ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MÚSICA 1r
2
3
Pla de treball personalitzat: TEMA 5
4
5
Nom alumne/a: Curs: Grup:
6
7
0 = no ho sé 1= una mica2= Ho sé força bé 3 = ho sé molt béValoració Inicial Valoració final
8
9
OBJECTIUS
10
1Conèixer els instruments tradicionals catalans.
11
2Conèixer la melodia, frases musicals, cànon, obstinat.
12
3Conèixer el foklore musical català.
13
4Saber resumir els conceptes més importants.
14
5Saber fer música ja sigui amb l'ukelele com amb la veu.
15
6Utilització de les Tic: blog de fraumusic1
16
7Cerca d'informació sobre conceptes musicals
17
18
19
ACTIVITATSFet
20
1Activitats 1, 3, 5, 12 i 15.
21
2Activitats llenguatge musical: 2, 3, 4, 7 i 8
22
3Activitats finals: 9, 11, 12, 18.
23
4Activitats amb internet: activitat final 26
24
5Resum o esquema dels conceptes més importants de l'unitat.
25
6Guia d'estudi FETA A MÀ!
26
27
28
QUALIFICACIÓ:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100