4. คะแนนสมุดงาน (ง30253) 1-2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
1
บันทึกคะแนนสมุดงาน
2
ชื่อรายวิชา…การผลิตภาพยนตร์ (Film Production)… รหัสวิชา…ง 30253…
3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่…5/2....
4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
5
ห้องเลขที่รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลครั้งที่จำนวน
ที่ส่ง
รวมหมายเหตุ
6
1234567820
7
149578
นายธนพล อารีเอื้อ
PPPPPPPP820
8
249580
นายนัฐเดช ไพรเขตร์
PPPPPPPP820
9
349595
นายเกียรติชัย เกณฑ์สาคู
PPPPPPPP820
10
449621
นายจิรวัฒน์ คำอ้วน
PPPPPPPP820
11
549622นายชินวัตร ลุนนีPPPPPPPP820
12
649631
นายพรประสิทธิ์ คำภักดี
PPPPPPPP820
13
749635
นายวิทูร วิทยาภูมิ
PPPPPPPP820
14
849638นายศุภกร สิงห์คำPPPPPPPP820
15
949672
นายชินวัตร ทิพวัลย์
PPPPPPPP820
16
1049679
นายปรเมษฐ์ พลเยี่ยม
PPPPPPPP820
17
1149680นายเผดิม สุริโยPPPPPPPP820
18
1249685นายศราวิน สุหาPPPPPPPP820
19
1349743นายกีรติ พลดอนPPPPPPPP820
20
1449744
นายจักรกฤษณ์ ยิ่งกำแหง
PPPPPPPP820
21
1549804
นายพิทยาธร จันทร์เสถียร
PPPPPPPP820
22
1650456นายพงศกร ทิพนัดPPPPPPPP820
23
1752761นายบุญมี แน่นอุดรPPPPPPPP820
24
1851798
นางสาว หทัยชนก ยามไชย
PPPPPPPP820
25
1952522
น.ส.นภัสสร สิงห์ทอง
PPPPPPPP820
26
2052523
น.ส.บุญรัตน์ วินทะไชย
PPPPPPPP820
27
2152760น.ส.มนทกานต์ บุญคำPPPPPPPP820
28
22
29
23
30
24
31
25
32
26
33
27
34
28
35
29
36
30
37
149570นายกฤตนู คอนมะลาPPPPPPPP820
38
249572
นายกิตติธัช ริโยธา
PPPPPPPP820
39
349577
นายทิวากร วิลัยศิลป์
PPPPPPPP820
40
449587
นายมงคล ศิริวารินทร์
PPPPPPPP820
41
549611นายรักษ์กร ชาบัญPPPPPPPP820
42
649633นายภูธเนศ ภาคมฤคPPPPPPPP820
43
749645
นายกัณฑ์ณัฎฐ์ พูนมากนอก
PPPPPPPP820
44
849649
นายโชคพิทักษ์ มีสวัสดิ์
PPPPPPPP820
45
949707
นายพันธกานต์ มะลาลัย
PPPPPPPP820
46
1049710
นายวีรภัทร ชมภูวิเศษ
PPPPPPPP820
47
1149724
นายธนภัทร ประทุมทิพย์
PPPPPPPP820
48
1249725
นายธรรมพล ศรีเวียง
PPPPPPPP820
49
1349745
นายชาญวิทย์ แก่นนาคำ
PPPPPPPP820
50
1449746
นายชินวัตร ขวานเพชร
PPPPPPPP820
51
1549760
นายรหัท ทองนาเมือง
PPPPPPPP820
52
1649762นายวัชรพล มงคลศรีPPPPPPPP820
53
1750429
นายปิติภัทร พลเยี่ยม
PPPPPPPP820
54
1852524
น.ส.พิมลรัตน์ อินอุ่นโชติ
PPPPPPPP820
55
1952525น.ส.ศศิตา ไกยสวนPPPPPPPP820
56
20
57
21
58
22
59
23
60
24
61
25
62
26
63
27
64
28
65
29
66
30
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...