10163014Nguyễn Đức PhúcN715.10.2018C31
17
11163171Nguyễn Thị N715.10.2018C31
18
12163105Nguyễn Thị Thuý HiệpN715.10.2018C31
19
13163095Nguyễn Thị Thuý NgânN715.10.2018C31
20
14163041Nguyễn Văn TânN715.10.2018C31
21
15163227Phạm Thị PhươngN715.10.2018C31
22
16163054Phạm Thị Thu HoáN715.10.2018C31
23
17163197Thiều Thị Thanh N715.10.2018C31
24
18163160Trần Nguyễn Hoài DươngN715.10.2018C31
25
19163200Trần LâmSơnN715.10.2018C31
26
20163131Trịnh Văn HoàN715.10.2018C31
27
21163103Võ Thị Thu HiếuN715.10.2018C31
28
22163255Nguyễn Thị BíchLiễuN715.10.2018C31
29
23163092Lê Gia BảoS1415.10.2018C31
30
24163029Nguyễn Lư ChínhS1415.10.2018C31
31
1163162Phạm Thị DiệpS1415.10.2018C32
32
2163126Phan Thị Đương DuyênS1415.10.2018C32
33
3163168Võ Thị Thuỳ DuyênS1415.10.2018C32
34
4163229Mai Thị HuệS1415.10.2018C32
35
5163228Trần Thị Mỹ HưngS1415.10.2018C32
36
6163198Nguyễn Thị HươngS1415.10.2018C32
37
7163089Thái Thị Hoài HươngS1415.10.2018C32
38
8163216Phan Thị Lê HuyềnS1415.10.2018C32
39
9163096Phan Thị Ngọc HuyềnS1415.10.2018C32
40
10163107Nguyễn Thị Thanh KhươngS1415.10.2018C32
41
11163129Bùi Thị Cẩm LaiS1415.10.2018C32
42
12163146Trần Thị Thu LanS1415.10.2018C32
43
13163243Châu Thị Yến LoanS1415.10.2018C32
44
14163115Phạm Thị Hồng LụaS1415.10.2018C32
45
15163153Nguyễn Thị Thu LuậnS1415.10.2018C32
46
16163030Nguyễn Thị MẫnS1415.10.2018C32
47
17163081Trần Thị NamS1415.10.2018C32
48
18163222Phạm Nữ Huyền NgaS1415.10.2018C32
49
19163182Hoàng Thị Ngọc NgânS1415.10.2018C32
50
20163201Đinh VănNhanhS1415.10.2018C32
51
21163080Hồ Thị Thục NiS1415.10.2018C32
52
22163035Bùi Thị Lê PhaS1415.10.2018C32
53
23163184Nguyễn Vĩnh PhúS1415.10.2018C32
54
24163072Lê Danh QuânS1415.10.2018C32
55
1163128Lê Thị Tuyết SươngS1415.10.2018C33
56
2163023Nguyễn Thị Ánh SươngS1415.10.2018C33
57
3163138Trần Kim ThoaS1415.10.2018C33
58
4163075Võ Thị TìnhS1415.10.2018C33
59
5163148Trịnh Thị Kiều TrinhS1415.10.2018C33
60
6163251Trần Thị Cẩm S1415.10.2018C33
61
7163010Huỳnh Thị Diệp UyểnS1415.10.2018C33
62
8163170Nguyễn Thị Hồng VânS1415.10.2018C33
63
9163245Huỳnh TiểuYếnS1415.10.2018C33
64
10151516Nguyễn TríTuấnY18A15.10.2018C33
65
11163032
Đặng Nguyễn Hạnh
DuyênY1915.10.2018C33
66
12163238Hồ Thị Thanh BiếcY1915.10.2018C33
67
13163202Lê Quang ChínhY1915.10.2018C33
68
14163180A Lăng DiuY1915.10.2018C33
69
15163027Đoàn Thị Thu HiềnY1915.10.2018C33
70
16163179Lê Thanh HoàngY1915.10.2018C33
71
17163086Nguyễn Thị Thu HồngY1915.10.2018C33
72
18163130Đặng Thị LượngY1915.10.2018C33
73
19163047Lê AnhMinhY1915.10.2018C33
74
20163046H Tết MLÔY1915.10.2018C33
75
21163207Phan Thị Y1915.10.2018C33
76
22163144Dương Thị Tài NgânY1915.10.2018C33
77
23163112Nguyễn Thị Ái NhânY1915.10.2018C33
78
24130887Phạm Thị NgọcS11A15.10.2018C33
79
25151489Nguyễn Thị ÁnhNguyệtS13B15.10.2018C33
80
1163058Lê Thị NhậtY1915.10.2018C41
81
2163067
Phạm Trường Thiên
PhúcY1915.10.2018C41
82
3163132Triệu Thị Kim PhươngY1915.10.2018C41
83
4163108Nguyễn Văn QuangY1915.10.2018C41
84
5163173Phan Ngọc QuốcY1915.10.2018C41
85
6163009Lê Thị Tố QuỳnhY1915.10.2018C41
86
7163127Nguyễn Văn SangY1915.10.2018C41
87
8163123Đinh Thị Ngọc ThảoY1915.10.2018C41
88
9163119Nguyễn Thị ThảoY1915.10.2018C41
89
10163149Huỳnh Kim ThôngY1915.10.2018C41
90
11163049Nguyễn ThịThươngY1915.10.2018C41
91
12163097Phạm Công TỉnhY1915.10.2018C41
92
13163247Võ HồngTríY1915.10.2018C41
93
14163250Trần ĐìnhTrungY1915.10.2018C41
94
15160229Phạm ThanhTrườngY1915.10.2018C41
95
16163188Phạm Văn TuyếnY1915.10.2018C41
96
17163002Huỳnh Thị Thuý VânY1915.10.2018C41
97
18163120Nguyễn Thị Tường ViY1915.10.2018C41
98
19163141Bùi Hoàng ViệtY1915.10.2018C41
99
20163154Phạm Văn VươngY1915.10.2018C41
100
21163217Nguyễn Thị Thanh XuânY1915.10.2018C41
101
22163178A LĂng Thị ZĂLY1915.10.2018C41
102
23140187Nguyễn ThịTiếnYK1715.10.2018C41
103
24151234Đạo MinhTiênY18A15.10.2018C41
104
25151516Nguyễn TríTuấnY18A15.10.2018C41
105
26140187Nguyễn ThịTiếnYK1715.10.2018C41
Loading...