PHIẾU THĂM DÒ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
2
Nội dung khảo sátCấp cứu - Chống độcKhoa HSTCKhoa Sơ sinhKhoa Hô hấpKhoa Tiêu hóaKhoa Thận - TN - TM - TKKhoa Truyền nhiễmKhoa Ngoại - GMHSKhoa 3 CKKhoa PHCNKhoa Tự nguyệnPhòng Điều dưỡngTổng
3
ABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABC
4
1. Ông/ bà có được phổ biến nội quy và những thông tin cần thiết trong quá trình điều trị8162081620143
5
2. Ông/ bà có được giải thích đầy đủ về bệnh, chẩn đoán và phương pháp điều trị không ?7568075680143
6
3. Ông/ bà có được nhân viên y tế hướng dẫn trong việc chăm sóc, ăn uống, vệ sinh hằng ngày không ?
7566275662143
7
4. Ông/ bà có được nhân viên y tế động viên trước, trong và sau khi làm các kỹ thuật, thủ thuật không ?
7765177651143
8
5. Ông/ bà có được nhân viên y tế công khai thuốc trước khi sử dụng hàng ngày không ?7964079640143
9
6. Ông/ bà có được nhân viên y tế giao tiếp hàng ngày với lời nói, cử chỉ và thái độ thân thiện không ?
7666176661143
10
7. Ông/ bà có được nhân viên y tế chăm sóc, điều trị một cách công bằng và không phân biệt đối xử không ?
7766077660143
11
8. Ông/ bà có được nhân viên y tế giả quyết các thủ tục hành chính thuận tiện và nhanh chóng không ?
7568075680143
12
9. Ông/ bà có được nhân viên y tế hợp tác tốt trong quá trình điều trị ?8162081620143
13
10. Ông/ bà có hài lòng với công tác điều trị, chăm sóc, phục vụ trong thời gian nằm viện không ?
7271072710143
14
15
Ghi chú: A- Rất tốt; B- Tốt; C- Chưa tốt
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...