სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 2016-2017 : სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 2016-2017