ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
REGULAR DAILY SCHEDULE: Mon/Tues/Thurs/FridPLC SCHEDULE:Wednesday
2
CLASS PERIOD Start TimeEnd TimeCLASS PERIOD Start TimeEnd Time
3
A6:40 AM7:25 AMA6:40 AM7:25 AM
4
17:30 AM8:19 AM17:30 AM8:07 AM
5
28:23 AM9:11 AM28:11 AM8:47 AM
6
39:15 AM10:03 AMLEGION8:51 AM9:24 AM
7
410:07 AM10:55 AM39:28 AM10:04 AM
8
5 JH LUNCH10:59 AM11:47 AM410:08 AM10:44 AM
9
6 HS LUNCH11:47 AM12:35 PM5 JH LUNCH 10:48 AM11:24 AM
10
712:39 PM1:27 PM6 HS LUNCH11:24 AM12:00 PM
11
81:31 PM2:20 PM712:04 PM12:40 PM
12
812:44 PM1:20 PM
13
14
NON PLC WEDNESDAY SCHEDULE
HALF DAY SCHEDULE
15
CLASS PERIOD Start TimeEnd TimeCLASS PERIOD Start TimeEnd Time
16
A6:40 AM7:25 AMA6:40 AM7:25 AM
17
17:30 AM8:13 AM17:30 AM8:00 AM
18
28:17 AM9:00 AM28:03 AM8:33 AM
19
LEGION9:04 AM9:42 AM38:36 AM9:06 AM
20
39:46 AM10:29 AM49:09 AM9:39 AM
21
410:33 AM11:16 AM5/69:42 AM10:12 AM
22
5 JH LUNCH11:20 AM12:03 PM710:15 AM10:45 AM
23
6 HS LUNCH12:03 PM12:46 PM810:48 AM11:20 AM
24
712:50 PM1:33 PM
DATES THIS SCHEDULE FALLS ON: 10/1/2021, 03/04/2022
25
81:37 PM2:20 PM
26
27
ASSEMBLY SCHEDULE-AM
ASSEMBLY SCHEDULE-PM
28
CLASS PERIOD Start TimeEnd TimeCLASS PERIOD Start TimeEnd Time
29
17:30 AM8:11 AM17:30 AM8:11 AM
30
28:15 AM8:55 AM28:15 AM8:55 AM
31
LEGION-ASSEMBLY9:00 AM10:00 AM38:59 AM9:39 AM
32
310:04 AM10:44 AM49:43 AM10:23 AM
33
410:48 AM11:28 AM5 JH LUNCH10:27 AM11:07 AM
34
5 JH LUNCH11:32 AM12:12 PM6 HS LUNCH11:07 AM11:47 AM
35
6 HS LUNCH12:12 PM12:52 PM711:51 AM12:31 PM
36
712:56 PM1:36 PM812:35 PM1:15 PM
37
81:40 PM2:20 PMLEGION-ASSEMBLY1:20 PM2:20 PM
38
DATES THIS SCHEDULE FALLS ON: 9/27/2021DATES THIS SCHEDULE FALLS ON: TBD
39
40
FULL DAY TESTING SCHEDULE-Day 1
HALF DAY TESTING SCHEDULE-DAY 2
41
CLASS PERIOD Start TimeEnd TimeCLASS PERIOD Start TimeEnd Time
42
17:50 AM9:33 AM27:50 AM9:33 AM
43
LEGION9:36 AM9:48 AM39:37 AM11:20 AM
44
49:51 AM11:34 AM
DATES THIS SCHEDULE FALLS ON:12/16/2021, 05/25/2022
45
JH & HS LUNCH11:34 AM12:34 PM
46
5/612:37 PM2:20 PM
47
DATES THIS SCHEDULE FALLS ON: 12/15/2021, 05/24/2022
48
49
HALF DAY TESTING SCHEDULE-DAY 3
50
CLASS PERIOD Start TimeEnd Time
51
77:50 AM9:33 AM
52
89:37 AM11:20 AM
53
DATES THIS SCHEDULE FALLS ON:12/17/2021, 05/26/2022