บัญชีนัดความ (งานรับฟ้อง) ศาลจังหวัดตราด
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
1
บัญชีนัดความในวันนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษ ประจำวันที่
11/12/18
2
นัดไม่เกินสัปดาห์ละ
45คดี
3
ลำดับคดีผู้บริโภค (ไม่เกิน 45 คดี)คดีีแพ่ง และคดีอาญา (ไม่เกิน 15 คดีต่อวัน)
4
คดีผู้บริโภค (นัดพิจารณา) ผบ.คดีแพ่งสามัญ นัดชี้/สืบพยานโจทก์ (คดีแพ่ง)คดีมโนสาเร่ (นัดพิจาณา) (คดีแพ่ง)คดีไม่มีข้อยุ่งยาก (นัดพิจารณา) (คดีแพ่ง)คดีไม่มีข้อพิพาท (ไต่สวนคำร้อง) (คดีแพ่ง)คดีสิ่งแวดล้อม (นัดพิจารณา) สว.(พ.) (คดีแพ่ง)คดีพาณิชย์ (นัดพิจารณา) (คดีแพ่ง)คดีสาขา (นัดพิจารณา) (คดีแพ่ง)คดีอื่น ๆ (คดีแพ่ง)คดีเช็ค (ไต่สวนมูลฟ้อง)คดีทั่วไป (ไต่สวนมูลฟ้อง)คดีสาขา (ไต่สวนคำร้อง)
5
จำนวน (คดี)
จำนวน (คดี)
จำนวน (คดี)
จำนวน (คดี)
จำนวน (คดี)
จำนวน (คดี)
จำนวน (คดี)
จำนวน (คดี)
จำนวน (คดี)
จำนวน (คดี)
จำนวน (คดี)
จำนวน (คดี)
6
ช่วงเช้า11679/61
7
21699/61
8
31707/61
9
41708/61
10
51782/61
11
61805/61
12
71807/61
13
81808/61
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
2511
31
จำนวน (คดี)
จำนวน (คดี)
จำนวน (คดี)
จำนวน (คดี)
จำนวน (คดี)
จำนวน (คดี)
จำนวน (คดี)
จำนวน (คดี)
จำนวน (คดี)
จำนวน (คดี)
จำนวน (คดี)
จำนวน (คดี)
32
ช่วงบ่าย261706/61
33
271791/61
34
281809/61
35
29
36
30
37
31
38
32
39
33
40
34
41
35
42
36
43
37
44
38
45
39
46
40
47
41
48
42
49
43
50
44
51
45
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu