Συλλογή υπογραφών (Απαντήσεις) : Απαντήσεις φόρμας