7.1 (แจ้งก่อน) แบบทดสอบการสร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลใน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCD
1
ผลการทดสอบเรียน แบบทดสอบสร้างการค้นหาข้อมูลด้วยคิวรี
2
3
วันเวลาที่เข้าสอบ
ชื่อ-สกุลรหัส น.ศ.คะแนน
4
Saturday, 16 July 2016ปราณี พันธ์ปลาโด57150138050433
5
Saturday, 16 July 2016นายโกวิท คำพิลาโสม57150138050312
6
Saturday, 16 July 2016นายโกวิท คำพิลาโสม57150138050312
7
Saturday, 16 July 2016อัญชนา ขอเพ่งกลาง57150138050642
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...