Vyučování 2016-17 : Kombinované vzdělávání na VOŠMT 2016-17