nzk_menyhart
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Nadácia Zastavme korupciu, Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava, Slovensko
2
Majetkové priznanie kandidáta na prezidenta SR
3
Meno a priezvisko: PaeDr. József menyhárt, PhD.
4
Doterajšie pôsobenie: Predseda SMK
5
Kandidát ku koncu roka 2018 uvádza takéto príjmy a pohľadávky:
6
1/ Príjmy zo zamestnania, výkonu verejnej funkcie (vrátane paušálnych náhrad) a iné1) za rok 2018:
45,106.98
7
2/ Príjmy z podnikania vrátane SZČO, majetkových podielov a pod. za rok 2018:
8
3/ Iné významné príjmy dosiahnuté za rok 2018 (prenájom, úroky, …):
9
Nasledujúce položky poprosíme rozpísať, neuvádzať sumár za jednotlivé skupiny:
10
a) Nehnuteľný majetokRok nadobudnutia
Spôsob nadobudnutia2)
11
Rodinný dom2012vlastná výstavba
12
Dvojgaráž2016vlastná výstavba
13
Zastavaná plocha a nádvorie2009kúpna zmluva
14
15
16
17
b) Majetkové podiely v spoločnostiach (aj zahraničných)Rok nadobudnutia
Spôsob nadobudnutia2)
18
žiadne
19
20
21
22
23
c) Úspory v bankách (aj zahraničných), investície do cenných papierov vrátane podielových fondovZostatok k 31.12.2018
24
len bežný účet
25
26
27
28
29
30
d) Hnuteľný majetok (autá, motorky, ...)Rok nadobudnutia
Spôsob nadobudnutia2)
31
žiadne
32
33
34
35
36
37
38
e) Pôžičky tretím stranámzriadené v rokuzostatok 2018
39
40
41
42
43
44
45
f) Cenné obrazy, umelecké zbierky, hodnotné šperky a pod.Hodnota k 31.12.2018
46
47
48
49
50
51
52
g) Bankové a iné úvery (aj od súkromných osôb)zriadené v rokuzostatok 2018
53
Hypotekárny úverasi 40 000 eur
54
Štátny fondasi 20 000 eur
55
56
57
h) Iná finančná alebo majetková hodnota alebo skutočnosť, ktorú by ste radi uviedli:
58
59
60
1) Pravidelne mesačne vyplácané príjmy vrátane príjmov za pôsobenie v orgánoch firiem, autorských a podobne.
2) Dom, byt, pozemok, urbár, pri spôsobe nadobudnutia uviesť napr. kúpa v hotovosti, na hypotekárny, resp. stavebný úver, kombinácia úver s hotovosťou, darovaním, dedením atď.
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...