ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับที่รายการรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 2566วัน-เดือน-ปี
2
1รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปี 668 ก.พ. 2566
3
2รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปี 6615 มี.ค. 2566
4
3รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 ปี 6620 เม.ย. 2566
5
4รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 ปี 6620 มิ.ย. 2566
6
5รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 ปี 6624 ก.ค. 2566
7
6รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6 ปี 6630 ส.ค. 2566
8
7รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 ปี 664 ต.ค. 2566
9
8รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8 ปี 667 พ.ย. 2566
10
9รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9 ปี 666 ธ.ค. 2566
11
12
13
ลำดับที่รายการรายงานการประชุมคณะกรรมประจำคณะ 2566วัน-เดือน-ปี
14
1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100