השוואת קופות גמל לחיסכון לכל ילד
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
שוויסוג נכסאחוז ההחזקות
2
32,049,993.62מניות השייכות למדד ת"א 250.237770944
3
15,366,791.31השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי מניות0.1140024088
4
15,136,386.54מניות השייכות למדד ת"א 750.1122930931
7
14,440,040.72מק"מ0.1071270763
17
10,164,467.47אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה (שחר)0.07540766011
18
6,575,311.58מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל0.04878060383
20
5,992,577.71תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- מניות0.04445744595
26
5,709,234.33מניות היתר0.04235539177
76
5,234,339.94יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים0.03883226822
77
3,314,598.84מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל0.02459018571
78
2,899,904.75השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל0.02151367323
79
2,620,412.53השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ0.01944018986
80
2,546,014.11פח"ק /פר"י0.01888824645
81
2,540,498.89פיקדון צמוד מט"ח לתקופה של שלושה חודשים (פצ"מ)0.01884733041
82
2,000,405.56תעודות השתתפות בקרן נאמנות0.01484051211
83
1,414,040.21הלוואות לעמיתים0.01049041318
89
1,331,684.25תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אג"ח קונצרני0.009879434766
92
951,813.66יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח0.007061269189
98
898,820.13חייבים שונים0.006668123349
100
800,735.96אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית משתנה (גילון)0.005940461248
110
684,763.84קרנות גידור0.005080092888
112
499,115.47אגרות חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל0.003702813731
125
294,910.07הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלואות עם ערבות מדינה בדירוג (BBB:+A-)0.002187864577
126
272,914.95חוזים עתידיים סחירים - FUTURES בחו"ל0.002024688244
127
226,543.76אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB:+A-)0.0016806719
132
183,256.37קרנות השקעה אחרות0.001359533503
135
181,652.55אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה0.00134763516
136
181,548.85אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (BBB:+A-)0.001346865836
140
144,100.07אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות0.001069042636
143
100,382.29הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלואות עם ערבות מדינה בדירוג (AA-) ומעלה0.0007447112825
144
97,614.76אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה0.0007241796647
145
62,685.34אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות0.0004650469714
150
49,133.33אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט''ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות0.0003645079745
156
45,994.78אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה0.0003412238514
158
29,241אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט''ח בדירוג (BBB:+A-)0.0002169317179
160
27,025.92אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה0.0002004985894
165
26,818.80מניות לא סחירות0.0001989620175
167
25,946.35קרנות גידור בחו"ל0.0001924895276
170
22,932.74אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות0.0001701323034
176
21,072מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות0.0001563279354
181
20,372.20אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות0.000151136293
191
17,963.67פיקדונות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה0.000133268007
196
17,384.47
תיקי משכנתאות בדירוג (-BBB) ומעלה, או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.000128971066
205
12,909.20אופציות על מדדים כולל מניות סחירות (long)0.00009577014918
273
10,326.29אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB:+A-)0.00007660818128
286
8,819.27כתבי אופציות סחירים0.00006542797412
301
5,921.96חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח (FORWARD, SWAP) לא סחירים0.0000439335507
360
3,949.50אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט''ח בדירוג (AA-) ומעלה0.00002930035976
361
1,103.90הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלואות עם ערבות מדינה בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות0.000008189559979
366
785.34כתבי אופציות סחירים בחו"ל0.000005826242444
367
433.71שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (BB+) ומטה0.000003217586791
369
420.72השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ0.000003121217207
382
320.25שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (BBB:+A-)0.000002375855225
427
0.04מניות לא סחירות של חברות זרות בחו"ל0.0000000002967500672
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
Loading...
 
 
 
הראל גמל מסלול מניות
פסגות גדיש מניות