2017 წლის მონაცემები ჯარიმებისგან გათავისუფლებაზე
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2017 წლის მდგომარეობით
2
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმითY პრივატიზებული ობიექტები
3
#მყიდველიპრივატიზებული ობიექტიდარიცხული ჯარიმები
4
1„ბაქარა ბესიჯილიქ ეთ ვე გიდა ურუნლერი ფაზარლამა ითჰალათ იჰრაჯათ სანაი ვეთიჯარეთ“-ს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ
მეჯინისწყალში (დღეისათვის ქალაქ ბათუმის საზღვრებში) მდებარე 1133,9 კვ.მ შენობანაგებობა და მასზე მიმაგრებული 16136 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ22.27.01.192).
მიეცა დამატებითი ვადა და ვალდებულების შესრულების პირობით გათავისუფლდა დარიცხული 5670275 ლარის და 538644 აშშ დოლარის ჯარიმისგან.
5
2Sps `kaxuri tradiciuli meRvineoba agro qeda~ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში, 9 აპრილის ქ N23-ში მდებარე 1903,86 შენობანაგებობა (ნახევრად ამორტიზირებული) და მასზე დამაგრებული 4055 კვმ არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 21.03.35.075) და 272,15 კვმ შენობა-ნაგებობა (ამორტიზირებული) და მასზე დამაგრებული 2981 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (21.03.35.076)მიეცა დამატებითი ვადა და ვალდებულების შესრულების პირობით გათავისუფლდა დარიცხული 36053 ლარის ჯარიმისგან.
6
3Sps „ROYAქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ კოლომბერში მდებარე 915,6 კვმ შენობა-ნაგებობა და მასზე
დამაგრებული 3027 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ
21.06.32.219)
მიეცა დამატებითი ვადა და ვალდებულების შესრულების პირობით გათავისუფლდა დარიცხული 4874.25 ლარის ჯარიმისგან.
7
4შპს ,,რეკან გრუპ ჯორჯია“ ქ. ბათუმში, კახაბრის
დასახლებაში მდებარე 15 000 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ
05.32.04.806)
მიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 504 000 ლარის და 253970,44 აშშ დოლარის ჯარიმისგან.
8
5შპს „გლობალი“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ განთიადში მდებარე 994,90 კვმ შენობა-ნაგებობა და მასზე დამაგრებული 7498 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კN22.21.10.415).მიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 182 233.5 ლარის ჯარიმისგან.
9
6შპს „TCF GEORGIA" ქ. ქობულეთში, თავისუფლების ქ. N67-ში N01/1-5274,7 კვმ, N02/1596,8 კვმ, N03/1-631,4 კვმ, N04/1-12,5 კვმ, N05/1 და N06/1-19,1 კვმ შენობა ნაგებობა და მასზე მიმაგრებული 23 344 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.11.271).მიეცა დამატებითი ვადა დაგათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 549 964
ლარის ჯარიმისგან.
10
7ანზორ ქათამაძექობულეთის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ზენითში მდებარე 405 კვმ შენობა-ნაგებობა და მასზე დამაგრებული 405
კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.35.01.001).
მყიდველი გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 10811 ლარის ჯარიმისგან.
11
8შპს „ისპანი“ქობულეთში, თავისუფლების ქ N90-ში და
სოფელ ხუცუბანში მდებარე 759083 კვმ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი,
8590,71 კვმ შენობა-ნაგებობა და მასზე დამაგრებული 136770 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.
მიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 3 447 690,2 ლარის ჯარიმისგან.
12
9შპს „აქთივ ბათუმი“ქ.ბათუმში, მ.აბაშიძის ქ. N33-ში მდებარე 3448 კვმ შენობა-ნაგებობა და მასზე დამაგრებული 2255 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ
N05.22.25.003).
მყიდველი გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 1 154 000 აშშ დოლარის ჯარიმისგან.
13
10შპს „ვესტინვესტი“ ქ. ბათუმში, რუსთაველის/სასტუმრო მესხეთის
მიმდებარედ არსებული 3508 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ
05.23.01.001).
მიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 103 430,08
ლარის ჯარიმისგან.
14
11შპს ,,სტატოტელი“ ქალაქ ბათუმში, მახინჯაურის დასახლებაში მდებარე 15070 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 05.34.22.120), ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მახინჯაურში მდებარე 2255 კვ.მ შენობა-ნაგებობა და მასზე მიმაგრებული 14 430 კვ.მ მიწის ნაკვეთი (ს/კ 22.21.06.040), ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მახინჯაურში მდებარე 3370 კვ.მ მიწის ნაკვეთი (ს/კ 22.21.06.039) და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მახინჯაურში მდებარე 660 კვ.მ მიწის ნაკვეთი (ს/კ 22.21.09.120),მიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 1001325
ლარის ჯარიმისგან.
15
12როსტომ მანელიშვილიქობულეთის მუნიციპალიტეტის,
სოფელ ბობოყვათში მდებარე 579,6 კვ.მ შენობა-ნაგებობა და მასზე დამაგრებული 2145 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.44.02.094).
მიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 53361,60
ლარის ჯარიმისგან.
16
pirobebiani auqcionis formiT privatizebuli obieqtebi
17
1igor strimovskiქედის
მუნიციპალიტეტში, სოფელ ქვედა მახუნცეთში მდებარე 847,8 კვ.მ შენობა-ნაგებობა და მასზე
მიმაგრებულ 1045 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ
21.01.37.342)
მიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 2015.31 აშშ დოლარის ჯარიმისგან.
18
2შპს „ჯეო დეველოპმენტი“ქალაქ ბათუმში, ტბ. აბუსერიძის
ქ.N15/ფიროსმანის ქ.N5/ტბ. აბუსერიძის ქ.N17-ში მდებარე 3769 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 05.24.08.136)
მიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 40988 ლარის ჯარიმისგან.
19
3შპს „ეიჩ გრუპი“ქ.ბათუმში, ტბ. აბუსერიძის ქუჩა N15/ ქ. ბათუმში, ფიროსმანის ქუჩა N5/ ქ. ბათუმში, ტბ.
აბუსერიძის ქუჩა N17-ში მდებარე 3047 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 05.24.08.139).
მიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 32 504 ლარის ჯარიმისგან.
20
4ოსმან ილმაზიქ. ბათუმში, კახაბრის დასახლებაში მდებარე 625 კვმ შენობა-ნაგებობა და მასზე მიმაგრებული 1987 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 05.32.01.576). მიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 32856 აშშ დოლარის ექვივალენტი
ლარის ჯარიმისგან.
21
5შპს „DAR BUILDING“ ქ. ბათუმში, ტ.
აბუსერიძის ქ N15/ ფიროსმანის ქ N 5-ში მდებარე 2935 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების
მიწის ნაკვეთი (ს/კ 05.24.08.132).
მიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 27 548,5 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარის ჯარიმისგან.
22
6როლანდ შანთაძექალაქ ბათუმში, ტბ. აბუსერიძის ქ.N15/ფიროსმანის ქ.N5/ტბ. აბუსერიძის ქ.N17-ში მდებარე 3769 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 05.24.08.136)მიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 5190 ლარის ჯარიმისგან.
23
იჯარა/უზუფრუქტი
24
1კომპანია „Boost Spain S.I.“ქ. ბათუმში, ზღვისპირა ბულვარში მდებარე 1344.7 კვ.მ შენობა-ნაგებობა (ანბანის კოშკი) და მასზე დამაგრებული 5726 კვ.მ არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 05.21.20.048).მოიჯარე გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 1 782375 ლარის ჯარიმისგან.
25
2ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი მხარდაჭერისა და ეროვნული თვითგანვითარების ქართული ასოციაცია გენეზისი“ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ორთაბათუმში მდებარე 547,8 კვ.მ შენობა-ნაგებობა და მასზე მიმაგრებული 2125 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 22.22.07.184).მოიჯარე გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 19500 ლარის ჯარიმისგან.
26
3შპს „თანალმობა“.ქობულეთში, თბილისის ქ. N31-ში მდებარე N1-422,5 და N2-27,4კვმ (სულ 449,9 კვმ) შენობა-ნაგებობა და მასზე დამაგრებული 3112 კვმ არასასოფლოსამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.08.495),
მიეცა დამატებითი ვადა და გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 1292 ლარის ჯარიმისგან.
27
4ილია ბაღათურიაქ. ბათუმში, ანგისის დასახლებაში მდებარე 4034 კვმ
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განლაგებული 401 კვმ შენობა-ნაგებობა (პირსი).
უზუფრუქტუარი გათავისუფლდა ვალდებულების შესრულების პირობით 3 191 100 ლარის ჯარიმისგან.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...