Πρόγραμμα 3ης Παγκόσμιας Ημέρας Γιόγκα : πρόγραμμα