Budsjett 2017_NFI.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ADEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Kortfilmfestivalen
2
Budsjett 2017
3
4
5
Budsjett
6
Tekst2017
7
DRIFTSINNTEKTER
8
Salgsinntekter
9
3100 - Deltageravgift- 300 000
10
3101 - Fest.billetter- 15 000
11
3102 - Filmpåmeldingsavg., høy sats- 70 000
12
3103 - Diverse inntekter -
13
3104 - Annonse innt./Salg program, høy sats- 150 000
14
3105 - Sponsor og komersiell støtte- 150 000
15
3140 - Refunderte kostnader reise -
16
Sum Salgsinntekter- 685 000
17
18
Andre inntekter
19
3400 - Støtte Norsk filminstitutt- 3 140 000
20
3401 - Støtte kulturdepartementet -
21
3403 - Støtte Grimstad kommune- 950 000
22
3406 - Støtte Aust-Agder fylke- 680 000
23
3408 - Bransjestøtte- 50 000
24
3409 - Støtte (tidl UD) reise int gjester- 100 000
25
3410 - Støtte prispenger (Nfi m.fl)- 120 000
26
3440 - Sponsor og komersiell støtte -
27
3443 - Div. støtte- 35 000
28
3600 - Husleie inntekter- 30 000
29
3990 - Påløpte inntekter- 5 000
30
Sum Andre inntekter- 5 110 000
31
SUM DRIFTSINNTEKTER- 5 795 000
32
33
Kortfilmfestivalen
34
Regnskap pr 31.12.2015
35
36
37
Budsjett
38
Tekst2017
39
40
DRIFTSKOSTNADER
41
Lønnskostnader
42
5001 - Lønn daglig leder 600 000
43
5001 - Lønn kurator 300 000
44
5002 - Øvrige lønnskostnader (Markedsføring)
150 000
45
5003 - Lønn festivalprodusent 150 000
46
5030 - Sykepenger -
47
5100 - Lønn festivalkoordinator/presse 100 000
48
5101 - Lønn gjestekoordinator 200 000
49
5102 - Lønn katalogredaktør 150 000
50
5104 - Lønn printkoordinator/teknisk sjef 140 000
51
5105 - Lønn tolker / oversettere 15 000
52
5106 - Lønn ekstrahjelp katalog 50 000
53
5107 - Lønn forhåndsjury 30 000
54
5109 - Styrehonorar 95 000
55
5110 - Lønn u/ feriep, program og seminarutv.
8 000
56
5180 - Feriepenger 212 034
57
5199 - Motkonto trekkfri godtgjørelse -
58
5280 - Innberettet OTP og telefon -
59
5290 - Motkonto naturalytelser -
60
5401 - Arbeidsgiv. 250 000
61
5405 - Arb.giv.avg. feriepenger 30 000
62
5800 - Refundert sykepenger, aga -
63
5801 - ref. sykepenger motkonto -
64
5916 - Div personalkostnader -
65
5945 - Pensjonsforsikring for ansatte 35 000
66
5990 - Påløpt lønn -
67
Sum Lønnskostnader 2 515 034
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Kortfilmfestivalen
77
Regnskap pr 31.12.2015
78
79
Budsjett
80
Tekst2017
81
82
Driftskostnader
83
84
6101 - Div. frakt 1 000
85
6300 - Leie lokaler / renhold mm 140 000
86
6430 - Leie andre kontormaskiner 25 000
87
6512 - Div utstyr / rekv. 4 000
88
6540 - Inventar 1 000
89
6551 - Kontormask.,datautstyr mm.
90
6552 - Programvare anskaffelse/opplæring 20 000
91
6553 - Programvare årlig vedlikehold / ikt 75 000
92
6701 - Revisjonshonorar 16 000
93
6705 - Regnskapshonorar 125 000
94
6710 - Honorar forhåndsjury 60 000
95
6711 - Honorar program og seminararbeid 60 000
96
6712 - Honorar pressehjelp -
97
6713 - Honorar foredragsholdere 45 000
98
6714 - Honorar teknisk stab 50 000
99
6715 - Honorar tolker / oversettere 15 000
100
6716 - Honorar ekstrahjelp -
Loading...
Main menu