Документално: Обществени обсъждания (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAO
1
Timestamp
1. Наименование
2.Обхват3. Вид
4. Използвани ли са други форми на обществена консултация?
5. Тип обществена консултация
6. Кой го организира?
7. Кое по ред е това обсъждане по темата?
8. Къде?9. Кога?10. Час
11. Колко дена преди обсъждането е публикувано известието?
12. Какви документи са пубикувани преди обсъждането?
13. Как е разпространено известието за общественото обсъждане?
14. Взето решение по темата на общественото обсъждане
15. Колко дена е изминало между общественото обсъждане и взетото решение?
16. Защо се провежда?
17. Правно основание/процедура
18. Сектор19. Лице за контакт20. Етап21. Участници
22. Реакции на участниците и възприятие (доволни, недоволни, коментари)?
23. Колко дни е срокът за подаване на писмени становища от гражданите?
24. Има ли обратна връзка?
25. Каква е обратната връзка?
26. Какво съдържа обратната връзка?
27. Публикувана ли е обратната връзка?
28. Къде е публикувана обратната връзка?
29. Кога е публикувана обратната връзка?
30. Резултатите от използваните други форми на обществени консултации публикувани ли са на единния портал за обществени консултации на СО?
31. Резултати от обратната връзка
32. Данни, които са предоставени на общественото обсъждане
33. Източници на информация за общественото обсъждане
34. Друго
2
12/9/2018 12:23:31
Район "Слатина" - обществено обсъждане на виза за предварително проектиране на временен паркинг в ПИ 1445, УПИ П - „за мемориален комплекс, озеленяване и спорт”, кв.26, м. „Гео Милев - Подуене Редута”, район „Слатина”
Районна администрация
Обществено обсъждане
не се знае
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
Район Слатинане се знае
В сградата на РА Слатина
9/18/201710:00:00 AM18
Заповед № РСЛ17-РД09-326/31.08.2017 г. на Кмета на РА

Публикация в сайта на СО
не
представяне на виза за предварително проектиране
не е влязла в силаградоустройство
Име, Длъжност, Отдел
Планираненяма инфоняма инфо14Не
кратка техническа информация
sofia.bg
3
12/9/2018 12:41:22
Район "Младост" – обществена дискусия на мотивирано предложение за разширение на съществуващ спортен терен (футболно игрище), находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.4091.124, УПИ II-за парк, кв. 10, местност „Младост 2“ по плана на гр. София (между блокове 217 и 218А)
Районна администрация
Обществено обсъждане
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Младост
Читалище Джон Атанасов - Младост
10/9/20176:00:00 PM20
заповед, техническа информация, скица
Публикации в медиите, Социални медии, Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА, https://facebook.com/rnladost.sofiamunicipality/.
не е влязла в силаградоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
Планираненяма инфоняма инфо14Не
заповед, техническа информация, скица
sofia.bg; mladost.bg
4
12/9/2018 13:00:18
Обществено обсъждане на Задание за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад “Света Неделя"
Столична община
Обществено обсъждане
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
НАГ СО
площад “Независимост” (под куполите на “Ларгото”).
10/10/20175:30:00 PM4задание
Публикации в медиите, Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на НАГ, Публикация в сайта на РА
представяне на заданието
не е влязла в силаградоустройствоПланираненямаНе
sofia.bg; sofia-agk.bg, so-vasrjadane.bg
http://old.segabg.com/article.php?id=881412
5
12/9/2018 13:08:14
Район "Красна поляна" – представяне на схема с предложение на места за акционни събития към читалище "Св. Св. Кирил и Методий"
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Красна полянаняма инфо
В заседателната зала на РА Красна поляна, ул. Освобождение 25
11/2/20175:30:00 PM6заповед
Съобщение до гражданите на хартиен носител, Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА
няма инфо
представяне на схема
не е влязла в силаградоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
Проектно разработване
няма инфо15Незаповед
sofia.bg; http://www.krasnapoliana.com/announcements/public-discussions
6
12/9/2018 13:27:09
Обществено обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на трета метролиния от бул. “Владимир Вазов“ – бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – Орлов мост – НДК – ж.к. „Красно село“ – ж.к. “Овча купел“ – кв. „Горна баня“
Столична община
Обществено обсъждане
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
СО
в зала 5 на Столична община, ул. ”Московска” № 33
11/2/20172:00:00 PM5
няма публикувани документи
няма инфо
РЕШЕНИЕ № 815 на Столичния общински съвет от 21.12.2017 година
49
обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг
чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг Столична община
финанси
поемане на общински дългосрочен дълг
нямаНе
посочен е размера, начин на финансиране, обезпечение
7
12/9/2018 13:41:01
Район "Подуяне" ще проведе представяне на проект за ПУП – ИПРЗ и РУП "за обществено обслужване" и "за ЖС и магазини" – (нови) и съществуващ УПИ III-555, кв.12б, м. „Суха река – запад”
Районна администрация
няма инфоняма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Подуяненяма инфо
в сградата на район „Подуяне” при СО, ул. „Плакалница” № 51, ет. 3, заседателна зала, ст. 321
11/9/20183:00:00 PM13няма
Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА
представяне на проект за ПУП
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
градоустройство
Длъжност, Пощенски адрес
Планираненяма инфоняма инфо14Неняма данниsofia.bg
8
12/9/2018 14:01:10
Район "Оборище" – покана за обществено обсъждане на проект за разширяване на „Зелена зона“ за почасово паркиране на територията на района
Районна администрация
Обществено обсъждане
Анкети
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Подуяне
5-та заседателна зала на Столична община, с административен адрес: ул. „Московска“ № 33.
11/30/20175:00:00 PM21схема
Публикации в медиите, Социални медии, Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА
Решение 511/26.07.2018
226
представяне на проект
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
транспорт
Длъжност, Отдел, Пощенски адрес, Е-поща
Планиране14ДаПостъпили мнения
Споделените мнения, предложения и коментари.
Не.Не.няма инфосхема
sofia.bg; http://www.poduiane.info/
9
12/9/2018 14:40:15
Район "Възраждане" обявява представяне на схема – предложение за разширение на “Зелена зона“ за почасово паркиране на територията на района
Районна администрация
Обществено обсъждане
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Възраждане
в сградата на район „Възраждане“, в Зала № 6 на ІІ етаж
12/11/20176:00:00 PM18карта
Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА
Решение 511/26.07.2018
226
представяне на схема за разширение на зелена зона
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
транспорт
Длъжност, Пощенски адрес
Планиране14ДаПостъпили мнения
Споделените мнения, предложения и коментари.
ДаНа страницата на РА
Преди разглеждане на проекта за Решение
няма инфосхема-карта
sofia.bg; http://www.so-vazrajdane.bg/novini-i-saobshteniya/id/zelena-zona
10
12/9/2018 15:12:13
Район "Младост" обявява обществено обсъждане на: Задание за проектиране на ПУП на територията на нов парк „Изток”
Районна администрация
Обществено обсъждане
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Младост
Народно читалище „Младост 1971” с адрес: гр. София, ж.к. “Младост 1” (до кооперативния пазар)
1/11/20186:30:00 PM33
Социални медии, Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА
представяне на задание за проектиране
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес, https://www.facebook.com/mladost.sofia.municipality/.
Проектно разработване
600 становища30ДаПостъпили мнения
Споделените мнения, предложения и коментари.
Не.задание
sofia.bg; https://www.facebook.com/mladost.sofia.municipality/.
11
12/9/2018 15:22:07
Район „Студентски” ще проведе представяне на проект за Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 274, м. „Студентски град“ за образуване на нов УПИ V-5058 ЗА ЖС, ОБЩЕЖИТИЕ, ОО, МАГАЗИНИ, ПГ И ТП
Районна администрация
Обществено обсъждане
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Студентски град
в заседателната зала на І–ви етаж в сградата на район ”Студентски”, ж.к. „Студентски град“, бл. 5.

1/9/20186:00:00 PM30заповед
Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА
представяне на проект
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройство
Проектно разработване
27
12
12/9/2018 15:30:34
Район „Студентски” ще проведе представяне на проект за Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 274, м. „Студентски град“ за образуване на нов УПИ V-5058 ЗА ЖС, ОБЩЕЖИТИЕ, ОО, МАГАЗИНИ, ПГ И ТП
Районна администрация
Обществено обсъждане
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Слатина
в ст. № 217, II етаж в сградата на РА Слатина
12/20/20175:00:00 PM12
заповед, предварителен проект
Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА
представяне на ПУП
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел
Проектно разработване
14
заповед, предварителен проект
sofia.bg ; slatina
13
12/9/2018 15:38:27
Район "Нови Искър" обявява обществено обсъждане на проект на паметник на инж. Богдан Личев
Районна администрация
Обществено обсъждане
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Нови Искър01/1/000112:00:00 AM0
обяснителна записка, Ситуация, план, разрез на паметника, изгледи
Публикация в сайта на СО
представяне на архитектурен проект за паметник
няма инфоДизайн0
обяснителна записка, Ситуация, план, разрез на паметника, изгледи
sofia.bg
14
12/9/2018 15:51:07
Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на Виза за инвестиционно проектиране на временен обект за спортни дейности – открити тенис кортове и спомагателна постройка към тях
Районна администрация
Обществено обсъждане
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Люлин
Културен център - Люлин, rp.Cофия Люлин 3, 6yл."3axapи Cтоянов", 6л.324-325 ет. 2.
12/21/20175:00:00 PM8заповед
Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА
представяне на виза за инвестиционно проектиране
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
Проектно разработване
22
техническа информация за издадената виза
sofia.bg; http://www.lyulin.bg/obyavleniya.html
15
12/9/2018 15:54:26
Назад
Проект за подова мозайка „Витоша“ на проф. д-р Боян Добрев за поставяне на бул. „Витоша”
Столична община
Обществено обсъждане
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
СО01/1/000112:00:00 AM0
Проект за подова мозайка „Витоша“
Публикация в сайта на СО
няма инфоархитектураДизайн0проектsofia.bg
16
12/9/2018 16:01:41
Район „Възраждане“ обявява обществено обсъждане на Виза за проучване и проектиране на обект: сграда за обслужване на посетителите с височина до 10,00 м, подземно застрояване, обслужващо парковата функция и увеселителен атракцион
Районна администрация
Обществено обсъждане
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Възраждане
в заседателната зала на район „Възраждане“ – СО, етаж 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София
12/21/20176:00:00 PM7заповед
Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА
обществено обсъждане на виза
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройствоПощенски адрес
Проектно разработване
подкрепено от 3 становища от бизнес, жител, Спортна София
15ДаПостъпили мнения
Споделените мнения, предложения и коментари.
ДаНа страницата на РА
виза за проучване и проектиране
sofia.bg; http://www.so-vazrajdane.bg/novini-i-saobshteniya/id/356
17
12/9/2018 16:09:24
Район "Слатина" обявява представяне на подробен устройствен план – ПУП-ИПРЗ за кв. 92, м. „Христо Смирненски – Слатина” за жс, магазини, гаражи и жилищно строителство
Районна администрация
Обществено обсъждане
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Слатина
в ст. № 217, II етаж в сградата на районната администрация “Слатина”-СО
1/15/20185:00:00 PM30
заповед, обяснителна записка, ПУП
Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА
представяне на проект на ПУП
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
Проектно разработване
14
sofia.bg; https://so-latina.org/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/zapovedi/page/2/
18
12/9/2018 16:13:25
Район "Слатина" обявява представяне на подробен устройствен план – ПУП-ИПРЗ за кв. 92, м. „Христо Смирненски – Слатина” за жс, магазини, гаражи и жилищно строителство
Районна администрация
Обществено обсъждане
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
в ст. № 217, II етаж в сградата на районната администрация “Слатина”-СО
1/15/20185:00:00 PM30
заповед, обяснителна записка, ПУП
Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА
представяне на проект на ПУП
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
Проектно разработване
14Не
sofia.bg; https://so-latina.org/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/zapovedi/page/2/
19
12/9/2018 16:23:17
Район „Витоша” – СО ще проведе обществено обсъждане на Виза за изграждането на временен строеж на открита спортна площадка, обслужване на посетители и паркиране в незастроен поземлен имот
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Витоша
в залата в сградата на район „Витоша” с адрес: гр. София, ул. „Слънце” № 2.
1/16/201810:00:00 AM36заповед
Публикация в сайта на СО
представяне на виза
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Пощенски адрес
Проектно разработване
14Невиза за проектиранеsofia.bg
20
12/9/2018 17:10:20
Столична община обявява обществено обсъждане за намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“
Столична община
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
СО3
в Зала № 5 на Столична община, ул. "Московска" № 33.

2/28/201810:00:00 AM36
схематично: предназначение, размер, начин на финансиране, начин на изплащане, обезпечение;
Публикации в медиите, Публикация в сайта на СО
Решение № 283 от 17.05.2018 година
79
обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
екологияняма посочен
вземане на общински дългосрочен заем
Общ брой, Общински съветници, Общинска администрация, Администрация от други институции, Бизнес, Професионални организации, НПО, Граждани, Медии, 105
силно негативни коментари от страна на граждани, неправителствени оргнизации, опозиционни политически партии за липсата на конкретна информация по проекта
9Да
Постъпили мнения, Обобщени резултати
Участниците., Споделените мнения, предложения и коментари., дадени са отговори на постъпилите въпроси, но не и аргументи за отхвърлянето им
Да
На единния портал за обществени консултации на СО
Преди разглеждане на проекта за Решение
Не.Не е взета
презентация, линкове с допълнителна иформация:
https://council.sofia.bg/documents/20182/135608/R482-2011.pdf/f3ca20ec-27cb-4b5a-8549-1519677e2f49
http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/5934
https://council.sofia.bg/documents/20182/543924/Copy+of+474.pdf/b33f9b1c-0ec4-4738-b241-44e16c168f08
https://www.sofia.bg/web/guest/public-discussions/-/asset_publisher/f7DDrCt6UHSA/content/stolicna-obsina-organizira-obsestveno-obs-zdane-za-namerenie-za-poemane-na-obsinski-d-lgosrocen-d-lg-sv-rzan-s-izp-lnenieto-na-proekt-izgrazdane-na-in?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Fpublic-discussions%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_f7DDrCt6UHSA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_f7DDrCt6UHSA_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_f7DDrCt6UHSA_keywords%3D%26_101_INSTANCE_f7DDrCt6UHSA_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_f7DDrCt6UHSA_cur%3D5%26_101_INSTANCE_f7DDrCt6UHSA_andOperator%3Dtrue
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/06/15/3200177_svetlina_poveche_svetlina/
21
12/9/2018 17:48:25
Район "Изгрев" обявява обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване в обхват на УПИ ІІ-113, кв. 68, местност ИЗТОК – ИЗТОК
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Изгрев
в общинската зала на ІІ етаж на ул. “Антон Павлович Чехов” № 16а.
2/14/20185:00:00 PM11
Заповед, Копие от проекта, Обяснителна записка
Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на НАГ, Публикация в сайта на РА
изменение на ПУП
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройствоИме, Пощенски адрес
Проектно разработване
11Не
https://www.sofia.bg/web/guest/public-discussions/-/asset_publisher/f7DDrCt6UHSA/content/rajon-izgrev-obavava-obsestveno-obs-zdane-na-proekt-za-podroben-ustrojstven-plan-izmenenie-na-plan-za-zastroavane-v-obhvat-na-upi-ii-113-kv-68-mestnos?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Fpublic-discussions%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_f7DDrCt6UHSA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_f7DDrCt6UHSA_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_f7DDrCt6UHSA_keywords%3D%26_101_INSTANCE_f7DDrCt6UHSA_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_f7DDrCt6UHSA_cur%3D5%26_101_INSTANCE_f7DDrCt6UHSA_andOperator%3Dtrue

https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862

(http://www.so-izgrev.bg)
22
12/9/2018 17:58:07
Предложения за промяна на организацията на движението в кв. „Гоце Делчев“ и в кв. „Иван Вазов“ на район „Триадица“
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Триадица
в Културен център на адрес: гр. София, ж.к. „Стрелбище“, ул. “Йордан Йовков“ № 13
3/15/20183:00:00 PM24заповед
Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА
обсъждане на предложения за промяна на организацията на движението
основание чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 от ЗМСМА.
транспорт
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
промяна на движение
14Незаповед; проект
https://www.sofia.bg/web/guest/public-discussions/-/asset_publisher/f7DDrCt6UHSA/content/predlozenia-za-promana-na-organizaciata-na-dvizenieto-v-kv-goce-delcev-i-v-kv-ivan-vazov-na-rajon-triadica-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Fpublic-discussions%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_f7DDrCt6UHSA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_f7DDrCt6UHSA_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_f7DDrCt6UHSA_keywords%3D%26_101_INSTANCE_f7DDrCt6UHSA_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_f7DDrCt6UHSA_cur%3D5%26_101_INSTANCE_f7DDrCt6UHSA_andOperator%3Dtrue

http://triaditza.org/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
23
12/9/2018 18:15:53
Район „Възраждане“ обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за обща схема за поставяне на преместваеми увеселителни обекти и преместваем обект – заведение за бързо хранене, в част от УПИ I „за парк“, кв. 1, м. Парк „Възраждане“, „Зона Б-5-4“
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Възраждане
в заседателната зала на район „Възраждане“ – СО, етаж 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София
3/12/20186:00:00 PM10заповед
Съобщение до гражданите на хартиен носител, Писмо до управителите на етажната собственост, Публикации в медиите, Социални медии, Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА
обсъждане на проект за обща схема за поставяне на преместваеми увеселителни обекти
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройствоИме, Пощенски адрес
Проектно разработване
24Непроект за виза
sofia.bg; so-vazrajdane.bg
24
12/9/2018 21:19:34
Район "Красно село" обявява провеждане на обществено обсъждане на представяне на Проект за организация на движението – еднопосочно движение за улиците в квартала между бул. „България”, бул. „Гоце Делчев” и ул. „Кюстендил”, м. „ж.к. „Бели брези” на територията на район „Красно село”
Районна администрация
Обществено обсъждане
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Красно село
в сградата на район „Красно село, в заседателната зала на II етаж – стая 209
4/3/20186:00:00 PM15заповед
Съобщение до гражданите на хартиен носител, Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА
представяне на Проект за организация на движението – еднопосочно движение
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
транспортИме, Пощенски адрес
Проектно разработване
14Незаповедsofia.bg
25
12/9/2018 21:37:31
Район „Подуяне“ обявява провеждане на обществено обсъждане за обект „Организация на движението (включително и въвеждане на еднопосочно движение) на улиците, заключени между бул. „Вл. Вазов“, ул. „Васил Кънчев“, ул. "Резбарска“ и ул. „549“ в р-н „Подуяне“
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Подуяне
в сградата на читалище „Стефан Караджа“, ул. „Гинци“ № 11
4/16/20186:00:00 PM26схема
Съобщение до гражданите на хартиен носител, Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
транспорт
Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
Проектно разработване
20Несхема
sofia.bg http://www.poduiane.info/
26
12/9/2018 21:43:56
Район „Оборище“ обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс в обхват на кв. 161 и създаване на нов кв. 161 б, м. „Подуяне – център“, СО – район „Оборище“
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Оборище
в сградата на РА Оборище - ул. Мадрид 1
4/4/20185:30:00 PM9заповед
Съобщение до гражданите на хартиен носител, Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА
обсъждане на проекта за ПУП
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройство
Проектно разработване
18Непроект за ПУПsofia.bg
27
12/9/2018 21:55:25
Район „Триадица“ обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за ПУП-ИПУР и ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 68134.1005.26 и образувани нови УПИ 1 – “за озеленяване с режим на ТГО, УПИ II “за ожс”, изменение на профил на улица по о.т. 241 – о.т. 182 и по о.т. 182 – о.т. 171 като се предвижда уличен паркинг в кв. 151, м. ”Красно село – Плавателен канал”
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Триадица
в сградата Клуб на район “Триадица” с адрес: гр. София, ул.’’Йордан Йовков” 13
4/18/20186:00:00 PM7
План за застрояване; Изменение нa плaн за регулация и изменение на план за улична регулация
Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА
обсъждане на проект за ПУП
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройство
Отдел, Пощенски адрес
Проектно разработване
17Неsofia.bg triaditsa.bg
28
12/9/2018 22:03:16
Дирекция „Култура” на Столична община организира публично обсъждане на промени в Съдържателния обхват и Правилата за работа на Столична програма „Култура” във връзка с предстоящата сесия за 2019 г.
Столична община
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
СО Дирекция Култура
в Американския център на Столична библиотека (пл. „Славейков” № 4А).

4/18/20184:30:00 PM2няма публикувани
Публикация в сайта на СО
Решение № 444 по т. 6, обявено на 19.07.2018 г.
90
обсъждане на правилата
няма инфокултураняма инфо
Нормативен документ
няма инфоНе
sofia.bg; https://kultura.sofia.bg/
29
12/9/2018 22:09:33
Район „Младост“ обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ II – “за общежития на завод „Софийско пиво”, УПИ III – „за кафе, електронни игри, ОФ клуб и трафопост”, УПИ IV – “за озеленяване и спорт” и УПИ V – “за индивидуално общ. жилищно строителство”, кв. 4 , м. Горубляне 2 и за създаване на нови УПИ
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Младост
Народно читалище Васил Левски кв. Горубляне ул. Самоковско шосе №53
4/25/20186:30:00 PM7заповед
Съобщение до гражданите на хартиен носител, Социални медии, Публикация в сайта на СО
обсъждане на проект за ПУП
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
Проектно разработване
17Непроект
sofia.bg; http://mladost.bg/
30
12/9/2018 22:21:24
Район „Искър“ обявява провеждане на обществено обсъждане на ПУП – План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс (ПРРЗПЖК) за местност „Дружба-2 -II част“ в граници: бул. „Проф. Цветан Лазаров“, бул. „Копенхаген“, ул. „Обиколна“ и „Крайречен булевард“, задно с план-схеми на инженерната инфраструктура
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Искър
в сградата на 150 ОУ „Цар Симеон Г . ж.к. „Дружба -2 ч,“ с адрес: ул. "Дедииска воденица", № I
5/21/20186:30:00 PM12заповед
Съобщение до гражданите на хартиен носител, Социални медии, Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на НАГ, Публикация в сайта на РА
обсъждане на проект за ПУП
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес, Телефон
Проектно разработване
28Не
31
12/9/2018 22:28:32
Район "Панчарево" обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за: ПУП – ПРЗ за ПИ 44063.6231.2516, за образуване на нов УПИ II-2516 „за жс“ и създаване на задънена улица от о.т. 622А до о.т. 622Б, кв. 29А, с. Лозен, район "Панчарево"
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Панчерево
в кметството с. Лозен, ул. „Съединение“ № 112.

5/17/20186:00:00 PM8
Заповед РПН18-РД09-44/08.05.2018 г.; Обяснителна записка; Графика 1;
Графика 2
Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на НАГ, Публикация в сайта на РА
обсъждане на проект за ПУП
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
Проектно разработване
16Не
Обявление; Заповед; Обяснителна записка; Графика 1; Графика 2
sofia.bg; https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862; pancerevo
32
12/9/2018 22:44:29
Обществено обсъждане за представяне на издадена от главен архитект на Столична община виза за инвестиционно проучване и проектиране на 4 (четири) броя временни едноетажни обекти – градински център със зала за посетители (туристически център и заведение за хранене) в ПИ с идентификатор 02659.2251.24 по КККР на р-н „Банкя" (попадащ в част от УПИ „за правителствен балнеосанаториум”, м. „Купен дол – гр. Банкя”)
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Банкя
в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски “ № 1.
6/14/20185:00:00 PM30
заповед, виза за проектиране
Съобщение до гражданите на хартиен носител, Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на НАГ, Публикация в сайта на РА, по чл. 26 и Камарата на архитектите
обсъждане на виза
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
Проектно разработване
26Не
sofia.bg; https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862; bankya.bg
33
12/9/2018 22:56:26
Район "Овча купел" обявява обществено обсъждане на проект за ИПРЗ с образуване на нови УПИ ХVІ, УПИ ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ, ХХ и УПИ ХХІ и улица-тупик о.т.8а÷о.т.8б÷8в÷8г в кв.125 м. Факултета
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Овча купел
в заседателната зала на района – бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136в, ет. 2
5/29/20185:00:00 PM13
Заповед РОК18-РД09-153/16.05.2018 г.; Обяснителна записка; Карта 1;
Карта 2
Съобщение до гражданите на хартиен носител, Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на НАГ, Публикация в сайта на РА
обсъждане на ИПРЗ
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
Проектно разработване
Общинска администрация, Бизнес, Граждани
обсъждане23ДаПостъпили мнения
Споделените мнения, предложения и коментари.
Да
На единния портал за обществени консултации на СО
Преди разглеждане на проекта за Решение
няма инфо
Заповед РОК18-РД09-153/16.05.2018 г.; Обяснителна записка; Карта 1; Карта 2; Аудиозапис от представяне на проекта, проведено на 29.05.2018 г. ; Протокол от 29.05.2018 г.; Протокол от 14.06.2018 г.; Становище на „Българска телекомуникационна компания" ЕАД (публикувано на 07.06.2018 г.); Становище на Валерий Джерманов (публикувано на 14.06.2018 г.)
sofia.bg
34
12/9/2018 23:03:15
Район "Овча купел" обявява провеждане на обществено обсъждане на виза за проектиране на детска площадка в зона „Тго“ в УПИ II – за хотел, ресторант и озеленяване
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Овча купел
в заседателната зала на район Овча купел бул. Цар Борис IlI136B eт.2 .
6/1/20185:00:00 PM7
заповед, виза; Обяснителна записка; План за застрояване; ИПР; ПЗ
Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на НАГ, Публикация в сайта на РА
представяне на виза за проектиране
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
Проектно разработване
18Не
sofia.bg; https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862
35
12/9/2018 23:08:58
Район "Панчарево" ще проведе обществено обсъждане на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ I: гробищен парк, църква, ритуална зала, сгради за стопанско обслужване и ТП (нов) от кв. 65 (нов), нова улица от о.т. 68 до о.т. 68ж. Изменение на план за регулация за УПИ IV, кв. 18: за озеленяване и църква. Изменение на плана за улична регулация между о.т. 72, о.т. 71а и о.т. 70а, план за вертикално планиране и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, с. Пасарел, район „Панчарево“
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Панчерево
в кметство с. Пасарел, ул. „Ракита“ № 2
5/25/201810:00:00 AM2заповед
Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА
обсъждане на ПУП озеленяване и църква
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
Проектно разработване
20Не
36
12/9/2018 23:13:39
Район "Банкя" обявява обществено обсъждане за представяне на издадена от главен архитект на Столична община виза за инвестиционно проучване и проектиране на 4 (четири) броя временни едноетажни обекти
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Банкя
в сградата на Туристическия информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.
5/29/20185:00:00 PM6
Обявление; Заповед; Виза

Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на НАГ, Публикация в сайта на РА
обсъждане на виза за проектиране
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
Проектно разработване
14Не
Обявление; Заповед; Виза

sofia.bg; https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862; bankya.bg
37
12/9/2018 23:25:51
Столичната община обявява обществено обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Разширение на метрото в гр. София, линия 3, Етап II – участък „ул. "Житница" – ж.к. "Овча купел" – "Околовръстен път“, който се финансира по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.
Столична община
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
СО
зала 5 на Столична община, ул. ”Московска” № 33.
6/7/20183:00:00 PM9
схематично: размер на дългосрочния дълг, начин на финансиране, начин на плащане, обезпечение; https://www.metropolitan.bg/bg/news/view/202.html
Публикация в сайта на СО
Закон за общински дълг
финансиИме, Телефон
взимане на общински дълг
0Неsofia.bg
38
12/9/2018 23:32:14
Столичната община обявява обществено обсъждане на намерение за поемане на частична гаранция по дългосрочен дълг на “Столичен електротранспорт” ЕАД, свързан с изпълнението на инвестиционна програма на дружеството, одобрена с Решение № 313 на СОС от 08.06.2017 г.
Столична община
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
СО
в зала № 5 на Столична община, ул. ”Московска” № 33.
6/8/20183:00:00 PM10
схематично: размер на гаранцията; начин на плащане; обезпечение; линк: http://www.elektrotransportsf.com/images/obshtestveni/2017/reshenie_sos_313_investi_programa_se_080617.pdf
Публикация в сайта на СО, http://www.elektrotransportsf.com/images/obshtestveni/2017/reshenie_sos_313_investi_programa_se_080617.pdf
Решение 515 от 26.07.2018
18
обсъждане на взимане на частичен дълг
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
финанси
Име, Длъжност, Отдел, Телефон
заемане на дълг0Неsofia.bg
39
12/9/2018 23:36:19
Район "Панчарево" обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за: ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ I – „За Гробищен парк, църква, ритуална зала, сгради за стопанско обслужване и ТП" (нов) от кв. 100 (нов), нова улица от о.т. 773г – о.т. 773к до о.т. 773ф, план за вертикално планиране и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, м. „с. Бистрица – Гробищен парк", район "Панчарево“
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Панчерево
в кметство с. Бистрица
6/21/201810:00:00 AM7заповед
Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА
обсъждане на ПУП
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
Проектно разработване
14Непроект sofia.bg
40
12/9/2018 23:41:59
Район "Панчарево" обявява обществено обсъждане на виза за проектиране за: "Изграждането на допълващо застрояване – нов трафопост в УПИ II-211, „за ресторант“, кв. 2, м. „НПЗ Казичане-запад“
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Панчерево
в кметството на с. Казичане, ул. „Цар Борис III“ № 5.
7/17/20186:00:00 PM18заповед
Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на НАГ, Публикация в сайта на РА
обсъждане на виза за проектиране
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
Проектно разработване
12Не
sofia.bg; https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862
41
12/9/2018 23:46:09
Район "Нови Искър" обявява обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ I в кв. 42 и УПИ I в кв. 43 и нова улица по о.т. 46а – о.т. 46б – о.т. 46в – о.т. 46г – о.т. 46д по плана на с. Световрачане
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Нови Искър
в сградата на район „Нови Искър” – бул."Искърско дефиле" № 123, в залата на II етаж
6/26/20183:00:00 PM19заповед
Публикация в сайта на СО
обсъждане на ПУП
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
Проектно разработване
7Непроект за визаsofia.bg
42
12/9/2018 23:52:12
Район "Витоша" обявява провеждане на обществено обсъждане на "Проект за ПУП – изменение на план за застрояване за УПИ VI-730, кв. 259, м. Павлово – Бъкстон"
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Витоша
в сградата на районната администрация - ул. Слънце 2
7/31/20186:00:00 PM6
1. Заповед № РВТ18-РД09-70/23.07.2018 г. на Кмета на Район ”Витоша"
2. Обяснителна записка
Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА
обсъждане на ПУП
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
Проектно разработване
24ДаПостъпили мнения
Споделените мнения, предложения и коментари.
Да
На единния портал за обществени консултации на СО
Преди разглеждане на проекта за Решение
няма инфо
Становище № РВТ18-ГР94-3901/07.08.2018 г. на Иван Пандурски (публикувано на 16.08.2018 г. ); Възражение № РВТ18-ВК08-993-5/13.08.2018 г. (публикувано на 16.08.2018 г. ); Становище № РВТ18-ВК08-993-6/14.08.2018 г. (публикувано на 16.08.2018 г. )


sofia.bg
43
12/9/2018 23:56:30
Район "Люлин" обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПРЗ за УПИ V-302,303 „за КОО“, кв. 20, м. „Ж.к. "Люлин 8 м.р.“, район „Люлин“ – СО, устройствена зона „Ж.к.“, по плана на гр. София
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Люлин
в заседателната зала на район Люлин - бул. Зах. Стоянов 15
8/13/20185:00:00 PM5заповед
Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА
обсъждане на ПУП
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
Проектно разработване
9Невизаsofia.bg
44
12/10/2018 0:02:12
Район "Оборище" обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за разширяване на културно пространство „Пристройка“ – преустройство и реконструкция на сградата на театър „Сфумато“
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Оборище1
в сградата на театър Сфумато
9/20/20186:00:00 PM23
Заповед № РОБ18-РД09-252/20.08.2018 г.; Технически проект; Обемно-пространствено решение
Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на РА
обсъждане на проект за разширяване на театъра
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
Проектно разработване
40Не
Заповед № РОБ18-РД09-252/20.08.2018 г.; Технически проект; Обемно-пространствено решение
sofia.bg
45
12/10/2018 11:15:22
Oбществено обсъждане на Задание за Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София и Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София
Столична община
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
СО1
в сградата на направление „Архитектура и градоустройство“, гр. София, ул. „Сердика“ № 5, зала на ет. 3
2/1/20186:00:00 PM7
Заповед № РТР18-РД56-17/22.01.2018 г.; Задание; Схеми-транспорт; Транспортно проучване; Транспортно проучване-допълнение; Приложение 1; Приложение 2
Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на НАГ, Публикация в сайта на РА
обсъждане на задание
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
транспорт
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
Планиране
Общ брой, Общински съветници, Общинска администрация, Бизнес, Професионални организации, НПО, Граждани, Медии
противолоположни мнения "за" и "против" на живущите в различните квартали на вариантите на задания за транспортно обслужване трамвай №6 и/или тролей
19Да
Протоколи, Постъпили мнения, Обобщени резултати
Осъществените дейности и форми на консултиране., Участниците., Споделените мнения, предложения и коментари.
Да
На страницата на НАГ
Преди разглеждане на проекта за Решение
Няма други форми.няма инфо
Задание; Схеми-транспорт; Транспортно проучване; Транспортно проучване-доп; Приложение 1; Приложение 2; Комплексно-транспортно проучване за югозападната част на центъра на София - 15.02.2018
sofia.bg; https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/857
46
12/10/2018 11:50:23
Представяне на Проект за изменение на План за регулация и на План за застрояване в м. "Овча купел-1", кв. 114, УПИ VI-за ожс и озел. и УПИ VII за ожс и улици – на 22.02.2018 г. от 17:00 часа в заседателната зала на ет. 2 в сградата на район "Овча купел"
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Овча купел
в заседателната зала на района – бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136в, ет. 2
2/6/20185:00:00 PM5
Заповед; План за регулация; План за застрояване; Мотивирано предложение; Извадка
Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на НАГ, Публикация в сайта на РА
представяне на проект за изменение на План за регулация и План за застрояване
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройство
Пощенски адрес, Е-поща
Проектно разработване
15Да
Протоколи, Постъпили мнения, Обобщени резултати
Споделените мнения, предложения и коментари., Приетите предложения.
Да
На единния портал за обществени консултации на СО, На страницата на НАГ
Преди разглеждане на проекта за Решение
Няма други форми.Взета е предвид
представяне на проект за изменение на План за регулация и План за застрояване
sofia.bg; https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/857
47
12/10/2018 12:04:07
Район "Илинден" обявява обществено обсъждане на мотивирано предложение за издаване на виза за инвестиционно проектиране на вътрешно преустройство, реконструкция и промяна на предназначението на съществуваща обслужваща сграда в заведение за обществено хранене
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Илинден
в Заседателната зала на СО – район „Илинден“ с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, ет. IV, ст. 421.
3/12/20185:00:00 PM14
Заповед № РИЛ18-РД09-27/28.02.2018 г.; Мотивирано предложение - графична част и Мотивирано предложение - обяснителна записка
Писмо до управителите на етажната собственост, Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на НАГ, Публикация в сайта на РА
обсъждане на предложение за издаване на виза за инвестиционно проектиране за промяна на предназначението
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
Проектно разработване
Общ брой, Общински съветници, Общинска администрация, Бизнес, Професионални организации, Граждани, 12
няма възражения и предложения
23Да
Протоколи, аудиозапис
Анализ за резултатите от процеса на обществено консултиране.
Да
На страницата на НАГ
Преди разглеждане на проекта за Решение
Няма други форми.няма възражения
обяснителна записка и мотивирано предложение
sofia.bg ; https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/857
48
12/10/2018 12:12:02
Район "Панчарево" обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за: ПУП-ИПУР от о.т. 1 до о.т. 6, ПРЗ и идейна план-схема за вертикално планиране за УПИ VIII-108, за автомивка ПГТП, автосервиз, ТИР паркинг, заведение за общ. хранене с магазин и ТП, кв. 42, м. „Голямата локва – Търговски парк 2“, район "Панчарево"
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Панчерево
в кметство – с. Кривина, ул. „Стара река“ № 2.
3/29/20186:00:00 PM9
1. Заповед РПН18-РД09-30/19.03.2018 г.; 2. Обяснителна записка - схеми
3. Обяснителна записка ПУП; Графики: 1. Идеен план - Схема за вертикално планиране; 2. Генерален план; 3. Подробен устройствен план
4. Подробен устройствен план
Социални медии, Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на НАГ, Публикация в сайта на РА
обсъждане на ПУП
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес, Е-поща
Проектно разработване
Общ брой, Общинска администрация, Бизнес, Граждани, 12
коментари за доуточняване на местонахождението на плана и засяга
ли разработката имоти частна собственост
14Да
Протоколи, няма постъпили мнения
Анализ за резултатите от процеса на обществено консултиране.
Да
На страницата на РА, На страницата на НАГ
Преди разглеждане на проекта за Решение
Няма други форми.няма предложения
Обявление; Обяснителна записка - ПУП; Обяснителна записка-схеми; ГРАФИЧНА ЧАСТ 1; ГРАФИЧНА ЧАСТ 2; ГРАФИЧНА ЧАСТ 3; ГРАФИЧНА ЧАСТ 4; Протокол - 13.04.2018; Протокол-24.04.2018; Протокол-представяне
sofia.bg; https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862; http://www.pancharevo.org/
49
12/10/2018 12:20:20
Район „Триадица“ обявява провеждане на обществено обсъждане на Виза за проектиране на открита площадка за игра по смисъла на § 5, т. 70 от ДР от ЗУТ, а именно “Комбинирана площадка за игра на открито за деца със специфични потребности в УПИ II ”3а парк”, кв. 187а. м. ”Южен парк – З част”
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Триадица
в сградата на НАГ - ул. Сердика 3
4/25/20186:00:00 PM20
заповед, виза за проектиране; ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ; ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ
Съобщение до гражданите на хартиен носител, Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на НАГ, Публикация в сайта на РА
Представяне на Виза за проектиране на отрита площадка за игра на открито за деца със специфични потребности
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройство
Отдел, Пощенски адрес
Проектно разработване
28Не
sofia.bg; https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862;
50
12/10/2018 12:33:50
Район „Красно село“ обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за изменение на план за регулация и застрояване за УПИ І-146, за общ. обсл., магазини, ЖС, ПГ и трафопост и изменение на план за регулация за УПИ VІІІ–за озеленяване в режим на Тго, кв. 312ж, м. "Красно село – Плавателен канал – Север"
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Красно село
в сградата на район "Красно село" - бул. "Цар Борис III" № 124, зала на II етаж.
5/10/20186:00:00 PM10
Заповед; Обяснителна записка; Изменение на застрояване; Изменение на регулация; Експертна оценка; Идеен проект - парк 1; Идеен проект-парк 2
Съобщение до гражданите на хартиен носител, Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на НАГ, Публикация в сайта на РА
Представяне на проект за изменение на план за регулация и застрояване
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес
Проектно разработване
възражения срещу презастрояване и пренаселване от проект за ново жилищно строителство, поради задълбочаване на проблеми с транспорта, паркирането, намаляване на озеленяването
25ДаПостъпили мнения
Споделените мнения, предложения и коментари.
Да
На страницата на НАГ
Преди разглеждане на проекта за Решение
Няма други форми.няма инфо
Обяснителна записка; Изменение на застрояване; Изменение на регулация; Експертна оценка; Идеен проект - парк 1; Идеен проект-парк 2
становища 4 бр.
sofia.bg; https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862; http://www.krasnoselo.net/content.php?cntid=5
51
12/10/2018 13:08:07
Обществено обсъждане на Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община, приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система – масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017 г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община
Столична община
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
СО
в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“, гр. София, ул. „Сердика“ № 5, зала на ет. 3
5/31/20186:30:00 PM17
Заповеди; Задание; Графична част, Презентация
Съобщение до гражданите на хартиен носител, Публикация в сайта на СО, Публикация в сайта на НАГ, Публикация в сайта на РА, по чл. 26 и Камарата на архитектите
обсъждане на Заданието за изменение на ОУП във връзка с разширяването на метрото
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
транспорт и градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес, Е-поща
Планиране
Общ брой, Общински съветници, Общинска администрация, Администрация от други институции, Бизнес, Професионални организации, НПО, Граждани, Медии
Постъпили 30 становища - противоположни позиции, позитивни, негативни нагласи в различно отсечки
28Да
Протоколи, Постъпили мнения
Анализ за резултатите от процеса на обществено консултиране., Участниците., Споделените мнения, предложения и коментари., Приетите предложения., Отхвърлени предложения., Аргументи (обяснения) за отхвърлените предложения.
Да
На страницата на НАГ
Преди разглеждане на проекта за Решение
Няма други форми.няма инфо
sofia.bg; https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862
52
12/10/2018 14:03:37
Концепция за разширение на бул. “Тодор Каблешков” в обхвата между кв.”Манастирски ливади-изток” и кв.”Гоце Делчев” с цел подобряване на транспортната комуникация на двата квартала.
Районна администрация
Обществено обсъждане
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
РА Триадица
в сградата на район Триадица - ул. Сердика №5 зала на ет.3
5/30/20186:00:00 PM16заповед
Публикация в сайта на РА
обсъждане на проект за разширение на бул. Т.Каблешков
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Решение на СОС 661/12.10.2017 г.).
градоустройствоняма
Проектно разработване
недоволсто от липсата на публикация на концепцията
24ДаПостъпили мнения
Споделените мнения, предложения и коментари.
Да
На страницата на НАГ
Преди разглеждане на проекта за Решение
Няма други форми.няма инфоняма данни
https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/857
53
12/10/2018 14:27:15
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистота на територията на Столична община
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СО Йоана Христова, зам.-кмет на СО
СО - деловодство9/28/201712:00:00 AM0
Доклад, Проект за решение, Проект на Наредба
Публикация в сайта на СО
Решение 759/23.11.2017 СОС
53
синхронизиране на текстове със ЗУТ и ЗУО
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
екология
Отдел, Пощенски адрес
Нормативен документ
30Да
Постъпили мнения, Обобщени резултати
Споделените мнения, предложения и коментари., Приетите предложения.
Да
На единния портал за обществени консултации на СО
Преди разглеждане на проекта за Решение
Няма други форми.Взета е предвидsofia.bg
54
12/10/2018 14:47:09
Проект на Наредба за обществения ред на територията на Столична община
Столична община
Обществена консултация
няма инфо
Обсъждане на живо, отворено за всички граждани
СО
в зала № 5 на Столична община
10/19/201711:30:00 AM21
Доклад и проект за решение; Проект на Наредба за обществения ред на територията на Столична община
Публикация в сайта на СО
Решение № 676 от 27.09.2018 година
343
актуализиране и прецизиране на Наредбата с оглед съвременните обществено-икономически, политически и социални условия
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
сигурностИме
Нормативен документ
Общински съветници, Общинска администрация, Администрация от други институции, Бизнес, Професионални организации, НПО, Граждани, Медии
14Да
Протоколи, Постъпили мнения, Обобщени резултати, 31 становища
Анализ за резултатите от процеса на обществено консултиране., Осъществените дейности и форми на консултиране., Участниците., Споделените мнения, предложения и коментари., Приетите предложения., Отхвърлени предложения.
Да
На единния портал за обществени консултации на СО
Преди разглеждане на проекта за Решение
Няма други форми.Не е взета
- Проект на решение
- Проект на Наредба за обществения ред на територията на Столична община (Приложение 1 към проекта на решение)
- Мотиви и актуализирана предварителна оценка на въздействието
- Обобщена справка на постъпилите предложения в рамките на обществената консултация относно приемане на нова Наредба за обществения ред на територията на Столична община
55
12/10/2018 14:56:07
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СО Йоана Христова, зам.-кмет на Столична община и арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община
няма инфонеприложимо10/11/201712:00:00 AM0
Доклад, проект за решение и мотиви
Публикация в сайта на СО
осигурявене на по-добра координация между Зелена система и НАГ
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
екология и градоустройство
Име, Пощенски адрес, Е-поща
Нормативен документ
30Неsofia.bg
56
12/10/2018 15:01:04
Проект за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СО доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на СО
СО11/7/201712:00:00 AM0
Доклад, проект за решение и мотиви
Публикация в сайта на СО
Постигане на по-голяма прецизност и ясен регламент при провеждане на конкурсите за допълнителни образователни дейности
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
образование
Име, Пощенски адрес, Е-поща
Нормативен документ
30ДаПостъпили мнения
Споделените мнения, предложения и коментари.
Да
На единния портал за обществени консултации на СО
Преди разглеждане на проекта за Решение
sofia.bg
57
12/10/2018 15:08:40
План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2018 г.
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СО Йоана Христова, зам.-кмет на Столична община и Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична община
ул. Московска 3311/13/201712:00:00 AM0
Доклад, приложения към доклада и проект на решение
Публикация в сайта на СО
за социална и икономическа поносимост на гражданите на СО
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
финанси
Име, Пощенски адрес, Е-поща
Нормативен документ
30Не
58
12/10/2018 15:15:19
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СО Евгени Крусев – зам.-кмет на Столична община; Албена Атанасова – зам.-кмет на Столична община
Московска 3311/24/201812:00:00 AM0
- Доклад с рег. № СОА17-ВК66-8096/21.11.2017 г. относно проект на "Наредба за изменение и допълнение на "Наредбата за организация на движението на територията на Столична община";
- Проект на решение;
- Мотиви;
- Частична оценка на въздействието.
Публикация в сайта на СО
да се систематизират и допълнят правилата за преференциално паркиране на хората с увреждания
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
транспорт и социални дейности
Име, Пощенски адрес, Е-поща
Нормативен документ
30Да
Постъпили мнения, Обобщени резултати
Приетите предложения., Отхвърлени предложения., Аргументи (обяснения) за отхвърлените предложения.
Да
На единния портал за обществени консултации на СО
Преди разглеждане на проекта за Решение
Няма други форми.Взета е предвид
59
12/10/2018 16:14:43
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СОС Орлин Иванов – общински съветник
Московска 3311/27/201712:00:00 AM0
Доклад с рег. №СОА17-ВК66-8005-[4]/26.04.2018 г. относно Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост
Проект на решение

Публикация в сайта на СО
синхронизиране на подзаконовия нормативен акт с нормативен акт от по-висока степен
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
законност
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес, Е-поща
Нормативен документ
Общински съветници30Не
60
12/10/2018 16:20:14
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СОС - Орлин Иванов – общински съветник
Московска 3311/27/201712:00:00 AM0
Доклад с рег. № С0А17-ВК66-8007/17.11.17 г.
Публикация в сайта на СО
Решение № 12 от 25.01.2018 година
62
синхронизиране на подзаконовия нормативен акт с акт от по-висока степен
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
законност
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес, Е-поща
Нормативен документ
30Не
61
12/10/2018 16:25:29
Проект на Концепция на Столична община за жилищна политика в сферата на общинския жилищен фонд
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СОС Силвия Христова, Искра Ангелова, Иван Таков, Борислав Бориславов, Иван Велков, Станил Станилов, Прошко Прошков – общински съветници и Ралица Стоянова – зам.-кмет на Столична община
Московска 3312/22/201712:00:00 AM0
Доклад с рег. № СОА17-ВК66-9024/22.12.2017 г. относно Концепция на Столична община за жилищната политика в сферата на общинския жилищен фонд;
Проект на решение;
Проект на Концепция на Столична община за жилищната политика в сферата на общинския жилищен фонд.

Публикация в сайта на СО
Решение № 13 от 25.01.2018 година
27
нов подход за отдаване под наем на общинския жлищен фонд
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
жилищно настаняване
Име, Длъжност, Отдел, Е-поща
Нормативен документ
30Не
62
12/10/2018 16:53:02
Проект на Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2020 година
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СО доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на СО
Московска 331/18/201812:00:00 AM0
Доклад с рег. № СОА18-ВК66-412/17.01.2018 г. относно отмяна на Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община и проект на решение, с което се приема Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община
Проект на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община
Мотиви към проект на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община
Публикация в сайта на СО
Решение № 82 от 22.02.2018 година
26
за интегриране на подготвителните групи в ИС и включването им в календара от дейности
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
образование
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес, Е-поща
Нормативен документ
Общ брой, Общински съветници, Общинска администрация, Бизнес, Професионални организации, НПО, Граждани, Медии
19Да
Постъпили мнения, Обобщени резултати
Участниците., Споделените мнения, предложения и коментари., Приетите предложения., Отхвърлени предложения.
Да
На единния портал за обществени консултации на СО
Преди разглеждане на проекта за Решение
Няма други форми.
Взета е предвид, Не е взета
63
12/10/2018 17:09:49
Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СО доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на СО
Московска 331/22/201812:00:00 AM0
Доклад вх. № СОА18-ВК66-486/19.01.2018 година от доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община, за отмяна на Решение № 83 по Протокол № 29/23.02.2017 г. на СОС, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на СО и Проект на Решение, с което се приема нова Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
Мотиви към Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
Предварителна оценка на въздействието на Проект за Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
Публикация в сайта на СО
Решение № 83 от 22.02.2018 г
30
да се въведат единни и недискриминационни критерии за прием на ученици в първи клас на територията на СО
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
образование
Име, Длъжност, Отдел, Е-поща
Нормативен документ
Общински съветници, Общинска администрация, Администрация от други институции, Бизнес, Професионални организации, НПО, Граждани, Медии
241 становища https://www.sofia.bg/web/guest/draft-system-for-admitting-first-class
30Да
Постъпили мнения, Обобщени резултати
Споделените мнения, предложения и коментари., Приетите предложения., Отхвърлени предложения.
Да
На единния портал за обществени консултации на СО
Преди разглеждане на проекта за Решение
Няма други форми.
Взета е предвид, Не е взета
https://www.sofia.bg/web/guest/draft-system-for-admitting-first-class
64
12/10/2018 17:21:15
Програма на Столична община за финансиране на проекти за социални иновации и приемане на Правила на Програмата и Годишен план-график за 2018 г.
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултацияСО
Албена Атанасова, зам.-кмет на СО
Московска 332/22/201812:00:00 AM0
Доклад вх. № СОА18-ВК66-1126/13.02.2018 г. и Проект на Решение от Албена Атанасова – заместник-кмет на Столична община относно Стартиране на Програма на Столична община за финансиране на проекти за социални иновации и приемане на Правила на Програмата и Годишен план-график за 2018 г.
Мотиви
Предварителна оценка на въздействието
Публикация в сайта на СО
Решение № 287 от 17.05.2018 година
85
да насърчава подоряването качеството на живот, съблюдаването на човешките права и социалното включване на уязвими групи, като стимулира прилагането на проекти за социални иновации
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
социални дейности
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес, Е-поща
Нормативен документ
становища 4 бр.30ДаПостъпили мнения
Споделените мнения, предложения и коментари.
Да
На единния портал за обществени консултации на СО
Преди разглеждане на проекта за Решение
Няма други форми.няма инфо
https://www.sofia.bg/web/guest/program-social-innovation-projects
65
12/10/2018 17:26:27
Проект на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СО арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО
ул. Сердика 52/23/201812:00:00 AM0
Доклад вх. № СОА18-ВК66-1150/14.02.2018 година от арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община и Проект на Решение, с което се приема Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“
Проект на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“
Мотиви към Проект на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“
Предварителна оценка на въздействието на Проект за Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“
Публикация в сайта на СО
Решение № 120 от 15.03.2018 година
20
Софпроект да стане основната изследователска и проектнатска структура на СО
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес, Е-поща
Нормативен документ
14НеНяма други форми.
https://www.sofia.bg/web/guest/organization-of-sofproekt
66
12/10/2018 17:35:21
Проект на нова Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СОС Е. Йорданова, З. Зарков, И. Джартова – общински съветници
Московска 332/22/201812:00:00 AM0
Доклад с рег. № .№. СОА18-ВК66-1370/22.02.2018 г. относно Проект на нова Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община и мотиви;
Проект на решение.
Публикация в сайта на СО

Решение № 178 от 05.04.2018 година
43
урежда проблемни зони и регулира компетнциите и правомощията на СО и СОС
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
транспорт
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес, Е-поща
Нормативен документ
становища 8 бр.30ДаОбобщени резултати
Участниците., Споделените мнения, предложения и коментари., Приетите предложения., Отхвърлени предложения.
Да
На единния портал за обществени консултации на СО
Преди разглеждане на проекта за Решение
Няма други форми.Взета е предвид
https://www.sofia.bg/web/guest/draft-new-ordinance-public-transport
67
12/10/2018 17:46:17
Проект на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СО Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община; д-р Веселин Милев, Милка Христова, Симеон Славчев - общински съветници
Московска 333/1/201812:00:00 AM0
Доклад с рег. № СОА18-ВК66-1521/28.02.2018 г. и проект на Решение за приемане на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община.
Проект на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община.
Оценка на въздействието и мотиви към проект на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община.
Публикация в сайта на СО
Решение № 119 от 15.03.2018 година
44
регулира приема в детските ясли на СО
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
образование
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес, Е-поща
Нормативен документ
становища - 3 бр.30Да
Постъпили мнения, Обобщени резултати
Споделените мнения, предложения и коментари., Приетите предложения., Отхвърлени предложения.
Да
На единния портал за обществени консултации на СО
Преди разглеждане на проекта за Решение
Няма други форми.Взета е предвид
https://www.sofia.bg/web/guest/draft-rules-nursery
68
12/10/2018 17:50:50
Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СОС Калоян Паргов, Борис Цветков, Марин Стоянов, Владимир Данев, Милка Христова, Иван Таков, Николай Николов – общински съветници
Московска 333/9/201812:00:00 AM0
Доклад с рег. № СОА18-ВК66-1361/22.02.2018 г. относно проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.
Допълнение вх.№ № СОА18-ВК66-1361/2/07.03.18 г. относно мотиви към доклад с № СОА18-ВК66-1361 /22.02.2018 г.

Публикация в сайта на СО
съобразяване с действащата нормативна уредба, борба със замърсения въздух, безплатен транспорт до ПП Витоша
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
транспорт
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес, Е-поща
Нормативен документ
30НеНяма други форми.
69
12/10/2018 17:54:14
Проект на Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СОС Веселин Милев, Живка Новкова, д-р Антон Койчев, Йоанна Драгнева, Карлос Контрера, Иван Велков, Николай Николов, Венцислав Мицов – общински съветници; Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община
Московска 333/23/201812:00:00 AM0
Доклад с рег. № СОА18-ВК66-2127/22.03.2018 г. и проект на Решение за приемане на Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН;
Проект на Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН;
Мотиви и Предварителна оценка към проект на Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН.

Публикация в сайта на СО
актуализация
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
здравеопазване
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес, Е-поща
Нормативен документ
30НеНяма други форми.
70
12/10/2018 18:03:00
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
Столична община
Обществено обсъждане
няма инфоПисмена консултация
СО Силвия Христова, Милка Христова, Искра Ангелова, Зафир Зарков, Борислав Бориславов – общински съветници и арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община
Московска 334/11/201812:00:00 AM0
Доклад рег. № СОА18-ВК66-2580/10.04.2018 г.
Проект на Решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
Мотиви и Предварителна оценка към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.
Публикация в сайта на СО
Решение № 509 от 26.07.2018 година
61
актуализация на действащите разпоредби
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
търговска дейност и градоустройство
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес, Е-поща
Нормативен документ
Общ брой, Общински съветници, Общинска администрация, Администрация от други институции, Бизнес, Професионални организации, Граждани, Медии
становища 107 бр.64Да
Постъпили мнения, Обобщени резултати
Участниците., Споделените мнения, предложения и коментари., Приетите предложения., Отхвърлени предложения.
Да
На единния портал за обществени консултации на СО
Преди разглеждане на проекта за Решение
Няма други форми.Взета е предвид
71
12/10/2018 18:08:40
Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СОС Орлин Иванов, Искра Ангелова, Владимир Данев – общински съветници
Московска 334/24/201812:00:00 AM0
Доклад с рег. № СОА18-ВК66-2986/24.04.18 г. относно Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община
Проект на решение;

Публикация в сайта на СО
Решение № 517 от 26.07.2018 година
87
актуализиране на нормативната уредба
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
законност
Име, Длъжност, Отдел, Е-поща
Нормативен документ
30Не
72
12/10/2018 18:13:48
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СО Вносител/и: Орлин Иванов, Искра Ангелова, Владимир Данев – общински съветници
Московска 334/24/201812:00:00 AM0
Доклад с рег. № СОА18-ВК66-2985/24.04.18 г. относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община
Публикация в сайта на СО
Решение № 320 от 31.05.2018 година
36
актуализиране на нормативната база
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
общинска собственост
Име, Длъжност, Отдел, Е-поща
Нормативен документ
30НеНяма други форми.
73
12/10/2018 18:17:49
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СОС Орлин Иванов, Искра Ангелова, Владимир Данев – общински съветници
Московска 334/24/201812:00:00 AM0
Доклад с рег. № СОА18-ВК66-2984/24.04.18 г. относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община
Проект на решение;
Публикация в сайта на СО
актуализиране на нормативната база
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
законност
Име, Длъжност, Отдел, Е-поща
Нормативен документ
14Не
74
12/10/2018 18:20:45
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СОС Орлин Иванов – председател на ПК по Местно самоуправление и нормативна уредба
Московска 334/26/201812:00:00 AM0
Доклад с рег. №СОА17-ВК66-8005-[4]/26.04.2018 г. относно Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост
Проект на решение
Публикация в сайта на СО
актуализиране на нормативната база
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
общинска собственост
Име, Длъжност, Отдел, Е-поща
Нормативен документ
14НеНяма други форми.
75
12/10/2018 18:23:15
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за пазарите на територията на Столична община
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СО Орлин Иванов – председател на ПК по Местно самоуправление и нормативна уредба
Московска 334/26/201812:00:00 AM0
Доклад с рег. № СОА18-ВК66-3074/26.04.2018 г. относно Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба пазарите на територията на Столична община“
Проект на решение
Публикация в сайта на СО
актуализиране на нормативната база
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
търговска дейност
Име, Длъжност, Пощенски адрес, Е-поща
Нормативен документ
14Не
76
12/10/2018 18:28:36
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СО оц. д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична общин
Московска 336/8/201812:00:00 AM0
Доклад с рег. № СОА18-ВК66-3983/05.06.2018 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г.
Проект на решение
Мотиви
Предварителна оценка на въздействието
Публикация в сайта на СО
актуализиране на Наредбата във връзка със Закона за лични данни
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
образование
Име, Длъжност, Пощенски адрес, Е-поща
Нормативен документ
Общ брой, Общински съветници, Общинска администрация, Професионални организации, НПО, Граждани
становища 23 бр.30Да
Постъпили мнения, Обобщени резултати
Споделените мнения, предложения и коментари., Приетите предложения., Отхвърлени предложения.
Да
На единния портал за обществени консултации на СО
Преди разглеждане на проекта за Решение
Няма други форми.Взета е предвид
77
12/10/2018 18:32:21
Промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СО Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО; Венцислав Мицов, Борислав Бориславов, Виолета Тодорова – общински съветници
Московска 336/8/201812:00:00 AM0
Доклад с рег. № СОА18-ВК66-4101/07.06.2018 г. относно Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети от Столичен общински съвет с Решение № 580 по Протокол № 53 от 28.07.2016 г.;
Проект на промени в Правилата за работа на Столична програма "Култура";
Мотиви
Публикация в сайта на СО
по-голяма оперативност и намаляване на административната тежест
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
култура
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес, Е-поща
Нормативен документ
30НеНяма други форми.
78
12/10/2018 18:38:05
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СОС Зафир Зарков, Борислав Борисов, д-р Ваня Тагарева – общински съветници
Московска 336/15/201812:00:00 AM0
Доклад с рег. № СОА18-ВК66-4301/14.06.2018 г. относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община
Проект на решение
Схема
Публикация в сайта на СО
актуализиране
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
транспорт
Име, Длъжност, Отдел, Е-поща
Нормативен документ
Общински съветници, Общинска администрация, Бизнес, Професионални организации, НПО, Граждани
становища 15 бр.30Да
Постъпили мнения, Обобщени резултати
Споделените мнения, предложения и коментари., Приетите предложения., Отхвърлени предложения., Аргументи (обяснения) за отхвърлените предложения.
Да
На единния портал за обществени консултации на СО
Преди разглеждане на проекта за Решение
Няма други форми.Взета е предвид
79
12/10/2018 18:41:17
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СО Малина Едрева, председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие и доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на Столична община
Московска 336/21/201812:00:00 AM0
Доклад с рег. № СОА18-ВК66-4484/21.06.2018 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г., изм. и доп. с Наредба за общинската собственост, приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.
Проект на решение
Мотиви
Публикация в сайта на СО
да се даде достъп до разнообразни културни продукти
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
култура и финанси
Име, Длъжност, Отдел
Нормативен документ
30Не
80
12/10/2018 18:45:37
Проект на Устройствен правилник на Общински културен институт „Театър София”
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СО доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на Столична община
пл. Славейков 47/4/201812:00:00 AM0
Доклад с рег. № СОА18-КИ18-208-(1)/22.06.2018 г. относно Приемане и утвърждаване на Устройствен правилник на Общински културен институт „Театър София” и отмяна на действащия Устройствен правилник, приет с Решение № 51/23.05.2001 г. на Столичен общински съвет
Проект на решение
Проект на Устройствен правилник на Общински културен институт „Театър София”, внесен със Заявление № СОА18-КИ18-208/06.06.2018 г.
Публикация в сайта на СО
Решение № 632 от 13.09.2018 година
103
оптимизация на административната дейност
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
култура
Име, Длъжност, Отдел, Пощенски адрес, Е-поща
Нормативен документ
30Не
81
12/10/2018 18:49:37
Програма „Навън“ – за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда – площадка „Мавзолей“
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СО Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на СО; Борислав Бориславов – общински съветник
пл. Славейков 47/17/201812:00:00 AM0
Доклад с рег. № СОА18-ВК66-5158/13.07.2018 относно Приемане на ПРОГРАМА „НАВЪН“ - ЗА ПОДКРЕПА НА ВРЕМЕННИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ИНСТАЛАЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА - ПЛОЩАДКА „МАВЗОЛЕ
Проект на решение;
Приложение № 1 към доклада (Програма „Навън“ - за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда - Площадка „Мавзолей“)

Публикация в сайта на СО
Решение № 633 от 13.09.2018 година
84
създаване на нова Програма "Навън"
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
култура
Име, Длъжност, Пощенски адрес, Е-поща
Нормативен документ
30Не
82
12/10/2018 18:52:55
Стратегия „Споделена визия“ (2018 – 2025)
Столична община
Обществена консултация
няма инфоПисмена консултация
СО Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; Михаела Иванова, Йоанна Драгнева и Ботьо Ботев – общински съветници
Славейков 47/31/201812:00:00 AM0
Доклад с рег. № СОА18-ВК66-5585/30.07.2018 относно Приемане на СТРАТЕГИЯ „СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ“ (2018-2025)
Проект на решение
Приложение № 1 към доклада (Стратегия „Споделена визия“ 2018-2025)

Публикация в сайта на СО
Решение № 634 от 13.09.2018 година
84
да разгърне потенциала на творческите ресурси
Нареда за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (Решение на СОС 442/20.07.2017 г.).
култура
Име, Длъжност, Отдел, Е-поща
Нормативен документ
30НеНяма други форми.
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu