TN_20161224_Phandot
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABGHKNVXAAAEAJBIBT
1
DANH SÁCH PHÂN ĐỢT TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 24/12/2016
2
STTMã SVHọ và tênGiới tínhNgày sinhTên lớpKhoaNgànhTrình độHình thức đào tạoXếp loạiĐợt
3
1
0009411240
Châu ThịLiễuNữ1988ÐHGDCT09AKhoa GDCT và CTXHGiáo dục Chính trịĐHCQ
Trung bình
1
4
2
0012410235
Trần VănÁNam09/07/1994ĐHGDCT12AKhoa GDCT và CTXHGiáo dục Chính trịĐHCQ
Trung bình
5
3
0012410375
Hồ Ngọc KimAnhNữ05/06/1994ĐHGDCT12AKhoa GDCT và CTXHGiáo dục Chính trịĐHCQKhá
6
4
0012410195
Đặng Thị TuyếtMaiNữ03/12/1994ĐHGDCT12AKhoa GDCT và CTXHGiáo dục Chính trịĐHCQKhá
7
5
0012410297
Trương QuốcTháiNam05/10/1994ĐHGDCT12AKhoa GDCT và CTXHGiáo dục Chính trịĐHCQKhá
8
6
0012410214
Nguyễn Thị NgọcYếnNữ1994ĐHGDCT12AKhoa GDCT và CTXHGiáo dục Chính trịĐHCQKhá
9
7
0012410903
Huỳnh VănThắngNam30/06/1993ĐHGDCT12AKhoa GDCT và CTXHGiáo dục Chính trịĐHCQKhá
10
8
0012410104
Lê TuấnAnhNam01/11/1994ĐHCTXH12AKhoa GDCT và CTXHCông tác xã hộiĐHCQKhá
11
9
0011410637
Nguyễn Thị CẩmGiangNữ15/5/1993ĐHCTXH11Khoa GDCT và CTXHCông tác xã hộiĐHCQKhá
12
1
0012410807
Nguyễn HữuLợiNam28/01/1994ĐHGDTC12AKhoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHCQKhá1
13
2
0012410524
Trần NhựtMinhNam1991ĐHGDTC12AKhoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHCQKhá
14
3
0012410935
Nguyễn HồngVinhNam31/05/1994ĐHGDTC12AKhoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHCQKhá
15
4
0012410862
Lê ThanhBềnNam06/09/1993ĐHGDTC12AKhoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHCQKhá
16
5
0012410617
Nông TràVinhNam09/06/1990ĐHGDTC12AKhoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHCQKhá
17
6
0011310685
Nguyễn VănHòaNam01/1993CĐGDTC11Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtCQKhá
18
7
0011310689
Trần Nguyễn ĐăngKhoaNam22/11/1992CĐGDTC11Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtCQ
Trung bình
19
8
0011310719
Trần HữuThiênNam28/4/1993CĐGDTC11Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtCQKhá
20
9
0012310066
Nguyễn PhiHảiNam05/02/1993CĐGDTC12AKhoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtCQKhá
21
10
0013310366
Thạch ThịHưỡngNữ12/07/1992CĐGDTC13AKhoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtCQKhá
22
11
0014440120
Võ HoàiÂnNam09/10/1982ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
23
12
0014440121
Bùi QuốcBảoNam06/10/1981ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
24
13
0014440122
Hồ ThiệnChơnNữ1986ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
25
14
0014440123
Huỳnh ThiệnĐiểmNam14/07/1990ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
26
15
0014440124
Tô TấnĐiềnNam10/11/1976ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHKhá
27
28
16
0014440125
Nguyễn ThịĐiềuNữ20/10/1981ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi2
29
17
0014440128
Nguyễn Chí TâmEmNam25/07/1978ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
30
18
0014440129
Nguyễn TuấnHảiNam24/04/1980ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
31
19
0014440130
Bùi ThanhHiềnNam18/04/1992ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
32
20
0014440131
Đỗ MinhHiếuNam02/11/1988ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHKhá
33
21
0014440132
Võ TháiHọcNam02/08/1989ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
34
22
0014440133
Đoàn KimHuệNữ27/05/1985ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
35
23
0014440135
Lâm VănHùngNam25/10/1980ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHKhá
36
24
0014440134
Tống VănHùngNam02/12/1987ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
37
25
0014440139
Nguyễn QuangHuyNam16/05/1982ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
38
26
0014440136
Nguyễn ThanhHuyNam02/06/1989ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
39
27
0014440137
Phạm ĐứcHuyNam26/03/1992ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
40
28
0014440140
Dư Thị LưuLuyếnNữ03/07/1978ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
41
29
0014440141
Lê HoàngMinhNam30/08/1993ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
42
30
0014440142
Nguyễn VănMườiNam28/12/1977ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHKhá
43
31
0014440144
Nguyễn ĐiềnNgânNam21/05/1981ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
44
32
0014440145
Hồ TháiNguyênNam06/09/1991ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
45
46
33
0014440146
Võ ThànhNhânNam13/06/1979ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHKhá3
47
34
0014440147
Đỗ VănPhốNam1978ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHKhá
48
35
0014440148
Nguyễn MinhQuangNam08/10/1982ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
49
36
0014440149
Trầm VănNam1977ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHKhá
50
37
0014440150
Trần MinhTâmNam23/10/1978ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHKhá
51
38
0014440151
Võ VănTânNam04/07/1983ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
52
39
0014440152
Thạch ChanhThaNam02/11/1991ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
53
40
0014440154
Đào MinhTháiNam17/05/1984ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
54
41
0014440153
Lê NhậtTháiNam16/08/1988ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHKhá
55
42
0014440155
Nguyễn ThànhThiệnNam24/03/1986ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHKhá
56
43
0014440156
Nguyễn Thị AnhThơNữ13/05/1991ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
57
44
0014440157
Nguyễn ThanhToànNam16/07/1989ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
58
45
0014440158
Lê Thị TuyếtTrinhNữ01/10/1989ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
59
46
0014440159
Nguyễn Thị NgọcVàngNữ02/02/1986ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
60
47
0014440160
Đặng TuấnNam29/03/1991ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
61
48
0014440161
Nguyễn ThanhNam08/05/1991ĐHGDTC14-L2Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninhGiáo dục Thể chấtĐHVLVHGiỏi
62
1
0010411719
Huỳnh Thị NgọcBíchNữ27/04/1992ĐHGDMN10BKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá1
63
2
0011411204
Phan Thị HồngVânNữ02/7/1993ĐHGDMN11CKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQ
Trung bình
64
3
0011411184
Đinh Dạ TuyếtTrânNữ02/5/1992ĐHGDMN11DKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
65
4
0011411142
Cao NgọcThiNữ10/10/1992ĐHGDMN11DKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
66
5
0012410072
Nguyễn NgọcDiễmNữ20/08/1994ĐHGDMN12AKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
67
6
0012410092
Đoàn Thị NgọcHạnhNữ30/08/1994ĐHGDMN12AKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
68
7
0012410166
Nguyễn ThảoNguyênNữ26/01/1994ĐHGDMN12AKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
69
8
0012410151
Nguyễn Thị BéNhungNữ25/04/1994ĐHGDMN12AKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
70
9
0012410097
Hà Thị MỹTiênNữ14/10/1994ĐHGDMN12AKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
71
10
0012410342
Bùi NgọcKhánhNữ23/02/1994ĐHGDMN12BKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
72
11
0012410197
Lê Thị KimXuyếnNữ1994ĐHGDMN12BKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQGiỏi
73
12
0012410157
Lê ThịNữ1994ĐHGDMN12BKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQGiỏi
74
13
0012410243
Đào Thị ÝNhiNữ26/01/1994ĐHGDMN12BKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
75
14
0012410146
Nguyễn NhưÝNữ17/01/1994ĐHGDMN12BKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
76
15
0012410870
Thái HuỳnhNhưNữ04/09/1994ĐHGDMN12CKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
77
16
0012411011
Lê Thị KiềuTrangNữ20/02/1993ĐHGDMN12CKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
78
17
0012410428
Cao Nguyễn LệThiNữ06/11/1994ĐHGDMN12DKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
79
18
0012410417
Lê Thị CẩmTiênNữ07/09/1993ĐHGDMN12DKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
80
19
0012410363
Lê Nguyễn ThanhTuyềnNữ28/06/1994ĐHGDMN12DKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQGiỏi
81
20
0012410349
Phạm Thị KimXuânNữ10/10/1993ĐHGDMN12DKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
82
83
21
0012410393
Nguyễn Thị TuyếtMaiNữ12/10/1994ĐHGDMN12DKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá2
84
22
0012410458
Phạm Lê NgọcTuyềnNữ26/08/1993ĐHGDMN12DKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
85
23
0012410604
Lê Thị NgọcHânNữ15/03/1991ĐHGDMN12EKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
86
24
0012410684
Võ Thị BìnhAnNữ31/03/1994ĐHGDMN12EKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
87
25
0012410649
Thạch Thị RinhĐaNữ10/11/1990ĐHGDMN12EKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
88
26
0012410605
Phan Thị CẩmHằngNữ15/06/1993ĐHGDMN12EKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
89
27
0012410477
Lê Thị NgọcHiếuNữ08/12/1994ĐHGDMN12EKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
90
28
0012410653
Nguyễn Thị YếnNhiNữ19/09/1992ĐHGDMN12EKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
91
29
0012410513
Nguyễn Thị HuỳnhNhưNữ29/08/1993ĐHGDMN12EKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
92
30
0012410681
Nguyễn Thị AnhThưNữ1992ĐHGDMN12EKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
93
31
0012410851
Nguyễn Thị ThuýAnNữ27/10/1994ĐHGDMN12FKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
94
32
0012410793
Lê ThịĐậmNữ20/06/1993ĐHGDMN12FKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
95
33
0012410850
Võ Thị NgọcHiềnNữ08/06/1994ĐHGDMN12FKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
96
34
0012410761
Phạm Thị TúTrinhNữ22/01/1994ĐHGDMN12FKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQGiỏi
97
35
0012410787
Nguyễn ThanhTrúcNữ03/08/1994ĐHGDMN12FKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
98
36
0012410842
Nguyễn Thị YếnXuânNữ25/03/1994ĐHGDMN12FKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
99
37
0012410814
Võ Thị LanChiNữ05/09/1994ĐHGDMN12FKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
100
38
0012410817
Nguyễn Thị HuỳnhLụaNữ16/08/1994ĐHGDMN12FKhoa Giáo dục Tiểu học - Mầm nonGiáo dục Mầm nonĐHCQKhá
Loading...
 
 
 
so DH
Sheet1