ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Thời Gian xuất phát: 8h00AM - Chủ nhật - 22/10/2023

Phone chú rể: 0985238101
Địa điểm xuất phát: Tòa Lilama10, 56 Tố Hữu - map: https://maps.app.goo.gl/R9TyxkoL9VdfAeHt9
Địa điểm đến: Nhà văn hóa mới làng Nghệ, X.Minh Cường, H.Thường Tín, TP Hà Nội
-
map https://maps.app.goo.gl/h9pr5WHFfY4b4X3D8

Trưởng đoàn: Lam - 0984973509
Phó đoàn: Kim Anh - 0000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100