ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
2
3
4
ЗВІТ
5
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д,№2м)
6
за ІІІ квартал 2017 р.
7
коди
8
УстановаВідділ освіти , молоді та спорту Бучацької РДАза ЄДРПОУ2145932
9
Територія48400 Тернопільська обл. м.Бучач вул. майдан Волі,1за КОАТУУ6121210100
10
Організаційно-правова форма господарювання
Орган місцевого самоврядуванняза КОПФГ420
11
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету--
12
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
13
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів10Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
14
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які застосовують програмно-цільовий метод)1011020Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
15
Періодичність: квартальна, річна
16
Одиниця виміру: грн, коп.
17
18
ПоказникиКЕКВ та/або ККККод рядкаЗатверджено на звітний рікЗатверджено на звітний період (рік)1Залишок на початок звітного рокуНадійшло коштів за звітний період (рік)Касові за звітний період (рік)Залишок на кінець звітного періоду (року)
19
20
21
123456789
22
Видатки та надання кредитів - усього
Х10
2 643 387,00
--
2 053 679,00
2 053 679,00
-
23
у тому числі:Поточні видатки
200020
2 643 387,00
--
2 053 679,00
2 053 679,00
-
24
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
210030
2 600 493,00
--
2 019 684,00
2 019 684,00
-
25
Оплата праці
211040
2 122 678,00
--
1 651 667,00
1 651 667,00
-
26
Заробітна плата
211150
2 122 678,00
--
1 651 667,00
1 651 667,00
-
27
Грошове забезпечення військовослужбовців
211260------
28
Нарахування на оплату праці
212070477 815,00--368 017,00368 017,00-
29
Використання товарів і послуг
22008040 877,00--31 978,0031 978,00-
30
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210905 800,00--1 707,001 707,00-
31
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
2220100700-----
32
Продукти харчування
2230110------
33
Оплата послуг (крім комунальних)
224012010 646,00--9 564,709 564,70-
34
Видатки на відрядження
22501301 950,00--1 811,501 811,50-
35
Видатки та заходи спеціального призначення
2260140------
36
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
227015020 181,00--17 294,8017 294,80-
37
Оплата теплопостачання
2271160------
38
Оплата водопостачання та водовідведення
2272170---
39
Оплата електроенергії
227318020 181,00--17 294,8017 294,80-
40
Оплата природного газу
2274190---
41
Оплата інших енергоносіїв
2275200------
42
Оплата енергосервісу
2276210------
43
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
22802201 600,00--1 600,001 600,00-
44
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281230------
45
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
22822401 600,00--1 600,001 600,00-
46
Обслуговування боргових зобов’язань
2400250------
47
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань
2410260------
48
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань
2420270------
49
Поточні трансферти
2600280------
50
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610290------
51
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
2620300------
52
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2630310------
53
Соціальне забезпечення
27003201 400,00--1 400,001 400,00-
54
Виплата пенсій і допомоги
2710330------
55
Стипендії2720340------
56
Інші виплати населенню
27303501 400,00--1 400,001 400,00-
57
Інші поточні видатки
2800360617--617617-
58
Капітальні видатки
3000370------
59
Придбання основного капіталу
3100380------
60
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110390------
61
Капітальне будівництво (придбання)
3120400------
62
Капітальне будівництво (придбання) житла
3121410------
63
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів
3122420------
64
Капітальний ремонт
3130430------
65
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
3131440------
66
Капітальний ремонт інших об’єктів
3132450------
67
Реконструкція та реставрація
3140460------
68
Реконструкція житлового фонду (приміщень)
3141470------
69
Реконструкція та реставрація інших об’єктів
3142480------
70
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури
3143490------
71
Створення державних запасів і резервів
3150500------
72
Придбання землі та нематеріальних активів
3160510------
73
Капітальні трансферти
3200520------
74
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210530------
75
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
3220540------
76
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
3230550------
77
Капітальні трансферти населенню
3240560------
78
Внутрішнє кредитування
4100570------
79
Надання внутрішніх кредитів
4110580------
80
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
4111590------
81
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
4112600------
82
Надання інших внутрішніх кредитів
4113610------
83
Зовнішнє кредитування
4200620------
84
Надання зовнішніх кредитів
4210630------
85
Інші видатки5000640X-XXXX
86
Нерозподілені видатки
9000650------
87
1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
88
КерівникГавловський М.С.
89
(підпис)(ініціали, прізвище)
90
Головний бухгалтер
Пулик М.М.
91
15 жовтня 2017року
(підпис)(ініціали, прізвище)
92
93
94
95
96
97
98
99
100