ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC
2
3
STTMSVTên lớpHọ đệmTênKhoaCĐR Tin học mức cơ bảnCĐR Tin học mức chuyên ngành
4
1653428K65CNSTHALương Ngọcánh
Công nghệ thực phẩm
x
5
2651209K65CNSTHANguyễn ĐìnhKhoa
Công nghệ thực phẩm
6
3650750K65CNSTHANguyễn ThịLan
Công nghệ thực phẩm
x
7
4650449K65CNSTHAPhạm TuấnLinh
Công nghệ thực phẩm
8
5655406K65CNSTHABùi ThànhLong
Công nghệ thực phẩm
9
6653881K65CNSTHANguyễn MinhQuân
Công nghệ thực phẩm
x
10
7651761K65CNSTHATrần PhươngThảo
Công nghệ thực phẩm
11
8650942K65CNTPANguyễn PhụĐại
Công nghệ thực phẩm
x
12
9654058K65CNTPANguyễn TrangAnh
Công nghệ thực phẩm
13
10653010K65CNTPAPhan MạnhCường
Công nghệ thực phẩm
x
14
11654034K65CNTPAVũ Thị KimChi
Công nghệ thực phẩm
x
15
12653094K65CNTPAPhạmDũng
Công nghệ thực phẩm
x
16
13654066K65CNTPANguyễn Việt ĐứcDuy
Công nghệ thực phẩm
17
14650923K65CNTPALê ThuGiang
Công nghệ thực phẩm
x
18
15657033K65CNTPAPhạm Ngọc
Công nghệ thực phẩm
x
19
16657030K65CNTPAPhạm MỹHạnh
Công nghệ thực phẩm
20
17650174K65CNTPADương ThúyHường
Công nghệ thực phẩm
x
21
18653559K65CNTPANguyễn NăngHiệu
Công nghệ thực phẩm
x
22
19654683K65CNTPAPhan Thanh GiaHưng
Công nghệ thực phẩm
23
20650308K65CNTPA
Nguyễn Thị Thanh Thanh
Huyền
Công nghệ thực phẩm
x
24
21653083K65CNTPAPhạm Thị MaiHuyền
Công nghệ thực phẩm
x
25
22650183K65CNTPANguyễn BáLương
Công nghệ thực phẩm
x
26
23652495K65CNTPAĐỗ TrúcLinh
Công nghệ thực phẩm
x
27
24654059K65CNTPANguyễn HuệLinh
Công nghệ thực phẩm
x
28
25652541K65CNTPAVũ Thị HươngLy
Công nghệ thực phẩm
x
29
26653113K65CNTPAChu KhánhLy
Công nghệ thực phẩm
x
30
27651597K65CNTPATrần Thị NgọcMai
Công nghệ thực phẩm
x
31
28650919K65CNTPANguyễn VănMinh
Công nghệ thực phẩm
32
29650095K65CNTPAHồ HảiNgân
Công nghệ thực phẩm
x
33
30653119K65CNTPABùi Vũ ThủyNguyên
Công nghệ thực phẩm
x
34
31650374K65CNTPANguyễn Thị YếnNhi
Công nghệ thực phẩm
x
35
32654046K65CNTPANguyễn HồngNhung
Công nghệ thực phẩm
x
36
33653014K65CNTPANguyễn HoàiPhương
Công nghệ thực phẩm
x
37
34653025K65CNTPABùi BíchPhương
Công nghệ thực phẩm
x
38
35654025K65CNTPANguyễn QuốcPhong
Công nghệ thực phẩm
x
39
36654021K65CNTPANguyễn Hoàng NhưQuỳnh
Công nghệ thực phẩm
40
37654064K65CNTPABùi NhưQuỳnh
Công nghệ thực phẩm
x
41
38654074K65CNTPANguyễn TiếnRuy
Công nghệ thực phẩm
42
39652540K65CNTPAPhạm QuốcThái
Công nghệ thực phẩm
43
40654103K65CNTPANguyễn NgọcThương
Công nghệ thực phẩm
x
44
41652517K65CNTPANguyễn KhắcThành
Công nghệ thực phẩm
x
45
42653129K65CNTPAVũ ThanhThủy
Công nghệ thực phẩm
x
46
43650117K65CNTPANguyễn PhươngThúy
Công nghệ thực phẩm
x
47
44650155K65CNTPAPhạm VănToàn
Công nghệ thực phẩm
x
48
45650393K65CNTPAHoàng Thị HiềnTrang
Công nghệ thực phẩm
x
49
46650928K65CNTPANguyễn QuỳnhTrang
Công nghệ thực phẩm
x
50
47651935K65CNTPAVũ Thị HiềnTrang
Công nghệ thực phẩm
x
51
48652203K65CNTPANguyễn QuỳnhTrang
Công nghệ thực phẩm
x
52
49653069K65CNTPANguyễn Thị HuyềnTrang
Công nghệ thực phẩm
53
50654043K65CNTPAĐỗ Thị NgọcTrang
Công nghệ thực phẩm
54
51650189K65CNTPATrần Thị KhánhVân
Công nghệ thực phẩm
55
52654139K65CNTPALê Tuấn
Công nghệ thực phẩm
56
53650948K65CNTPANguyễn ThịVy
Công nghệ thực phẩm
x
57
54653220K65CNTPBNguyễn Ngọcánh
Công nghệ thực phẩm
x
58
55653346K65CNTPBTrần Thị Ngọcánh
Công nghệ thực phẩm
x
59
56653782K65CNTPBTrương TrungĐức
Công nghệ thực phẩm
x
60
57650470K65CNTPBĐoàn Thị KimAnh
Công nghệ thực phẩm
61
58650478K65CNTPBĐỗ LanAnh
Công nghệ thực phẩm
x
62
59650565K65CNTPBNguyễn Sĩ TuấnAnh
Công nghệ thực phẩm
x
63
60653324K65CNTPBNguyễn MaiAnh
Công nghệ thực phẩm
x
64
61650987K65CNTPBPhạm XuânChinh
Công nghệ thực phẩm
x
65
62653215K65CNTPBNguyễn ThànhDanh
Công nghệ thực phẩm
x
66
63652544K65CNTPBNguyễn ThịDiễm
Công nghệ thực phẩm
x
67
64653386K65CNTPBLê Thị TràGiang
Công nghệ thực phẩm
68
65653253K65CNTPBPhạm NgọcGiao
Công nghệ thực phẩm
x
69
66651993K65CNTPBNguyễn Thị MinhHạnh
Công nghệ thực phẩm
x
70
67650564K65CNTPBHồ ViếtHậu
Công nghệ thực phẩm
71
68650951K65CNTPBVõ ThịHiền
Công nghệ thực phẩm
x
72
69650491K65CNTPBNguyễn HuyHiếu
Công nghệ thực phẩm
73
70650571K65CNTPBLưu TrungHiếu
Công nghệ thực phẩm
x
74
71653225K65CNTPBNguyễn MinhHiếu
Công nghệ thực phẩm
x
75
72650424K65CNTPBNguyễn HồngHoa
Công nghệ thực phẩm
x
76
73652209K65CNTPBTrịnh QuangHuy
Công nghệ thực phẩm
77
74650403K65CNTPBNguyễn KhánhHuyền
Công nghệ thực phẩm
x
78
75650980K65CNTPBNguyễn ThịHuyền
Công nghệ thực phẩm
x
79
76650511K65CNTPBNguyễn QuốcKhánh
Công nghệ thực phẩm
x
80
77651973K65CNTPBNguyễn AnKhang
Công nghệ thực phẩm
x
81
78650964K65CNTPBNguyễn XuânLộc
Công nghệ thực phẩm
x
82
79653237K65CNTPBNguyễn Thị BíchLiên
Công nghệ thực phẩm
83
80654207K65CNTPBTrịnh ThịLoan
Công nghệ thực phẩm
x
84
81653206K65CNTPBPhạm NhưLong
Công nghệ thực phẩm
x
85
82650520K65CNTPBPhan Thị
Công nghệ thực phẩm
x
86
83651971K65CNTPBNguyễn TiếnMạnh
Công nghệ thực phẩm
x
87
84653185K65CNTPBPhạm ĐứcMạnh
Công nghệ thực phẩm
x
88
85654111K65CNTPBĐinh Nguyên XuânMai
Công nghệ thực phẩm
x
89
86650575K65CNTPBLê Thị PhươngMinh
Công nghệ thực phẩm
x
90
87653345K65CNTPBNguyễn TuấnMinh
Công nghệ thực phẩm
x
91
88653663K65CNTPBHoàng ThịMy
Công nghệ thực phẩm
x
92
89650430K65CNTPBĐàm ThịNgát
Công nghệ thực phẩm
93
90653222K65CNTPBLê Thị YếnNhi
Công nghệ thực phẩm
x
94
91650072K65CNTPBHoàng Thị HồngNhung
Công nghệ thực phẩm
x
95
92653302K65CNTPBNguyễn Thị HồngNhung
Công nghệ thực phẩm
x
96
93650406K65CNTPBNguyễn Phú HoàngSơn
Công nghệ thực phẩm
x
97
94654179K65CNTPBTrần HàTâm
Công nghệ thực phẩm
x
98
95653781K65CNTPBPhạm Thị AnhThơ
Công nghệ thực phẩm
x
99
96650647K65CNTPBCao Thị ThanhThảo
Công nghệ thực phẩm
x
100
97651507K65CNTPBTrần Thị DuyênThùy
Công nghệ thực phẩm
x