ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
W. Peterson-Berger Sällskapet
2
Resultaträkning 2014-12-31
3
4
IntäkterÅr 2013År 2014
5
Medlemsavgifter26 815,00 kr25 190,00 kr
6
Deltagaravg. års-/höstmöte, romanskurs
26 320,00 krårs-/höstmöte19 220,00 kr
7
Övriga intäkter233,80 kr220,80 kr
8
Summa intäkter:53 368,80 kr44 630,80 kr
9
10
Kostnader
11
Stipendier3 000,00 kr1 500,00 kr
12
Administration1 804,25 kr1 453,75 kr
13
Porton2 548,00 kr3 234,00 kr
14
Tryckkostnader2 999,00 kr3 922,00 kr
15
Uppvaktningar745,00 kr3 320,00 kr
16
Styrelsemöten0,00 kr0,00 kr
17
Årsmötet14 450,06 kr14 925,36 kr
18
Höstmötet6 660,00 kr8 012,00 kr
19
Romanskurs0,00 kr6 300,00 kr
20
Diverse kostnader (årsavgift DELS)500,00 kr500,00 kr
21
Summa kostnader:32 706,31 kr43 167,11 kr
22
Årets resultat:20 662,49 kr1 463,69 kr
23
Summa kostnader och resultat:53 368,80 kr44 630,80 kr
24
25
Balansräkning 2013-12-31
26
27
TillgångarÅr 2013År 2014
28
Kassa0,00 kr−133,00 kr
29
Plusgiro40 191,74 kr51 546,63 kr
30
Bank föreningskonto2,92 kr2,92 kr
31
Bank kapitalkonto26 293,58 kr26 293,58 kr
32
Lager4 120,40 kr3 662,20 kr
33
Summa tillgångar:70 608,64 kr81 372,33 kr
34
35
Skulder och eget kapital
36
Källénfonden40 074,65 kr40 674,65 kr
37
Diverse skulder
38
förskottsbetalda avgifter1 300,00 kr10 000,00 kr
39
övriga skulder1 350,00 kr1 350,00 kr
40
Eget kapital27 883,99 kr29 347,68 kr
41
varav balanserat resultat7 221,50 kr27 883,99 kr
42
årets resultat20 662,49 kr1 463,69 kr
43
Summa skulder och eget kapital:70 608,64 kr81 372,33 kr
44
45
Täby 2015-03-12
46
Ulf Palmqvist
47
Kassör
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100